Katalog

Ewa Szypen, Jolanta Jedlińska
Język polski, Sprawdziany i testy

"Przywileje szlacheckie" - test humanistyczny dla klasy VI szkoły podstawowej

- n +

"Przywileje szlacheckie" - test humanistyczny dla klasy VI szkoły podstawowej

Uczniu!

Przed Tobą test składający się z 9 zadań. Dokładnie przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne odpowiedzi. Na rozwiązanie testu masz 15 minut. POWODZENIA!!!

PRZYWILEJE SZLACHECKIE

"Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie" - mawiali nasi pradziadowie.

Szlachta, dawniej nazywana rycerstwem, teraz powszechnie nazywana jazdą, od służby w jeździe, do której jest zobowiązana. I cieszy się licznymi a poważnymi przywilejami. Które szczodrością królów zostały jej zapewnione (...). Zaliczani zaś do szlachty ci tylko być mogą, których przodkowie, za męstwo do tego stanu wprowadzeni, znakiem rodowym byli obdarowani albo którzy teraz sami męstwem swoim klejnot uzyskali(...). Jest zaś godnością równa sobie cała polska szlachta i żadne starszeństwo czy tytuły hrabiów albo książąt różnicy nie czynią: wszyscy równym prawem i wolnością się cieszą, wszyscy co do jednego razem króla sobie wybierają, prawa na sejmie przez swoich posłów ustanawiają, wojny sąsiadom wypowiadają, przymierza z nimi zawierają, podatki ustalają, sposób bicia monety zalecają i całą zupełnie Rzeczypospolitej administrację w rękach swoich dzierżą (...). Wielu zobaczysz miernych urodzeniem i skromnych fortuną, których nie tylko do średnich, lecz także do najwyższych nieraz godności i najobszerniejszych dóbr łaskawość królów za zasługi wyniosła. Pierwszą szlachcica zasadą jest uczciwość (...). Zdradzić, przyrzeczenie złamać, fałszywie przysięgać, kłamać jest hańbą i niesławą. (...)
Szymon Starowolski, "Polska albo opisanie...", XVI w.

1. Szlachta zwana była dawniej:
a) rycerstwem
b) arystokracją
c) mieszczaństwem
d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

2. Pierwsza zasada szlachecka brzmiała:
a) uczciwość
b) równe prawa
c) poważne przywileje
d) służba w jeździe

3. W zdaniu "Pierwszą szlachcica zasadą..." podkreślony wyraz jest liczebnikiem:
a) zbiorowym
b) głównym
c) porządkowym
d) nieokreślonym

4. Dopisz dwa wyrazy bliskoznaczne do wyrazu: szczodrość
.............................
.............................


5. Szlachcicem nie mógł zostać ktoś, kto:
a) swoim męstwem uzyskał klejnot
b) obdarowany był znakiem rodowym
c) wprowadzony był za męstwo
d) wprowadzony był za służbę

6. Hańbą dla rycerza było:
a) fałszywie przysięgać
b) wiernie służyć
c) walczyć za króla
d) oddać życie za kraj

7. "...znakiem rodowym byli obdarowani..." - czasownik występuje w stronie:
a) czynnej
b) biernej
c) zwrotnej
d) prawej

8. Wymień na podstawie tekstu prawa szlachty:
a) ............................................................
b) ............................................................
c) ............................................................
d) ............................................................
e) ............................................................
f) ............................................................
g) ............................................................

9. Wojewoda to urzędnik terytorialny w czasach Rzeczypospolitej:
a) był przywódcą pospolitego ruszenia
b) sprawował władzę sądowniczą nad Żydami
c) ustalał ceny na towary

Opracowanie: Ewa Szypen, Jolanta Jedlińska

Wyświetleń: 7446


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.