Katalog

Barbara Soból
Zawodowe, Scenariusze

Ewidencja sprzedaży produktów gotowych - scenariusz lekcji w klasie IV liceum ekonomicznego

- n +

Ewidencja sprzedaży produktów gotowych - scenariusz lekcji w klasie IV liceum ekonomicznego

Przedmiot: rachunkowość przedsiębiorstw.
Typ szkoły: Liceum Ekonomiczne, klasa IV.
Numer programu nauczania: 2302/T5-SP/MEN 24.02.1998.

Czas zajęć: 45 minut.

Cele ogólne:
1.Zapoznanie uczniów z organizacją i przebiegiem sprzedaży produktów pracy.
2.Przedstawienie sposobu dokumentowania i ewidencji sprzedaży wyrobów gotowych.
3.Doskonalenie pracy zespołowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń po zakończeniu zajęć:
- zna strukturę ceny sprzedaży,
- potrafi sporządzić dokumenty sprzedaży,
- potrafi zaewidencjonować sprzedaż na kontach księgowych.

Metody i formy pracy: demonstracja, analiza schematów, ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:
- ćwiczenia wybrane przez nauczyciela,
- formularze dokumentów: faktury VAT i dowodu Wz,
- plansza - schemat ustalania ceny sprzedaży (foliogram).
- plansza - schemat ewidencji sprzedaży produktów (foliogram).

Przebieg lekcji:
Ogniwo wstępne:
1. Czynności organizacyjno - porządkowe.
2. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji:
- podać cechy prawidłowo sporządzonego dokumentu księgowego,
- przedstawić sposób funkcjonowania kont służących do ewidencji produktów gotowych.
3. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

Ogniwo zasadnicze:
1. Zademonstrowanie uczniom schematu ustalania ceny sprzedaży.
2. Analiza schematu.
3. Wyjaśnienie przebiegu sprzedaży
4. Zademonstrowanie i analiza schematu ewidencji sprzedaży.
5. Podział klasy na 3 grupy, rozdanie formularzy dokumentów i podanie treści ćwiczeń.

Ćwiczenie dla grupy I:.
Jesteś pracownikiem Zakładu Produkcyjnego "MIŚ" sp. z o.o. 45-502 ŁÓDŹ ul. Spokojna 5.NIP 898 002 45 21; rachunek bankowy PKO S.A. III/O ŁÓDŹ nr 2345-3000-123 W dniu 4.02.2003 r. sprzedano Zakładom Przemysłu Dziewiarskiego "MOTEK" sp. z o.o.
45 - 502 ŁÓDŹ ul. Polna 4 NIP 898 - 000 43 - 56 . Rachunek bankowy 5678 - 234 - 3455
- 380 kg anilany białej po 22,80 zł. - cena ewidencyjna - 15 zł.
- 240 kg anilany różowej po 24,90 zł. cena ewidencyjna - 17 zł.
- 150 kg mohairu beżowego po 35,30 zł. cena ewidencyjna - 20 zł.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Sporządź fakturę VAT i dokonaj jej księgowania.
2. Sporządź dowód Wz i dokonaj jego księgowania.

Ćwiczenie dla grupy II.
Jesteś pracownikiem Przedsiębiorstwa Produkcyjnego "MEBLEX" 52 - 400 Poznań ul. Wiśniowa 34, NIP 823 275 29 36; rachunek bankowy: PKO BP SA II o/Poznań nr 31247682-00276-2700-4. W dniu 27.01.2003 r na podstawie Fa VAT sprzedano 2 000 szt. taboretów Hurtowni
"OLA" z Wrocławia 58 - 300, ul Grabiszyńska 23, NIP 836-277-24-09.
Sprzedane wyroby rozchodowano w tym samym dniu na podstawie dowodu Wz nr 20.
Cena zbytu netto jest równa cenie ewidencyjnej i wynosi 12 zł
Podatek VAT - stawka podstawowa.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1.Wystaw Fa VAT nr 27.
2Wystaw dowód Wz nr 20.
3.Zaksięgujfakturę i dowód Wz..

Ćwiczenie dla grupy III.
Jesteś zatrudniony w Zakładach Przemysłu Chemicznego "EWA", Sp. z o.o. 52 - 800 Wrocław , ul. Kluczborska 18. NIP 794 000 32 48; rachunek bankowy: II O/PKO S.A. Wrocław nr 67845321 - 942 - 635. W dniu 31.01 2003 r. sprzedano Hurtowni "KAROLINA" 60 -480 Jelenia Góra, ul.Karkonoska 5, NIP 896 000 92 49 następujące wyroby:
400 szt. kremów do rąk - cena zbytu netto 25 zł/szt. cena ewidencyjna - 15 zł
1150 szt. mydeł - cena zbytu netto 6 zł/szt. cena ewidencyjna - 4 zł.
Stawka podatku VAT podstawowa.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1.Sporządź fakturę VAT i dokonaj jej księgowania.
2.Sporządź dowód Wz i dokonaj jego księgowania.

6. Sporządzanie przez uczniów dokumentów.
Praca jest podzielona w następujący sposób:
- 3 uczniów z każdej grupy sporządza fakturę VAT,
- 2 uczniów sporządza dowód Wz,
- pozostali uczniowie z każdej grupy przeprowadzają kontrolę sporządzonych dokumentów

7. Dokonanie ewidencji księgowej sprzedaży udokumentowanej sporządzonymi dowodami księgowymi.

Ogniwo końcowe:
1. Podsumowanie wiedzy zdobytej na zajęciach.
2. Praca domowa - przedstawić opisowo lub za pomocą schematu sposób ewidencji sprzedaży.

Opracowanie: mgr Barbara Soból

Wyświetleń: 4978


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.