Katalog

Janusz Kosicki, 2022-08-12
Wolsztyn

Zawodowe, Konspekty

Temat : Charakterystyka układu rozrządu, budowa, zasada pracy.

- n +

KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH


Opis sytuacji dydaktycznej

Prowadzący : Kosicki Janusz

Klasa : kl. II

Data : 2020.03.25

Temat : Charakterystyka układu rozrządu, budowa, zasada pracy.


Cel ogólny
Poznanie budowy i zasady pracy układu rozrządu silnika, zasadniczych elementów ich zadań i przeznaczenia.

Cele szczegółowe:

Dziedzina poznawcza – po zrealizowaniu materiału nauczania odbiorca potrafi:
* wymienić zadanie układu i jego zasadnicze elementy
* dokonać podziału na zasadnicze elementy i umieć je wskazać
* omówić budowę i zasadę działania poszczególnych elementów ich przeznaczenie i funkcje.

Dziedzina psychoruchowa - po zrealizowaniu materiału nauczania odbiorca potrafi:
* określić i ustalić odpowiednie parametry pracy układu

Dziedzina afektywna - po zrealizowaniu materiału nauczania odbiorca rozumie:
* potrzebę stosowania układu rozrządu w silniku
* konieczność doboru określonych parametrów pracy układu w zależności od warunków w których się odbywa.

Metody nauczania: wykład, wyjaśnienie, pokaz, opis, dyskusja.

Środki dydaktyczne: rysunki, tabele, slajdy, filmy, elementy urządzeń .

Literatura: podręcznik, czasopisma rolnicze i foldery.

Przebieg szczegółowy zajęć:

I

Czynności organizacyjne:
sprawdzenie obecności
wpis do dziennika
czas ok 2 min

II
Sprawdzenie pracy domowej i wiadomości z poprzedniej lekcji.

Uczeń: Przedstawienie pracy, odpowiedzi na pytania.

Wprowadzenie do tematu: Charakterystyka układu rozrządu , budowa zasada pracy. Podanie celów i zadań lekcji.
Metoda :Omówienie z wykorzystaniem tabel i slajdów.

Czas: 13 min.
III
Rozwinięcie tematu lekcji:
- budowa układu rozrządu charakterystyka części oraz ich zadanie.
-budowa szczegółowa elementów układu.
- ustalenie parametrów pracy układu, fazy rozrządu.
Uczeń: Oglądanie części układu rozrządu.
Metoda: Wykład, pokaz, opis.
Środki dydaktyczne: tabele i slajdy.

filmy i części układu rozrządu
Czas: 22 min.
IV
Podsumowanie lekcji:
- pytania z omówionego tematu
-wystawienie ocen
-zadanie domowe: odszukanie w instrukcjach parametr. pracy układu w posiadanych ciągnikach.
Uczeń: Odpowiada na pytania, ewentualnie sam je formułuje
Metoda: Wyjaśnienia
Środki: foldery, rysunki
Czas: 8 min.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.