Katalog

Mariola Kornaś
Sztuka, Scenariusze

"Krzyczę, wrzeszczę, wołam ..." - scenariusz lekcji sztuki dla klasy II gimnazjum

- n +

Scenariusz lekcji sztuki przeprowadzonej w klasie drugiej Gimnazjum

Temat lekcji: Krzyczę, wrzeszczę, wołam ...

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna.

Cele lekcji:
Uczniowie powinni -
- znać zagadnienia ekspresjonizmu jako kierunku w sztuce XX wieku,
- kojarzyć ekspresjonizm z obrazem Edwarda Muncha "Krzyk",
- poznać biografię artysty,
- doskonalić umiejętności odbierania i analizowania dzieła plastycznego,
- integrować elementy plastyki, literatury i muzyki,
- rozwijać twórczą wyobraźnię,
- narysować portret postaci inspirowanej ekspresjonizmem.

Materiały i środki dydaktyczne:
- podręcznik do plastyki kl. 2,
- reprodukcja obrazu Edwarda Muncha "Krzyk",
- literatura: fragmenty tekstów piosenki Jacka Kaczmarskiego "Krzyk", fragment wiersza Haliny Poświatowskiej "Oda do rąk", fraszka Jana Sztaudyngera "Jeszcze",
- słownik szkolny ,Terminy i pojęcia z wiedzy o sztuce.

Metody i formy realizacji:
- wykład,
- prezentacja reprodukcji,
- analiza słowna dzieła plastycznego,
- dyskusja,
- praca indywidualna,
- kartki, kredki, ołówki,
- prezentacja prac.

Przebieg lekcji:
- wprowadzenie do tematu lekcji "Krzyczę, wrzeszczę, wołam..."-dlaczego i kiedy krzyczymy (Szaleństwo?, Strach?, Bezradność?, Wołanie o pomoc?, Ból?, Rozpacz? itp.),
- określenie celów lekcji,
- wykład nauczyciela na temat ekspresjonizmu jako kierunku w sztuce XX wieku.
- Interpretacja prezentowanego obrazu Edwarda Muncha "Krzyk", uczniowie słownie opisują - Co może wyrażać krzyk postaci z obrazu?
- dokonanie analizy obrazu pod kątem: formy malarskiej i zawartej treści, jakie nurty artystyczne widać w obrazie? (symbolizm, ekspresjonizm),
- odczytanie fragmentów tekstów inspirowanych krzykiem,
- analiza i porównanie tekstów z obrazem,
- przedstawienie zadania plastycznego - narysowanie portretu postaci "Krzyczę wniebogłosy..."
- prezentacja prac,
- dyskusja i ocena,
- podsumowanie lekcji.

Opracowanie: mgr Mariola Kornaś
nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radziszowie.

Wyświetleń: 4108


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.