Katalog

Wanda Sobota
Zajęcia zintegrowane, Artykuły

Aktywizujące metody nauczania w klasach I-II

- n +

Aktywizujące metody nauczania w kl. I-II

Szkoła współczesna jest odpowiedzialna za wykreowanie jednostek, które będą w stanie stawić czoła przemianom społeczno-gospodarczym w naszym kraju. Oznacza to, że należy zadbać, aby obecni uczniowie w przyszłym, dorosłym życiu wykazali się operatywnością i szeroko rozumianą inicjatywą. W związku z tym coraz bardziej doceniane są metody aktywizujące, wpływające na rozwój samodzielnego myślenia i kształtowania postawy twórczej.

M. Tomaszkiewicz odpowiada na pytanie: Co to są metody aktywizujące proces nauczania?

Każda metoda może być realizowana jako aktywizująca, bądź nie. Wszystko zależy od zachowania nauczyciela, który może określone reakcje ucznia wyzwolić lub zablokować.

Metody aktywizujące - wg J. Krzyżewskiej - to grupa metod nauczania charakteryzująca się tym, że w procesie kształcenia aktywność podmiotu uczącego się przewyższa aktywność podmiotu nauczającego.

Głównym zadaniem metod aktywizujących wg K. Rau jest stawianie ucznia w takiej sytuacji, aby odczuł potrzebę podejmowania działań, jakich od niego oczekujemy. Istota nauczania początkowego rozwijającego twórczą aktywność, polega na organizowaniu uczenia oraz kierowaniu uczeniem się dzieci z uwzględnieniem aktywności spontanicznej, a także inspirowanej i stymulowanej z możliwie samodzielnym rozwiązaniem zadań problemowych, teoretycznych, a szczególnie praktycznych odpowiednio zintegrowanych z potrzebami dzieci i ich środowiska.

Jako nauczyciel klas początkowych, który chce z powodzeniem rozwijać aktywność twórczą uczniów muszę znać aktywizujące metody i techniki, wzbogacać swój warsztat o coraz to nowe i atrakcyjniejsze. Muszę zadbać także o to, by w procesie kształcenia aktywność nauczyciela ograniczyła się do niezbędnego minimum, a wzrosła aktywność uczniów. Stosując na swoich zajęciach metody aktywizujące nie prowadzę już swego ucznia "za rękę", ale stwarzam warunki aby potrafił uczyć się myśleć, poszukiwać, doskonalić, komunikować się, działać i współpracować w grupie. Szkoła wtedy staje się przyjazna i bliska dziecku.

Opracowanie: Wanda Sobota

Wyświetleń: 2861


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.