Katalog

Maria Mück-Kardel
Język niemiecki, Scenariusze

"Beim Arzt." Wir bilden Dialoge. Scenariusz lekcji.

- n +

"Beim Arzt." Wir bilden Dialoge. Scenariusz lekcji.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. TYP SZKOŁY: liceum ogólnokształcące

2. POZIOM NAUCZANIA: klasa pierwsza
ilość godzin tygodniowo: 3
po ilu godzinach: ok.90

3. DATA: 11.05.2000

4. CZAS TRWANIA LEKCJI: 45 min

5. TEMAT LEKCJI: Beim Arzt. Wir bilden Dialoge

6. CELE JEDNOSTKI LEKCYJNEJ:

CELE OGÓLNE:
- uczniowie potrafią przeprowadzić prostą rozmowę z lekarzem podczas badania, tzn. umieją opisać swoje dolegliwości i odpowiednio zareagować na polecenia lekarza

CELE OPERACYJNE:
- uczeń utrwala poznane wcześniej nazwy części ciała oraz typowych dolegliwości,
- uczeń zna typowe procedury i zwroty związane z wizytą u lekarza
- uczeń rozumie usłyszane informacje dotyczące dolegliwości i chorób, potrafi je uporządkować w formie krótkiej notatki
- słuchając dialogu uczeń potrafi wyłowić z całości istotne informacje ( selektives Hören)
- uczeń potrafi zastosować powyższe wiadomości i umiejętności w typowej sytuacji wizyty u lekarza czyli potrafi przeprowadzić rozmowę według podanych mu wzorców
- uczeń potrafi na podstawie poznanych słów i zwrotów stworzyć własny dialog , odbiegający częściowo od wzoru

7. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

- ilustracja gabinetu lekarskiego oraz szyldu z godzinami przyjęć lekarza
- 6 kompletów po 10 obrazków, przedstawiających różne dolegliwości
- 6 kostek do gry
- plansze z wzorem dialogu
- kaseta z nagranym dialogiem ("Deutsch aktiv Neu- Lehrbuch 1A")
- kopie wzoru dialogu dla uczniów

8. UWAGI: Temat "Beim Arzt" przewidziany został na 2 jednostki lekcyjne, dlatego rozmowa lekarzem kończy się na postawieniu diagnozy. Następna lekcja dotyczyć będzie lekarstw, sposobu dawkowania oraz innych zaleceń lekarza.

II. PRZEBIEG LEKCJI.

4 min
- powitanie klasy i gości, sprawdzenie obecności
- rozgrzewka językowa. Nauczyciel pyta : Wie fühlst du dich heute? Bist du oft krank? Hast du manchmal Kopfschmerzen? Hast du manchmal Halsschmerzen oder Fieber? Was tust du da? Wohin gehst du?
Uczniowie odpowiadają na pytania. Odpowiedzią na ostatnie pytanie powinno być zdanie: "Ich gehe zum Arzt"

4 min
Prezentacja (1) nowego materiału leksykalnego , połączona z jego zastosowaniem w odpowiedziach na pytania nauczyciela.
Nauczyciel wiesza ilustracje , przedstawiającą gabinet lekarski, mówiąc: "Doktor Huber ist Hausarzt, Das ist die Praxis von Dr. Huber. Seine Praxis befindet sich in der Gartenstraße 10."
Nauczyciel pyta uczniów: Hast du auch einen Hausarzt? Wie heißt er? Wo ist seine Praxis?
Nauczyciel wiesza szyld z godzinami przyjęć i objaśnia: "Dr. Huber hat die Sprechstunden von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr."
Nauczyciel pyta uczniów: "Wann hat dein Hausarzt Sprechstunden?"
Uczniowie odpowiadają, utrwalając dodatkowo nazwy tygodni i godziny.
Nauczyciel przedstawia pana Fischer, mówiąc: "Herr Fischer ist krank, er geht zu Dr. Huber."

5 min
Prezentacja (2) dialogu z kasety w celu przypomnienia nazw dolegliwości poznanych na poprzednich lekcjach.
Nauczyciel poleca wysłuchanie dialogu i odpowiedzenie na pytanie : " Welche Beschwerden hat Herr Fischer?"
W trakcie dwukrotnego słuchania dialogu uczniowie robią notatki i odpowiadają na pytanie. Uczniowie ćwiczą aktywne rozumienie ze słuchu i robienie notatek.

2 min
Prezentacja (3) części dialogu, dotyczącej opisywania dolegliwości. Pytania , które zadaje lekarz i odpowiedzi pacjenta znajdują się na osobnych planszach. Nauczyciel czyta pytania lekarza , uczniowie powtarzają je chórem.

8 min
Część utrwalająca:
Uczniowie w 6 grupach 5-osobowych ćwiczą odpowiedzi na pytanie "Was fehlt Ihnen?", losując karteczki z dolegliwościami. Bodziec wzrokowy służy do lepszego utrwalania i automatyzacji słownictwa. Występuje też element zaskoczenia i interakcji w grupie. Uczeń słaby może liczyć na pomoc kolegów.
Uczniowie odpowiadają na pytanie: "Wie lange haben Sie die Schmerzen?" rzucając kostką. Wyrzucona liczba oczek stanowi bodziec do udzielenia odpowiedzi. Nauczyciel zwraca uwagę, że odpowiedź na pytanie "wie lange...?" wymaga użycia 4 przypadku.
Pytanie "Haben Sie Fieber?" zostaje odczytane przez nauczyciela. Uczniowie odczytują chórem odpowiedź z planszy.

5 min
Praca nad nowym materiałem przy równoczesnym utrwaleniu poznanego na poprzednich lekcjach materiału leksykalnego. Uczniowie ćwiczą w parach I część dialogu. 2 pary na ochotnika prezentują go na środku klasy.

3 min
Prezentacja (4) poleceń lekarza: "Öffnen Sie den Mund! Sagen Sie "A"! Ziehen Sie sich aus! Legen Sie sich hin".....Nauczyciel wiesza planszę z powyższymi zdaniami i pokazuje gestami znaczenie tych poleceń. Nastepnie pyta, co robi pacjent. Uczniowie zapisują na tablicy zdania: Er öffnet den Mund. Er zieht sich aus...

Następnie nauczyciel czyta te polecenia w zmienionej kolejności i poleca uczniom zabawę w pantomimę. Zabawa ma na celu utrwalenie i zapamiętanie poznanych wyrażeń głównie w celu rozumienia ich ze słuchu.

3 min
Prezentacja (5) nazw wybranych chorób.
Nauczyciel czyta nazwy chorób, uczniowie powtarzają je chórem.
Nauczyciel pyta wybranych uczniów: "Hast du eine Grippe?". Uczniowie odpowiadają zgodnie ze stanem faktycznym więc stosują prawdopodobnie przeczenie "kein".

1 min
Objaśnienie zadania:
Schreibe einen Dialog "Beim Arzt".

10 min
Część utrwalająca nowy materiał.
Nauczyciel wiesza planszę z całym dialogiem.
Praca nad całym dialogiem w parach i prezentacja wybranych scenek jako podsumowanie lekcji.

Opracowanie: Maria Mück-Kardel

Wyświetleń: 6597


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.