Katalog

Agata Kacner
Język polski, Scenariusze

"Czy znasz baśnie?" - scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej

- n +

"Czy znasz baśnie?" - scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej

Cele:
Uczeń:
- zna charakterystyczne cechy baśni i potrafi je wskazać na konkretnym przykładzie
- umie odnaleźć przesłanie wypływające z baśni
- zna tytuły baśni opracowanych na lekcji
- wypowiada się płynnie zdaniami złożonymi
- współpracuje w zespole i bierze odpowiedzialność za pracę swoją i kolegów

Jednostka jednogodzinna.

Pomoce:
Przybory plastyczne - kredki, mazaki, arkusze papieru, klej, nożyczki

Tok lekcji:

1. Co odróżnia baśń od innych utworów literackich?- przypomnienie cech baśni.
a) charakterystyczny początek
b) szczęśliwe zakończenie
c) motyw wędrowny
d) kontrast
e) postacie prawdopodobne i fantastyczne
f) magiczne przedmioty
g) uosobienie

2. Jakie poznaliśmy baśnie? Jakie inne baśnie znacie?
Uczniowie podają tytuły baśni opracowanych na lekcji języka polskiego
- " Brzydkie kaczątko"
- "Welon królewny"
- " Fujarka"
- "Klementynka'
- "O krasnoludkach i sierotce Marysi"
- "Rada ojcowska"
- "Królowa pszczół"
oraz inne tytuły baśni przeczytanych samodzielnie w domu.

3. Kalambury - przedstawienie za pomocą gestów i mimiki twarzy kilku wybranych tytułów baśni (uczniowie losują kartoniki z tytułami baśni przygotowanymi przez nauczyciela)

4. Podział klasy na 4-5 zespołów (Za pomocą kolorowych kartoników. Te same kolory tworzą grupę.)
 • Praca w grupach.
  Losowanie tytułu baśni. Na arkuszach papieru uczniowie przedstawiają cechy charakterystyczne wylosowanej baśni. Do zadania mogą wykorzystać przygotowane przez nauczyciela narysowane i wycięte postacie i przedmioty z różnych utworów.
 • Praca powinna zawierać:
  - Tytuł baśni, autora
  - Charakterystyczny rysunek (postać, zwierzę, rzecz....)
  - Postacie prawdopodobne i fantastyczne
  - Przesłanie baśni

  5. Prezentacja grup

  6. Podsumowanie zajęć. Omówienie prac uczniów. Ocena najlepszej prezentacji.

  Opracowanie: Agata Kacner

 • Wyświetleń: 9746


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.