Katalog

Renata Sosnowska-Mulka, 2022-09-16
Bielsko-Biała

Język angielski, Scenariusze

Język angielski przed maturą. Żywienie- ćwiczenia leksykalne.

- n +

Ćwiczenia leksykalne: nazywanie artykułów spożywczych, opisywanie posiłków i ich przygotowania, opisywanie lokali gastronomicznych.
CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Celem ogólnym jest poznanie słownictwa związanego z żywieniem, poznanie kolokacji , idiomów oraz zastosowanie ww. słownictwa w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczniowie poznają słownictwo i struktury niezbędne do opisywania otaczającego świata (zwłaszcza związanego z tematyką Żywienie)


CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ
Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym i/lub bogatym zasobem środków językowych w zakresie tematu: Żywienie.
Uczeń opisuje zjawiska, opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je, przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia.
Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia ustnie.
METODY I FORMY PRACY
lekcja online
burza mózgów
praca z filmem
ćwiczenia w podręczniku
tworzenie wypowiedzi ustnej
ćwiczenia interaktywne
praca z całym zespołem oraz praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

epodręczniki.pl
podręcznik Macmillan Repetytorium do Szkół Ponadpodstawowych
video EngVid
Liveworksheets
Classroom

WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
komputer z dostępem do internetu


AKTYWNOŚĆ NR 1
Temat
Introduction
Czas trwania
5 min
Opis aktywności
1. Nauczyciel podaje temat lekcji i nakreśla cele lekcji.
2. Burza mózgów- na podstawie materiałów z platformy e-podręczniki uczniowie przypominają sobie słownictwo i wyrażenia, które poznali w poprzednich etapach edukacji z tematyki- żywienie.
https://edytor.epodreczniki.pl/x/D14HMEL73?lang=en

AKTYWNOŚĆ NR 2
Temat
Presentation
Czas trwania
12 min
Opis aktywności
1. Uczniowie oglądają video, zapoznają się z nowym słownictwem i wyrażeniami, robią notatkę:
https://www.engvid.com/10-english-idioms-with-food/
2. Nauczyciel zadając pytania, sprawdza, czy uczniowie mają zapisane wszystkie wyrażenia prezentowane na video.
AKTYWNOŚĆ NR 3
Temat
Practice
Czas trwania
25
Opis aktywności
1. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia z podręcznika str. 86-87
2. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia online:
https://www.liveworksheets.com/lg733145ov
3. Dyskusja na temat zdrowego żywienia.

AKTYWNOŚĆ NR 4
Temat
Feedback
Czas trwania
3 min
Opis aktywności
1. Nauczyciel podsumowuje lekcję zadając uczniom pytania dotyczące zrealizowanego materiału.
2. Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową: podręcznik str. 88-89
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.