Katalog

Elżbieta Szafrańska
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Zadanie klasowe z zakresu rozliczeń pieniężnych

- n +

Zadanie klasowe z zakresu rozliczeń pieniężnych

Zestaw I

Zadanie 1.

Oblicz sumę wekslową (wartość nominalną weksla), jeżeli zobowiązanie wynosi 700 zł., płatne po 120 dniach, a stopa dyskontowa wynosi 36%.

Zadanie 2.

Wystawiony 15 marca br. weksel na kwotę 3000 zł. został przekazany bankowi komercyjnemu do dyskonta 15 maja tego samego roku. Stopa dyskontowa wynosi
30% w skali roku, a termin płatności weksla upływa 15 września tego samego roku.
Oblicz, ile za ten weksel zapłacił bank w dniu dyskonta, wiedząc, że bank pobiera od tej operacji prowizję w wysokości 1,5% sumy wekslowej.

Zadanie 3.

Bank komercyjny przyjął do dyskonta dwa weksle. Jeden z nich opiewa na sumę 2500 zł., drugi zaś 3000 zł. Termin płatności pierwszego weksla upływa po 20 dniach, natomiast drugiego po 30 dniach od daty dyskonta. Roczna suma dyskontowa wynosi 24%.
Oblicz łączna kwotę odsetek dyskontowych od tych weksli oraz ich wartość aktualną.

Zadanie 4.

Firma " Eksport-Import " proponuje swoim odbiorcom następujące warunki płatności
za swoje towary:
a) 1% rabat przy zapłacie gotówką w dniu zakupu;
b) zapłata wekslem o stopie dyskontowej 10% o terminie wykupu 30 dni;
c) termin zapłaty przelewem w ciągu 14 dni.
Spółka " Modex " na dzień dzisiejszy nie posiada odpowiedniego zapasu gotówki, jednak może w celu zapłaty skorzystać z kredytu obrotowego oprocentowanego 22% w skali roku.
Uzasadnij, która forma zapłaty z proponowanych jest najbardziej korzystna dla nabywcy?
Która z tych form jest niekorzystna i dlaczego?


Zestaw II

Zadanie 1.

Nominalna wartość weksla płatnego po 20 dniach wynosi 1500 zł. Stopa dyskontowa wynosi 24% w skali roku. Oblicz aktualną wartość rynkową tego weksla.

Zadanie 2.

Wystawiony 2 maja br. weksel na kwotę 800 zł. został przekazany bankowi komercyjnemu do dyskonta 2 sierpnia tego samego roku. Stopa dyskontowa wynosi 20% w skali roku, a termin płatności weksla upływa 2 października tego samego roku. Oblicz, ile na operacji dyskonta weksla zarobił bank, wiedząc, że prowizja banku od tej operacji wynosi 0,5% sumy wekslowej.

Zadanie 3.

Weksel o wartości nominalnej 4000 zł. płatny za 60 dni możemy złożyć do dyskonta
w dwóch bankach. Pierwszy z nich proponuje stopę dyskontową równą 21%, opłatę ryczałtową 15 zł. i opłatę proporcjonalną przy stopie 1%. Drugi bank proponuje natomiast stopę dyskontową 20%, opłatę ryczałtową 20 zł. i opłatę proporcjonalną przy stopie 0,9%.
W którym banku sprzedaż jest korzystniejsza dla klienta? Odpowiedz uzasadnij.

Zadanie 4.

Przedsiębiorstwo " Mobil " z Wrocławia chce zakupić za kwotę 65000 zł. materiały w hucie aluminium. Huta proponuje następujące warunki płatności:
a) termin zapłaty przelewem w ciągu 21 dni;
b) 4% rabat przy zapłacie zobowiązania gotówką w dniu zakupu;
c) zapłata wekslem płatnym po 30 dniach przy 10% stopie dyskontowej.
Przedsiębiorstwo " Mobil " na dzień dzisiejszy nie posiada odpowiedniego zapasu gotówki, jednak może w celu zapłaty skorzystać z kredytu obrotowego krótkoterminowego oprocentowanego 30% w skali roku.
Uzasadnij, która forma zapłaty z proponowanych jest najbardziej opłacalna dla nabywcy?
Która z tych form jest niekorzystna i dlaczego?

Opracowanie: Elżbieta Szafrańska

Wyświetleń: 3164


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.