Katalog

Elżbieta Dziekońska
Różne, Różne

Regulamin czytelni internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

- n +

Regulamin czytelni internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

 1. Czytelnia internetowa czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Do czytelni internetowej uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.
 4. W czytelni internetowej nie wolno spożywać artykułów spożywczych.
 5. Czytelnia jest częścią Multimedialnego Centrum Informacji.
 6. Z czytelni mogą korzystać uczniowie i pracownicy ZSO nr 6 oraz rodzice w ramach pedagogizacji.
 7. Korzystanie z internetu jest bezpłatne.
 8. Czas poszukiwań internetowych wynosi 1 godziny.
 9. Korzystający z internetu zobowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin i zostawić u nauczyciela bibliotekarza legitymację.
 10. Instrukcji dotyczących logowania i wyszukiwania informacji w internecie udziela nauczyciel bibliotekarz.
 11. Użytkowników internetu obowiązuje poszanowanie sprzętu komputerowego.
 12. Korzystający z internetu odpowiada materialnie w czasie użytkowania sprzętu.
 13. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających zasad regulaminu czytelni.

Opracowanie: mgr Elżbieta Dziekońska

Wyświetleń: 722


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.