Katalog

Wioleta Łyczakowska
Zawodowe, Scenariusze

Aktywne poszukiwanie pracy

- n +

AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
lekcja przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym

Cele:
 • zna problemy rynku pracy w warunkach wysokiego bezrobocia,
 • rozumie potrzebę przekwalifikowania się, zmiany miejsca zamieszkania,
 • potrafi wymienić umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy,
 • potrafi wymienić umiejętności interpersonalne i cechy charakteru przydatne w trakcie poszukiwania pracy,
 • umie radzić sobie w trudnej sytuacji - utraty pracy,
 • umie znaleźć informacje o wolnych miejscach pracy i korzystać z tych ofert.

  Metody i formy pracy:
 • burza mózgów, mapa mentalna, wykład,
 • praca indywidualna, praca w grupach,
 • praca z tekstem.

  Środki dydaktyczne:
 • praca zbiorowa "Gdzie i jak szukać pracy", Wyprawka Maturzysty (zeszyt nr 2),
 • Stańda B., Wierzbowska B. Przedsiębiorczość, Warszawa 2002, PWN,
 • arkusze szarego papieru, białe i kolorowe karteczki,
 • flamastry,
 • klej,
 • taśma samoprzylepna.

  Przebieg zajęć: (2 godziny lekcyjne)

  Uczniowie jako pracę domową mięli zapoznać się z tekstem podręcznika str. 51-52 oraz artykułem z "Wyprawki Maturzysty".

  1. Wprowadzenia do tematu dokonuje nauczyciel;
  - pojęcie bezrobocia ukrytego w nawiązaniu do sytuacji Polski sprzed 1989 r.
  - bezrobocie jako efekt transformacji społeczno-gospodarczej Polski po 1989 r.
  2. Nauczyciel wskazuje temat: Co trzeba zrobić, jakie posiadać cechy, aby zdobyć wymarzoną przez siebie pracę?
  3. Każdy uczeń otrzymuje kilka luźnych karteczek i wpisuje na nich swoje pomysły.
  4. Podział klasy na zespoły (4 osoby). Wszystkie kartki w grupie zostają wymieszane a następnie porządkowane w zbiory - poszukiwanie tego co ich łączy. Tworzenie niekonwencjonalnych nazw.
  5. Sporządzenie mapy mentalnej. Pisanie, rysowanie strzałek, linii różnej grubości, naklejanie kolorowych kartek o różnych kształtach i wielkości, itp.
  6. Powrót do małych kartek, sprawdzenie, czy coś nie zostało pominięte.
  7. Na następnej lekcji następuje prezentacja map oraz ich omówienie. Ustalenie wspólnych wniosków.
  8. Praca domowa - uczniowie na podstawie ogłoszeń w prasie, informacji w telegazecie, internecie, urzędzie pracy, itp. mają ocenić rynek pracy i określić jaki zawód jest w tej chwili najczęściej poszukiwany.

  Opracowanie: mgr Wioleta Łyczakowska
  nauczyciel geografii i przedsiębiorczości
  Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego Braniewo

 • Wyświetleń: 1946


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.