Katalog

Elżbieta Głowacka
Zawodowe, Scenariusze

Filtrowanie obrazów cyfrowych - scenariusz lekcji w klasie II liceum księgarskiego

- n +

Filtrowanie obrazów cyfrowych

KLASA: II liceum księgarskie

CZAS: 45 min

Lekcja poświęcona jest przetestowaniu przez uczniów możliwości programu graficznego na obrazach bitmapowych. Może zaistnieć sytuacja, że na obrazie cyfrowym będziemy chcieli uzyskać efekty specjalne, często wykorzystywane przez artystów grafików komputerowych, jak również w pracach reklamowych. Wskazane byłoby, aby uczniowie kierunku księgarskiego mogli zapoznać się ze sztuką "komputerową", gdyż ich przyszła praca będzie związana z kulturą i sztuką.

CELE LEKCJI:
- przypomnienie i utrwalenie wiadomości o grafice wektorowej i bitmapowej
- zapoznanie z efektami stosowania różnych typów filtrów
- dokładna analiza opcji i wybór właściwych podczas stosowania filtrów
- wykorzystanie uzyskanych efektów w projektach graficznych.

METODY PRACY:
- wspomagająca: słowna i pogadanka utrwalającą
- ćwiczenia analityczne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Komputery
- Oprogramowanie graficzne np. CorelDraw
- Na każdym komputerze plik z mapą 24- bitową, niezbyt wielki, gdyż można długo czekać na efekty końcowe)

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Omówienie celu zajęć.
2. Uruchomienie programu i wczytanie określonej mapy bitowej
3. Z menu Mapy bitowe wybieramy filtry:
- np. zawirowania i analizujemy przyciski znajdujące się w oknie dialogowym, uczniowie stosują podane przez nauczyciela parametry i oglądają efekt na podglądzie.
- Zmieniając parametry w tym filtrze uczniowie obserwują zachodzące zmiany na mapie bitowej.
- Powrót do oryginału i stosowanie innego filtru np. zawinięcie narożnika stron, efekt ten stosowany jest do wyróżnienia czy jako ozdoba artystyczna.
- Efekt rozmywania obrazu w skutek ruchu, uczniowie uzyskają stosując filtr rozmywający.
- Dodając szum do obrazu można popsuć najładniejszy obrazek.
- Aby obraz był bardzo wyraźny wystarczy zastosować filtr wyostrzający.
- Jeżeli zastosujemy winietę, otrzymamy nostalgiczny efekt stosowany w kiczowatych starych obrazach. Dla podkreślenia kiczu możemy dodać ramkę koloru np. czerwonego.
4. Proponujemy uczniom obejrzenie jeszcze innych filtrów i opisanie otrzymanych efektów.
5. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków.

Opracowanie: Elżbieta Głowacka

Wyświetleń: 1105


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.