AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Skrzyńska, 2022-09-16
Młodziejowice

Ekologia, Scenariusze

scenariusz zajęć świetlicowych DZIEŃ ZIEMI

- n +


SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Temat zajęć: Światowy Dzień Ziemi
Miejsce zajęć: świetlica szkolna
Czas trwania : 60 minut
Grupa wiekowa: uczniowie z klas 1-3

Cele zajęć:
ogólne:
- zapoznanie z techniką wykonania laptopa,
- poznanie rodzajów surowców wtórnych,
- zapoznanie z zagrożeniem wynikającym z zaśmiecania środowiska,
- uświadamianie wychowankom, jakim problemem są odpady
- rozwijanie spostrzegawczości i wnioskowania,
- wyrabianie nawyku segregowania odpadów i wyrzucania śmieci do kosza
- wdrażanie do zgodnej współpracy,
operacyjne:
- wychowanek zna sposoby wykorzystania surowców wtórnych,
- zna sposoby ochrony środowiska;
- wychowanek potrafi segregować odpady;
- wychowanek rozumie potrzebę dbania o otaczające nas środowisko.
Metody nauczania:
- podająca: pogadanka, objaśnienie
- praktyczna: ćwiczenia praktyczne.
Formy organizacji:
- praca zbiorowa
- praca indywidualna.
Środki dydaktyczne:
- słowne: objaśnienie techniki wykonania eko-laptopa, „telegram Ziemi”
- wzrokowe: mapa
- techniki słuchowe: komputer
- dodatkowe pomoce: surowce wtórne (opakowania, pudełka tekturowe, plastikowe nakrętki, szklane butelki, klej, taśma, nożyce, pisaki)Zajęcia wstępne
Rozmowa ukierunkowana - formułowanie odpowiedzi na pytania:
Co możemy zrobić dla naszego środowiska, żeby upiększyć teren wokół szkoły i w
miejscu naszego zamieszkania?
Dlaczego należy segregować odpady?
Dlaczego powinniśmy wyrzucać śmieci do kosza?
Co to są surowce wtórne i jak możemy je wykorzystać?
Część właściwa
Zgromadzenie odpadów - surowców wtórnych z gospodarstwa domowego.
Omówienie sposobów wykorzystania surowców wtórnych.
Segregowanie surowców wtórnych (opakowania szklane, papierowe, plastikowe).
Wykonanie eko-laptopa z surowców wtórnych - Omówienie sposobu i etapów wspólnej pracy. Ekspozycja prac.

Odczytanie telegramu do dzieci, którego nadawca jest planeta Ziemia.
Nie depcz trawnika, tam konik polny piosenkę cyka!
Segregując śmiecie, ratujecie mnie przed górami śmieci!
Nie zanieczyszczaj rzeki śmieciami, bo będziesz miał na pieńku z bobrami!
Sadź drzewa i niech twój piesek ich nie podlewa!
Żegnając się z Wami bardzo Was proszę, spełniajcie moje prośby.
Pamiętajcie Miłośnicy Planety Ziemia, że jestem domem zwierząt, roślin i Was, ludzi.
Musicie o mnie dbać w trosce o Was samych i pozostałych jej mieszkańców.
Ziemia

Zajęcia końcowe
Podsumowanie zajęć. Ewaluacja – kosz i walizka.
Ocena pracy. Podkreślenie wartości i pożyteczności wykonanej pracy.
Odpoczynek w kręgu przy muzyce relaksacyjnej A. Vivaldiego „Wiosna".

Opracowała: mgr Agnieszka Skrzyńska nauczycielka świetlicy szkolnej
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.