Katalog

Magdalena Witczak
Język polski, Scenariusze

"Homonimy - odrębne wyrazy o tym samym brzmieniu" - konspekt lekcji z języka polskiego dla klas łączonych (IV ? V).

- n +

Homonimy - odrębne wyrazy o tym samym brzmieniu.

Konspekt lekcji z języka polskiego dla klas łączonych (IV - V).

Cel główny:
Uczeń rozumie pojęcie "homonim" i potrafi podać przykłady.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- dba o poprawność ortograficzną,
- wyrabia w sobie nawyk pamięciowego przyswajania wyrazów,
- wzbogaca swoje słownictwo,
- troszczy się o poprawność i estetykę pisma,
- ćwiczy pamięć wzrokową,
- wdraża się do samodzielnej pracy,
- doskonali koncentrację uwagi.

Metody pracy: przewodniego tekstu, poszukująca, problemowa, podającej.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Środki dydaktyczne: "Słownik wyrazów obcych", tekst wiersza "z chochlikiem", koperty z karteczkami, zagadki.

Przebieg lekcji:
1. Uczniowie wyszukują w słownikach wyraz "homonim".
2. Podają przykłady homonimów.
3. Zapis tematu lekcji.
4. Rozdanie kartek z tekstem wiersza "Rozmowa z chochlikiem".

Jestem chochlik. Ach, szalenie
Cieszę się, gdy jesteś leniem.
Popatrz: c dodaję żartem...
Już hart (siła) jest psem chartem.
A hełm? Rozbrat wziął z żelastwem:
Stał się Chełmem, słynnym miastem (...)
To tylko pod piórem lenia
Lód w lud, czyli w ludzi zmieniam.
Uważny uczeń, kolego,
Nie zrobi jeża z Jerzego.
Odróżnia od słowa morze
Słowa: mogę, możesz, może.
I pisze stóg - nie stuk siana.
Nieuważny zaś, gdy każę coś zrobić znakomicie,
Pisze jak na złość - karzę w zeszycie.
A zamiast mażę, czyli bazgrzę,
To pisze marzę, czyli źle także.
A czyś ktoś wie, czym różni się
Bug, buk i Bóg?
Bo jeśli nie, niech pilnie uczy się!
I na ostatek - uwaga!
Warzyć od war i ważyć od waga.
Jeśliś ciekaw moich sztuczek,
Nie ucz się. Natychmiast wrócę.

5. Czytanie tekstu (wyjaśnienia słownikowe).
6. Wyszukiwanie homonimów w wierszu.
7. Zapisanie homonimów na kartkach.
8. Postawienie problemu: Jak uporządkować te wyrazy?

Kl. IV - np. wg alfabetu: Bóg, Bug, buk, chart, Chełm, hart, hełm, Jerzy, jeż, karzę, każę, lód, lud, marzę, mażę, morze, może, stóg, stuk, warzyć, ważyć.

Kl. V - np. wg części mowy:

rzeczowniki: Bóg, Buk, buk, chart, Chełm, hart, hełm, Jerzy, jeż, lód, lud, morze, stóg, stuk.

czasowniki: karzę, każę, marzę, mażę, warzyć, ważyć.

9. Rozdanie tekstów zagadek o zróżnicowanym poziomie trudności:

- kl. IV:

Ma je każdy człowiek
i wy o tym wiecie,
choć każdy trzyma je w sekrecie. (marzenia)

Biało wszędzie i rzeki pokrył twardy...(lód).
Na kulig więc się wybrał wesoły, wiejski...(lód)

Jednego nabierzesz, gdy jesteś zuch,
w myśl przysłowia: "W zdrowym ciele zdrowy duch".
Drugiego zabierzesz ze sobą na spacer.
I choć tak samo brzmią, pisze się inaczej. (hart, chart)

Kiedy wydam polecenie,
znaczy, że coś zrobić...
I gdy nie chcesz go wykonać,
wtedy za to cię... (każę, ukarzę)

Imię to z walecznym rycerzem skojarzyć należy
i gdy zrymujesz wyjdzie ci... (Jerzy)

Jeśli mu kto chce
odjąć z przodu "c" -
wtedy zamiast miasta
o wyniosłych wieżach
otrzyma część zbroi
dawnego rycerza. (Chełm, hełm)

Co zrobisz, gdy w zeszycie
bazgrołów co niemiara
i pani mówi, że tak napisane,
jakby kura pazurem pisała? (mażę)

- kl. V:

To pytanie nie do lenia.
Kiedy morze w "ż" się zmienia? (może od mogę)

Gdy spokojne - jest gładkie
niby błękit nieba.
Kłębią się bałwany, gdy się rozgniewa. (morze)

Gdy jesteś sprytny, szybko odpowiedź dasz:
jaki wyraz od wagi, a jaki od waru masz? (ważyć, warzyć)

To nie kaktus ani szczotka.
może w lesie go napotkasz? (jeż)

Do drzwi puk, puk, ktoś głośno puka,
a z tego jest nauka,
by wziąć do ręki słownik
i wyraz bliskoznaczny znaleźć w mig. (stuk)

Obaj się piszą inaczej,
a jeden po drugim płynie.
Jednego porżną tracze,
a drugi w Wiśle zginie. (Bug, buk)


Zapis rozwiązań na tablicy i ułożenie wyrazów w pary.

10. Anegdota:

Pewien aktor przeszedł po linie z balkonu na balkon. Jak on to zrobił?
Odpowiedź: Zjadł lina na balkonie i przeszedł na drugi balkon.

11. Czy komuś uda się teraz, przy całej klasie stanąć "na go"?

Próba rozwiązania problemu. W razie trudności potraktować jako zadanie domowe dla chętnych uczniów.

12. Podsumowanie lekcji.

13. Praca domowa:

Klasa IV: Podaj osiem par homonimów.
Klasa V: podaj trzy pary homonimów i ułóż z nimi zdania.

Opracowanie: Magdalena Witczak
nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach
powiat łowicki, województwo łódzkie

Wyświetleń: 14295


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.