Katalog

Maria Mück-Kardel
Język niemiecki, Scenariusze

"Luftschlösser und Traumhäuser - wie kann ich meine Wünsche und Träume äußern?" Scenariusz lekcji.

- n +

"Luftschlösser und Traumhäuser - wie kann ich meine Wünsche und Träume äußern?" Scenariusz lekcji

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. TYP SZKOŁY - liceum ogólnokształcące

2. POZIOM NAUCZANIA - KLASA: 4
- ilość godzin tygodniowo: 2
- po ilu godzinach: ok. 250

3. DATA - 25. 02. 1997

4. CZAS TRWANIA LEKCJI - 45 min

5. TEMAT LEKCJI: Luftschlösser und Traumhäuser – wie kann ich meine Wünsche und Träume äußern? Bildung und Anwendung des Konjunktivs II der unregelmäßigen Verben.

6. CELE JEDNOSTKI LEKCYJNEJ:

WIEDZA JĘZYKOWA:
- utrwalenie słownictwa związanego z mieszkaniem, określanie położenia mieszkania, rodzajów domów
- wprowadzenie Konjunktiv II czasowników nieregularnych

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE:
- ćwiczenia w mówieniu
- w rozumieniu tekstu
- w pisaniu
- umiejętność wyrażania życzeń

CELE CYWILIZACYJNO – KULTUROWE:
- krótka informacja na temat warunków i preferencji mieszkaniowych w Niemczech


7. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - podręcznik „Themen neu 1 C” , fotokopie rysunków domów z "Lehrerhandbuch zu Themen neu 3"

8. TECHNIKI PRACY LEKCYJNEJ
- praca z tekstem
- ćwiczenia w mówieniu na podstawie rysunków
- ćwiczenia pisemne

II. PRZEBIEG LEKCJI.

1. FAZA WSTĘPNA LEKCJI (ok. 5 min)
- powitanie klasy
- rozgrzewka językowa: rozmowa nauczyciela z uczniami na temat ich domów, mieszkań. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

przykład: Wo wohnst du?
Wohnst du in einem Wohnblock oder in einem Einfamilienhaus?
In welchem Stock wohnst du?
Hast du dein eigenes Zimmer?
Wo liegt deine Wohnung?
Wie weit ist es bis zur Haltestelle?
Gefällt dir deine Wohnung?

- nauczyciel opowiada w kilku zdaniach o swoim mieszkaniu i powoli przechodzi do prezentacji nowego materiału

ĆWICZENIE STANOWIĄCE FAZĘ WSTĘPNĄ DO PREZENTACJI NOWEGO MATERIAŁU (ok. 10 min)

Nauczyciel rozdaje uczniom kopie rysunków przedstawiających domy i pyta , jakie typy domów są pokazane na obrazkach. Wyjaśnia, jeśli to konieczne , takie pojęcia jak:
der Wohnwagen
das Penthaus
das Häuschen im Grünen
das Schloß
der Bauernhof
das Haus auf einer Karibikinsel

Uczniowie zapisują te pojęcia do zeszytów.

Nauczyciel stawia pytanie: "Wie wohnt man hier?". Prosi o podanie skojarzeń i zapisuje je na tablicy.

2. PRACA NAD NOWYM MATERIAŁEM (ok. 20 min)
Uczniowie otrzymują polecenie przeczytania cicho tekstu i porównania go ze swoimi skojarzeniami.

Nauczyciel pyta: Wo möchtest du wohnen?
Bist du auch derselben oder anderer Meinung?

Nauczyciel podaje krótką informację, że 40 % Niemców mieszka w domkach jednorodzinnych , marzeniem większości jest posiadanie domu z ogródkiem.

Następnie nauczyciel zapisuje temat lekcji i poleca uczniom wyszukanie w tekście form czasowników, które są dla nich nowe i podkreślenie ich . Praca przebiega w parach ( ok. 3 min). W tym czasie nauczyciel na tablicy pisze formy kilku czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym Präteritum:

er hat, er hatte, _______
er ist, er war , _______
er gibt, er gab, _______
er sieht, er sah, _______
er liegt, er lag , _______
er kann, er konnte _______

Nauczyciel prosi uczniów o dopisanie do tych czasowników form Konjunktiv II, które wyszukali w tekście. Ochotnicy zapisują wyrazy na tablicy. Uczniowie próbują podać regułę tworzenia form, a nauczyciel wyjaśnia zasady użycia Konjunktiv II w zdaniach wyrażających życzenie.

3. CZĘŚĆ UTRWALAJĄCA NOWY MATERIAŁ (ok. 9 min)

Nauczyciel rozdaje kopie rysunku przedstawiającego wyspę i poleca uzupełnić formy czasowników w ćwiczeniu pod rysunkiem i dopisać 3 inne argumenty, przemawiające za mieszkaniem na wyspie. Praca przebiega w 4-osobowych grupach.

Przedstawiciele poszczególnych grup czytają kolejno po jednym zdaniu i podają 1 argument wymyślony przez siebie.

4. PODSUMOWANIE LEKCJI I OBJAŚNIENIE ZADANIA DOMOWEGO (ok.1 min)

Nauczyciel objaśnia zadanie , które polega na zastosowaniu form Konjunktiv II w zdaniach w ćwiczeniach znajdujących się w "Arbeitsbuch", s. 11/9,12/ 10

Opracowanie: Maria Mück-Kardel

Wyświetleń: 1998


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.