Katalog

Elżbieta Kurzynowska
Ekonomia, Różne

Usługi bankowe dla młodzieży - mini kurs

- n +

Usługi bankowe dla młodzieży - mini kurs

Bank - upraszczając, jest to firma, która przyjmuje od ludzi oszczędności (zakładając im różne konta) oraz pożycza im pieniądze (udzielając kredytów). Z czego żyje bank? Z różnic między odsetkami od oszczędności i kredytów.

Rachunek bieżący - zwykły rachunek bankowy, pozwalający na składanie środków pieniężnych, lokowanie zasobów osób fizycznych i prawnych i wykonywanie wszelkich płatności.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - zwany kontem osobistym. Jest podstawową usługą każdego banku. Wpływają na nie zarobki właściciela (często wpłacane przez zakład pracy przelewem). Do zgromadzonych na koncie pieniędzy można mieć dostęp na trzy sposoby: bezpośrednio - czyli w kasowym okienku własnego banku, przy użyciu czeku oraz kart płatniczych.

Konto młodzieżowe - to nieco zubożone konto osobiste. Jego posiadaczem może być osoba niepełnoletnia (zwykle musi mieć jednak minimum 13 lat). Z reguły dostaje własna kartę bankową (jest to karta typu on - line, VISA Elektron lub EC/MC Maestro) i może z niej korzystać. Pobrać tyle, ile w danej chwili znajduje się na koncie. W niektórych bankach młody posiadacz konta może wpłacać pieniądze.

Konto studenckie - jest kontem osobistym, przeznaczonym dla osób uczących się. Z reguły jest ono zasilane ze stypendiów, wpłat rodziców. Warunkiem posiadania takiego konta jest ukończenie 18 lat. Zakładają je również ci, którzy korzystają ze specjalnych studenckich kredytów.

Kapitalizacja - jest to dopisywanie przez bank odsetek do sumy zgromadzonej na koncie. W przypadku lokat im częściej następuje kapitalizacja, tym jest to korzystniejsze dla oszczędzającego. Zdarza się, że banki dopisują odsetki raz na kwartał, choć są i takie, które robią to co miesiąc.

Debet - to nic innego, jak ujemne saldo na rachunku. Czyli debet ma miejsce wtedy, gdy używając czeków lub karty, pobierzemy z konta więcej, niż się na nim znajduje. Debet jest "karany" przez banki wysokimi odsetkami. Ale niektóre banki mają "dopuszczalny debet", jeśli go nie przekroczymy, nie spotka nas kara w postaci dużych odsetek.

Saldo - to kwota informująca, ile dokładnie pieniędzy jest teraz na twoim koncie. Saldo może być dodatnie lub ujemne. Znajdziesz je na wyciągach bankowych, potwierdzeniach transakcji z niektórych bankomatów.

Bankomat - urządzenie do wypłacenia gotówki. Pieniądze wypłacane są posiadaczom kart bankowych. Najnowsze modele bankomatów nie tylko umożliwiają wypłatę, ale pozwalają wpłacić pieniądze na konto. Zwykle bankomat pozwala sprawdzić, ile pieniędzy zostało na koncie. Jest to możliwe dzięki temu, że urządzenie jest cały czas połączone do sieci komputerowej banku.

Limit - ograniczenie, które możne ustanowić posiadacz karty bankowej Ustala on maksymalną sumę pieniędzy jakie może pobrać jednego dnia. Limit jest rodzajem zabezpieczenia, które przeciwdziała zbyt szybkiemu "wyczyszczeniu" konta przez złodzieja karty.

Limit kredytowy - to nic innego jak dozwolony debet. Bank przyznaje limit kredytowy sprawdzonym klientom - dzięki niemu mogą oni otrzymać więcej pieniędzy, niż mają obecnie na koncie

Czek - wystawiony w ściśle określonej formie dokument, w którym wystawca udziela bankowi pisemnego zlecenia bezwzględnego wypłacenia okazicielowi lub określonej osobie podanej na nim sumy pieniężnej z rachunku wystawcy. Czek pozwala pobrać pieniądze ze swojego konta. Można to zrobić na poczcie, we własnym banku oraz w bankach konkurencyjnych. Czekami można też płacić w wielu sklepach.
Karta bankowa - to plastikowy prostokąt z paskiem magnetycznym umożliwiający dokonywanie wypłat posiadaczowi rachunku karty, ma zastępować gotówkę. Karty mogą być: bankomatowe, debetowe i kredytowe oraz obciążeniowe (tzw. z odroczoną płatnością).

Karta z chipem - w przypadku takiej karty zamiast paska magnetycznego jest prawdziwy mikroprocesor.
Transakcje bezgotówkowe - to, w bankowym żargonie, wszystkie zakupy, za jakie zapłacono kartą.

PIN - to specjalny czterocyfrowy kod, który zna jedynie posiadacz karty. Dzięki temu tylko on może korzystać z bankomatu-bez wpisania kodu nie da się wybrać ani grosza.

Terminal POS - to nowoczesna, elektroniczna kasa, znacznie usprawniająca kupowanie kartą. Jest ona bowiem bezpośrednio połączona z komputerem w naszym banku - dzięki czemu sprzedawca może szybko sprawdzić, czy karta jest autentyczna i czy nie została zgłoszona jej kradzież.
Zastrzeżenie karty lub czeku - to jedyny sposób, by uchronić twoje pieniądze, jeśli skradziono ci czeki lub kartę bankową. Zadzwoń natychmiast do banku pod numer, który dostałeś wraz z kartą lub regulaminem konta.

Kredyt studencki - specjalna pożyczka udzielana przez bank przy dużym wsparciu państwa. Dzięki temu taki kredyt jest znacznie tańszy niż zwykły. Jego oprocentowanie ma wynosić połowę stopy redyskonta weksli NBP. O pożyczkę studencką mogą ubiegać się tylko studenci i to nie ważne, czy studiują w uczelniach państwowych czy też prywatnych. Nie gra roli tryb studiowania czy jest on dzienny, wieczorowy czy zaoczny. Ważne jest jedynie, aby naukę rozpocząć przed dwudziestym piątym rokiem życia. Ponadto ważne jest bycie pilnym studentem. Co pół roku trzeba bankowi przedstawić zaświadczenia, że jeszcze się uczymy.

Opracowanie: Elżbieta Kurzynowska

Wyświetleń: 1966


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.