Katalog

Barbara Garyga
Biologia, Artykuły

Nauczanie metodą projektu - przyroda

- n +

NAUCZANIE METODĄ PROJEKTU - PRZYRODA

Wstęp

Projekt to metoda nauczania niezwykle atrakcyjna i kształcąca dla ucznia - łączy wiedzę z wielu przedmiotów, uczy twórczego myślenia podejmowania decyzji, wychodzenia z inicjatywą, korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji tych informacji, wartościowania prezentacji i samooceny pracy. Uczenie metodą projektu powinno być stosowane na każdym etapie nauczenia, ale trudność i zakres realizowanych zadań musi być dostosowana do możliwości i wieku dziecka.

Krótki przewodnik projektowania

Projekt edukacyjny jest to zadanie długoterminowe, polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez ucznia lub grupę uczniów zjawiska związanego z życiem codziennym lub dowolną gałęzią wiedzy. Zadanie to powinno:
 • nawiązywać do realnych sytuacji
 • zrywać z podziałem na treści przedmiotowe
 • odwoływać się do zainteresowań ucznia i pozwalać na poszerzanie jego wiedzy
 • mieć charakter odkrywczy
 • wymuszać realizację pełnego procesu badawczego od planowania przebiegu badań przez zdobywanie informacji, stosowanie rozmaitych strategii rozwiązywania pro­blemu po opracowanie wniosków, stawianie dobrych pytań.

  Metoda projektu charakteryzuje się tym, że:
 • ma określone cele i metody pracy
 • realizacja trwa od kilku dni do kilku tygodni
 • ma ustalone terminy
 • wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację
 • uczniowie realizują zadania w grupach
 • grupy w znacznym stopniu pracują samodzielnie ( pod dyskretną opieką nauczyciela)
 • rezultaty zadań są prezentowane na forum klasy lub szkoły
 • znane są kryteria oceny

  Istnieją dwa rodzaje projektów nauczania:

  1. Projekty badawcze - polegają na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach. Jego rezultaty mają charakter różnego rodzaju opracowań - jak albumy, eseje, prace plastyczne, wywiady, artykuły. Projekty takie obejmują materiał z wielu przedmiotów, nadają się do realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych np.
 • „Uczeń bada świat”
 • „Wiosenny korowód radości” z okazji I Dnia Wiosny
 • „Otwórzmy serca dla przyrody” z okazji Dnia Ziemi
 • „Badamy warunki życia na osiedlu”
 • „Szkolnym ekspresem przez Europę”

  2. Projekty działania lokalnego - polegają na podjęciu działań w środowisku lokalnym. W takim przypadku efekty projektu można zaobserwować w terenie a w klasie przedstawione zostaje sprawozdanie z prac (ew. fotografie, plan). Przykłady:
 • „Modernizacja pracowni przyrodniczej”
 • „Mój las”
 • „Poznaj rośliny”
 • „Ścieżka rowerowa szlakiem pomników przyrody w Załęczańskim Parku Krajobrazowym”
 • „Sprzątanie świata”
 • „Segregujemy odpady”

  Etapy pracy nad projektem:

  I ETAP: określenie tematu projektu

 • Temat może być jeden dla wszystkich grup np. „Mój las”, „Prognoza pogody” (występują wówczas elementy rywalizacji)
 • Temat ogólny zawiera tematy szczegółowe - do realizacji przez poszczególne grupy. Efekt końcowy zależy wówczas od dobrze wykonanej pracy każdej grupy (współpraca).

  Przykład - projekt „Uczeń bada świat” może obejmować cykl kilkunastu mini - projektów, które odpowiadają na trudne pytania, np: „Co się mieści wewnątrz kości?”, „Czy dżdżownice są pożyteczne?”, „Dlaczego rdzewieje samochód taty?”, „Do czego uczeń wykorzystuje komputer?”, „Jak należy zachować się w szkole?”, „Dlaczego ptaki latają?”.

  II ETAP: przygotowanie instrukcji

  Instrukcja powinna zawierać:
 • Temat projektu, jego cele szczegółowe.
 • Konkretne czynności, które uczniowie muszą wykonać.
 • Źródła informacji.
 • Określenie czasu realizacji projektu.
 • Określenie sposobu i czasu prezentacji.
 • Regulamin oceniania.

  Przygotowaniem instrukcji dla uczniów w szkole podstawowej zajmuje się przeważnie nauczyciel przy aktywnym udziale zainteresowanych.

  III ETAP: praca nad projektem

  Polega na przeprowadzaniu obserwacji, wywiadów, wykonywaniu doświadczeń, ankietowaniu, analizie map i poszukiwaniach w innych źródłach wiedzy. Nauczyciel wspiera wysiłek, ale nie narzuca decyzji.

  IV ETAP: prezentacja projektu

  Jest to trudne zadanie, gdyż w ciągu kilku minut należy pokazać wyniki swojej pracy. Forma prezentacji powinna być przedyskutowana z nauczycielem i dokładnie przygotowana.
  Może to być:
 • Inscenizacja
 • Wystawa prac z komentarzem
 • Miniwykład
 • Prezentacja doświadczeń, planów, modeli, plakatów, wierszy, zdjęć, filmów, gazetki.

  W prezentacji uczestniczą pozostali uczniowie klasy, mogą również inni uczniowie szkoły, rodzice, zaproszeni goście, media.

  V ETAP: ocena projektu

  Zasady i formy oceniania wykonania projektu

  1. Oceniane bieżące podczas konsultacji z nauczycielem
  a) omówienie osiągniętych efektów,
  b) ukierunkowanie dalszej pracy,
  c) samoocena pracy przez poszczególnych uczniów,
  d) ocena współpracy w grupie przez jej członków i nauczyciela.

  2. Ocena realizacji projektu dokonana:
  - w dniu prezentacji (wybrane jury przydziela punkty uwzględniając różnorodność materiału, sposób prezentacji)
  - w następnym dniu (wystawienie stopni) za aktywność, postawę twórczą, pracę dodatkową.

  Podsumowanie

  Uważam, że projekt to metoda, która doskonali typowe szkolne umiejętności (czytanie ze zrozumieniem, korzystanie z różnych źródeł informacji, liczenie), ale najważniejsze jest twórcze myślenie, odpowiedzialność, współdziałanie w grupie i planowanie pracy.

  Literatura:
  Małgorzata Mikołajczyk „Udane projekty nie tylko z matematyki”,
  B. Gołębniak, D. Potyrała, B. Zamorska „Uczenie metodą projektu”
  J. Królikowski, E. Tołwińska - Królikowska „Projekt jako metoda nauczania”

  Opracowanie: Barbara Garyga
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Wieluń

 • Wyświetleń: 3515


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.