Katalog

Elżbieta Głowacka
Zawodowe, Scenariusze

Kompleksowe wykorzystanie możliwości zestawu programu Microsoft Office i Internetu do tworzenia dokumentacji wybranej firmy - scenariusz lekcji w klasie IV liceum ekonomicznego

- n +

Kompleksowe wykorzystanie możliwości zestawu programu Microsoft Office i Internetu do tworzenia dokumentacji wybranej firmy - scenariusz lekcji w klasie IV liceum ekonomicznego

Lekcja jest poświęcona wyszukiwaniu informacji, ich porządkowaniu i wykorzystaniu w celu rozwiązania problemu za pomocą techniki komputerowej. Jest ona częścią bloku dotyczącego edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego i proponuje jako pierwsze lekcje powtórzeniowe z elementów informatyki, które były prowadzone w kl. II. U podstaw zajęć leży interdyscyplinarne wykorzystanie komputera:

PRZEDMIOT: Pracownie ekonomiczno - informatyczne

KLASA: IV Liceum ekonomiczne

CZAS: 90min

TEMAT: Kompleksowe wykorzystanie możliwości zestawu programu Microsoft Office i Internetu do tworzenia dokumentacji wybranej firmy.
- Posługiwanie się przeglądarką WWW
- Nawigacja po stronach WWW
- Umiejętność obsługi edytora tekst
- Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego jako wsparcie w rozwiązaniu problemów mogących się pojawić w życiu i przyszłej pracy zawodowej, w oparciu o posiadane wiadomości i umiejętności z innych dziedzin.

Zajęcia poprowadzone jako ćwiczenia z wykorzystaniem pogadanki - w celu usystematyzowania wiadomości i rozpoznania znajomości zagadnień ekonomicznych oraz oprogramowania komputerowego.

CELE LEKCJI:
- wykorzystanie różnych metod wyszukiwania informacji, wdrożenie prawidłowych postaw i nawyków związanych z techniką informacyjną
- skopiowanie tekstu ze stron WWW do edytora tekstu oraz poprawne sformatowanie umożliwiające wykorzystanie jako szablonu (umowa dzierżawy)
- zaprojektowanie arkusza (kalkulacja kosztów), wprowadzanie danych do komórek
- wykonanie obliczeń z zastosowaniem odpowiednich formatów i sposobów adresowania komórek
- sformatowanie arkusza
- wykorzystanie szablonu arkusza kalkulacyjnego- zamówienie
- porządkowanie danych
- uzasadnienie wykorzystania szablonów jak również arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania problemów ekonomicznych

METODY PRACY:
- Pogadanka
- Elementy wykładu
- Ćwiczenia

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Sieć komputerowa z dostępem do Internetu
- Oprogramowanie Microsoft Word 2000 i Excel 2000 (lub starsze wersje z dołączonym szablonem Zamówienie)
- Zadania ćwiczeniowe z danymi

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Rozpoczęcie zajęć
- sprawdzenie obecności
- zapoznanie z celami zajęć i omówienie organizacji lekcji
- uruchomienie komputera
2. Wprowadzenie
- Powtórzenie i uporządkowanie wiadomości w formie pogadanki
- Informacje o sposobie kopiowania szablonów do edytora
- Sposoby poruszania się między dokumentami
- Znajdowanie gotowych szablonów arkusz (zamówienie)
- Zasady przejrzystego i czytelnego tworzenia arkusza (kalkulacja kosztów}
3. Omówienie treści zadania w oparciu o materiały ćwiczeniowe
4. Wyszukiwanie na stronach WWW szablonów umów i wybór odpowiedniego do potrzeb zadania
5. Tworzenie szablonu Umowy dzierżawy w edytorze tekstu poprzez kopiowanie ze stron WWW, poprawne sformatowanie i zapisanie jako szablon na swojej dyskietce pod nazwą Umowa dzierżawy
6. Wypełnienie umowy dzierżawy danymi z materiałów ćwiczeniowych i zapisanie na dyskietce w postaci dokumentu pod nazwą Umowa dzierżawy
7. Stworzenie arkusza kalkulacyjnego, w którym będzie kalkulacja kosztów remontu wydzierżawionego obiektu - zgodnie z treścią zadań ćwiczeniowych
8. Zapisanie arkusza na dyskietce pod nazwą Kalkulacja
9. Wypisanie zamówienia na materiały wyposażenia obiektu biura poprzez wykorzystanie gotowego arkusza kalkulacyjnego dołączonego do Excela.
10. Zapisanie arkusza na dyskietce pod nazwą Zamówienie.
11. Wdrukowanie wszystkich dokumentów
12. Sprawdzenie prac
- Prezentacja wyników
- Właściwy wybór szablonów
- Czy zastosowano odpowiednie metody obliczeń?
- Ocena wykonania zadania
- Podsumowanie wszystkich prac, ze szczególnym naciskiem na zauważone błędy i sposoby ich unikania.

PODSUMOWANIE:
Uzasadnienie uczniom przydatności komputera do rozwiązywania tego typu problemu. Konieczności wiązania wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin, w celu osiągnięcia pożądanych efektów.

Opracowanie: Elżbieta Głowacka

Wyświetleń: 1967


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.