Katalog

Małgorzata Jackowska
Chemia, Scenariusze

Kwasy w naszym otoczeniu - scenariusz lekcji chemii w gimnazjum

- n +

KWASY W NASZYM OTOCZENIU

CELE:

uczeń powinien:
-poznać podział kwasów na organiczne i nieorganiczne,
-znać kilka przykładów kwasów z każdej grupy,
-umieć wyszukiwać i w prosty sposób identyfikować kwasy,
-umieć przeprowadzić ćwiczenia, pełną obserwacje i wyciągnąć odpowiednie wnioski,
-posiadać zdolność logicznego myślenia,
-kształtować swoją wyobraźnię,
-umieć pracować w zespole,
-umieć wykorzystywać książkę (komputer domowy) do uzupełniania i poszerzania poznawanych informacji.

METODA- doświadczenia (praca w zespołach dwuosobowych), pogadanka.

POMOCE: 14 zestawów złożonych z:

2 zlewki, szalka Petriego, łyżka, bagietka, papierki uniwersalne, kwas cytrynowy krystaliczny, 5% kwas octowy, podręcznik, instrukcja do doświadczenia.

TOK LEKCJI:

I. Sprawy organizacyjne.
II. Przypomnienie z ostatnich lekcji: (przykładowe pytania dla uczniów)
-Co to są kwasy ?
-Do najważniejszych kwasów należą?
-Jakie jest zastosowanie kwasu siarkowego, solnego, fosforowego?
-Jakie ogólne właściwości mają kwasy?
-Jak dzielimy kwasy ze względu na budowę chemiczną?
III .Nawiązanie do tematu:
Wszystkie wymienione przed chwilą kwasy można otrzymać wychodząc bezpośrednio z odpowiednich niemetali tworząc ich tlenki a następnie w reakcji z wodą kwasy. Większość tych niemetali występuje w przyrodzie w postaci minerałów np. siarka, węgiel, fosfor i dlatego zaliczono je do grupy kwasów nieorganicznych (mineralnych). Drugą grupę stanowią kwasy, które pochodzą głównie z organizmów żywych. O nich to właśnie porozmawiamy dzisiaj na lekcji.

Notatki uczniowskie:

TEMAT: KWASY W NASZYM OTOCZENIU:

1.Kwasy dzielimy na nieorganiczne pochodzenia mineralnego np. kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwas węglowy oraz kwasy nieorganiczne występujące w organizmach żywych np. kwas octowy, kwas mrówkowy, kwas masłowy, kwas jabłkowy.

Na każdym stoliku przygotowany jest zestaw doświadczalny złożony z wymienionego sprzętu oraz badanej próbki nr I i próbki nr II, a także instrukcje pracy dla uczniów. Zgodnie z instrukcją wykonują oni badanie właściwości fizyko-chemicznych obu przygotowanych substancji:
.stan skupienia, -barwa,
-zapach,
-za zgodą nauczyciela badają smak obu próbek,
-rozpuszczalność stałej substancji w wodzie,
-zachowanie się obu substancji wobec papierka uniwersalnego,
Obserwacje, analizę ćwiczenia i wnioski uczniowie zapisują do zeszytów według wzorca z foliogramu.

Notatka :

2. Doświadczenie:
cel doświadczenia -identyfikacja dwóch kwasów organicznych na podstawie ich cech fizyko – chemicznych

 
CECHY FIZYCZNE I PRÓBKA II PRÓBKA
Stan skupienia
Barwa:
Zapach
Smak
Rozpuszczalność w wodzie:
Zachowanie wobec papierka
uniwersalnego
Ciało stałe krystaliczne.
biała
cytrynowy
cytryny
dobrze rozpuszczalny
barwi się na kolor czerwony
 
Ciecz
bezbarwna
charakterystyczny dla octu
charakterystyczny dla octu
dobrze rozpuszczalny
barwi się na kolor czerwony
 
WNIOSKI:
Próbka I to KWAS CYTRYNOWY
Próbka II to KWAS OCTOWY
Obie próbki to KWASY ORGANICZNE
Poznaliście dwa kwasy, z którymi się często spotykamy. Bardzo proszę przez następne 10 minut wykorzystując podręcznik wypisać, co najmniej nazwy 3 kwasów organicznych mających zastosowanie w kuchni i 3 kwasy, które można spotkać w apteczce domowej.

3. Kwasy organiczne, które można spotkać w kuchni i apteczce domowej:
(notatka uczniowska może zawierać informację dotyczącą właściwości kwasów: masłowego, jabłkowego, mlekowego, mrówkowego, salicylowego, acetylosalicylowego, askorbinowego itp.).

IV. PODSUMOWANIE LEKCJI:

-O czym mówiliśmy na dzisiejszej lekcji chemii?
-Co to są kwasy organiczne i nieorganiczne (podaj po trzy przykłady)?
-Jakie cechy fizyczne ma kwas octowy i cytrynowy?
-Wymień dwa kwasy organiczne, z którymi spotykasz się w kuchni.

V. ZADANIE DOMOWE


Poszukam wiadomości w podręczniku lub dostępnym tobie programie komputerowym na temat kwasów organicznych występujących w naszym środowisku. (notatka, plakat lub album -uzgodnić termin oddania pracy ).

VI. ZAKOŃCZENIE LEKCJI:
-ocena aktywności uczniów,
-sprawy porządkowe laborantów, -pożegnanie.

ZAŁĄCZNIK -instrukcja doświadczenia dla ucznia.

Ćwiczenie 1.
Badanie właściwości wybranych kwasów organicznych.
  1. Cel doświadczenia: Identyfikacja wybranych kwasów organicznych na podstawie ich cech fizyko-chemicznych.
  2. Sprzęt:..........................................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................................................
  3. Odczynniki: ............................................................................................................................................
  4. Czynności:
  • Wykorzystując własne zmysły ( oglądając próbki, można je próbować smakowo, wąchając) określ właściwości obu próbek,
  • Następnie sprawdź rozpuszczalność w wodzie próbki nr I,
  • Przy użyciu papierka uniwersalnego sprawdź charakter badanych roztworów,
  1. 5. Obserwacje:
Właściwości
badanych próbek                 Próbka nr I                 Próbka nr II
Stan skupienia:
Barwa:
Zapach:
Smak:
Rozpuszczalność:
Odczyn

5. Wnioski:...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Opracowanie: Małgorzata Jackowska

Wyświetleń: 6533


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.