Katalog

Eryka Berek-Brożek
Matematyka, Scenariusze

Mnożenie i dzielenie ułamków przez 10,100,1000, itp. - scenariusz lekcji w klasie IV

- n +

Mnożenie i dzielenie ułamków przez 10,100,1000,

Temat realizowany w klasie 4 programem.


Cele lekcji:
- uczeń umie zapisać i odczytać liczbę w postaci dziesiętnej
- uczeń umie mnożyć i dzielić w pamięci liczby naturalne przez 10,100,1000,itd.
- uczeń potrafi wypowiedzieć regułę mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000, itd.
- uczeń prawidłowo wykonuje obliczenia na kalkulatorze komputera
- uczeń czytelnie i prawidłowo zapisuje ułamki dziesiętne

Metody:
poszukująca, praktyczna, pogawędka, ćwiczenia,

Formy:
indywidualna praca ucznia, wspólna praca całej klasy, dyskusja, praca z zeszytem ćwiczeń,

Środki dydaktyczne:
kartki z ułamkami dziesiętnymi i zwykłymi, komputer, plansze z regułkami, zeszyt ćwiczeń podręcznik.

Przebieg lekcji:
1.Powtórzenie wiadomości o liczbach.
Rachunek pamięciowy
Uczniowie podają przykłady liczb naturalnych, ułamkowych-ułamków dziesiętnych i zwykłych.
Jakie działania, z dotychczas poznanych, umiemy wykonać na tych liczbach -uczniowie w pamięci wykonują działania typu:
2*10=, 34*10=, 267*10= ,38*100=, 24*100=, 3*100=, 14*100=, 240:10=, 2400:100=, 20:10=, 300
200:100=, 9900:100=, 450:10=,
Gra matematyczna o równości ułamków zwykłych i dziesiętnych.
Każdy uczeń przygotował kartkę z napisaną na niej liczbą /podaną przez nauczyciela/.
Są to liczby 0,5, 0,25, 0,75, 0,4, 0,2, 0,6, 0,8, 0,125, 0,375, 0,625, 0,875, 1/2 1/4 3/4, 2/5, 1/5, 3/5, 4/5, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8.

Liczby te przyczepiamy do tablicy w ten sposób, że napisana na niej liczba jest niewidoczna. Jedną z liczb odkrywa nauczyciel i zostawia na tablicy. Uczniowie kolejno podchodzą do tablicy i odkrywają następne liczby, tak długo aż natrafią na liczbę która jest równa odkrytej. Jeśli uczeń odkryje liczbę która nie jest równa odkrytej z powrotem daje ją na to samo miejsce i tak że liczba jest niewidoczna /ale wszystkim ją pokazuje/, jeśli zaś odkryje równą tej odkrytej to zabiera je. Wygrywa ten uczeń który uzbiera najwięcej par liczb równych.

2. Uczniowie otrzymują do wyliczenia działania 0,5*10, 0,875*100, 2,32*1000, 11,4 :10=, 3,8:100= 254,7:1000=. Proponują zamienić ułamki dziesiętne na zwykłe. Uczniowie wykonują te działania w zeszycie i na tablicy.

3.A teraz zobaczymy w jaki sposób liczy to kalkulator w komputerze. Uczniowie zasiadają przy komputerach, uruchamiają kalkulator i wykonują zadania zapisane na karteczkach.
Działania te i ich wyniki zapisują w zeszycie.
1,25*10= 13,543*10= 2,4*100= 2,75*100= 10,012*1000= 2,75*1000= 2,005*10000= 21,24:10= 5,82:10= 12,3:100= 26:100= 20,03:1000= 2,75*1000= 254,2:10000=
Po wykonaniu tych działań uczniowie formułują regułki mnożenia i dzielenia przez 10, 100, 1000,itd.
Uczniowie szukają w podręczniku tych regułek i odczytują.

4.Przerwa śródlekcyjna.

5.Uczniowie zapisują w zeszytach regułkę mnożenia i dzielenia przez 10, 100, 1000

6.Uczniowie wykonują w zeszytach zadanie z zeszytu ćwiczeń /wyniki sprawdzają na komputerze./.

7.W podsumowaniu uczniowie przypominają poznaną na lekcji regułkę i odpowiadają na pytania aby pomnożyć ułamek przez 10 należy ............itp.

Następnie rozwiązują super zagadkę z podręcznika

Opracowanie: Eryka Berek-Brożek

Wyświetleń: 8068


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.