Katalog

Beata Żukowska
Zajęcia zintegrowane, Artykuły

"Poznajemy i wyrażamy uczucia" - scenariusz zajęcia terapeutyczno-rozwojowego dla dzieci nieśmiałych (przedział wiekowy 7-9 lat)

- n +

Poznajemy i wyrażamy uczucia

Scenariusz zajęcia terapeutyczno-rozwojowego dla dzieci nieśmiałych (przedział wiekowy 7-9 lat )

CZAS TRWANIA- 60 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW- do 10 osób

CELE:

 • tworzenie sytuacji służących wyrażaniu własnych uczuć, przezwyciężanie nieśmiałości
 • rozpoznawanie i nazywanie własnych i cudzych uczuć, uwrażliwianie na uczucia innych
 • budowanie poczucia zaufania, uwalnianie napięcia emocjonalnego i pozytywnego spojrzenia na siebie
 • umożliwienie swobodnego wypowiadania się na temat własnych uczuć i stanów emocjonalnych oraz ich ewentualnych przyczyn
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się i słuchania
 • zapewnienie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
 • integracja grupy


 • METODY PRACY: rundka, praca w kręgu, forma plastyczna-"butelka nastroju", pantomima

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki papieru, sól, lejek, butelka, gazety, "Cztery pory roku (Zima)-A. Vivaldi

  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Powitanie grupy: Uczestnicy zajęć wraz z prowadzącym stoją w kręgu. Wyciągają ręce przed siebie, budują z nich piramidę, układając je jedne na drugich. Na hasło prowadzącego: "-Nasza grupa !", wyrzucają ręce do góry z okrzykiem "-Razem !".
  2. Spotkanie w kręgu:
  Rundka
  Dzieci siedzą w kole, przekazują sobie maskotkę (np. misia, miękką piłkę) kończąc zdania:
  Jestem smutna, gdy...
  Jestem wesoła, gdy...
  Lubię, gdy mama...
  Źle się czuję, gdy...
  W zabawie biorą udział chętne dzieci oraz prowadzący, który kończy każdą część rundki.
  " Nasze uczucia"- pantomima
  Każde dziecko losuje karteczkę z nazwą uczucia. Następnie stara się je przedstawić członkom grupy, którzy je rozpoznają i nazywają.

  "Jakie uczucia mi towarzyszą? - mapa mentalna
  Każde dziecko otrzymuje kartkę z pięcioma okienkami. Do nich wpisuje nazwę uczucia, które odczuwa w różnych sytuacjach.
  Po wykonaniu zadania każda mapa jest przypięta do tablicy.
  Dzieci zauważają, że wszystkie przeżyły podobne emocje.
  Następnie opowiadają o chwilach, kiedy czuły złość, szczęście, radość, smutek, zazdrość, wściekłość, strach, spokój, zakłopotanie itp.
  Wspólnie dochodzą do wniosku, że wszystkie uczucia są ludzkie i nie należy się ich wstydzić.

  4. " Butelka nastroju "- forma plastyczna
  Przed spotkaniem prowadzący przygotowuje naczynia z solą, którą miesza z różnymi kolorami kredy. Dzieci napełniają plastikową, przezroczystą butelkę kolorami, które wyrażają ich obecny stan emocjonalny. Słuchają przy tym utworu: "Zima" A. Vivaldiego.

  5. Zabawa "gazeta-symbol" Spośród sterty gazet (symbolizują one uczucia), uczestnicy wybierają ich dowolną ilość. Prowadzący mówi: Teraz zróbcie z tymi uczuciami, co chcecie. Podaje kolejno nazwy (np. szczęście, rozpacz, strach, spokój). Dzieci lepią kule, gniotą je, podrzucają, rozrywają, rzucają w siebie, przekazują innym itp.

  6. Zabawa "Klaun" Dzieci ponownie wracają do koła. Jedno z nich próbuje rozśmieszyć pozostałe, robiąc zabawną minę. Gdy mu się to udaje, zostaje nagrodzone znaczkiem "Uśmiechnięta buzia".

  7.Zakończenie spotkania - W jakim nastroju kończę zajęcia? - Co mi się w nich podobało? Pożegnanie- "-Nasza grupa"- "-Razem"

  Opracowanie:
  Beata Żukowska

  Wyświetleń: 10085


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.