Katalog

Jolanta Solga, Maria Poznańska
Biologia, Artykuły

Promocja zdrowia w naszej szkole

- n +

Promocja zdrowia w naszej szkole

"Zdrowie, to nie dar niebios dany raz na zawsze.
Nad nim trzeba pracować i praca ta ma charakter pedagogiczny"

Maciej Demel. O nas:
Jesteśmy nauczycielkami Zespołu Szkół Sportowych w Chorzowie, który od kilku lat zajmuje I miejsce w rywalizacji sportowej szkół o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty. Napisałyśmy wspomagający program nauczania "Edukacja prozdrowotna w nauczaniu zintegrowanym", którego treści stały się częścią składową programu szkolnego "Profilaktyka szkoły"
Nasze kompetencje: Maria Poznańska - mgr wychowania fizycznego, specjalista z pływania. ze szczególnym uwzględnieniem klas I - III.
Jolanta Solga - mgr nauczania zintegrowanego. Studia Podyplomowe - Kształcenie zintegrowane.

O szkole:
Pracujemy w dużym i nowoczesnym obiekcie mieszczącym ok. 1000 dzieci, w tym 17 oddziałów najmłodszych. Posiadamy nowoczesną bazę sportową, tj. basen, halę sportową,
2 sale gimnastyczne, salkę korekcyjną, siłownię oraz tereny sportowe: 4 boiska (do piłki nożnej, ręcznej, siadkówki, koszykówki), bieżnie lekkoatletyczne, skocznię. Dodatkowym plusem jest położenie szkoły niedaleko parku, które zachęca do uprawiania atletyki terenowej.

O programie:
Edukacja prozdrowotna jest bardzo ważnym elementem w nauczaniu zintegrowanym. Do tej pory jej treści były luźno wplecione w cały cykl edukacji wczesnoszkolnej. Specyfika naszej szkoły skierowała nas w stronę intensyfikowania działań promujących zdrowy styl życia. Napisałyśmy program z potrzeby ujednolicenia działań nauczycieli różnej specjalności, innych pracowników szkoły oraz rodziców.
Ideą przewodnią programu jest uświadomienie uczniom ich osobistego wpływu na własne zdrowie i wyrobienie nawyków prozdrowotnych. Materiał nauczania liczący 30 tematów zawarto w 5 kręgach tematycznych:
1. Ja i mój rozwój
2. Higiena osobista i otoczenia
3. Żywność i żywienie
4. Aktywność ruchowa
5. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc

Treści programu mają układ spiralny co umożliwia wielokrotne powroty do ukazywanych treści, ale w bogatszej i bardziej rozwiniętej formie. Podsumowaniem trzyletniego cyklu działań prozdrowotnych jest szkolny mitting sprawności i wiedzy prozdrowotnej pod hasłem "WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ", w czasie którego uczniowie będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Program dostosowany jest do możliwości intelektualnych i fizycznych dziecka 7 - 10 letniego. Wspomaga i kierunkuje działalność ucznia sprzyjając jego harmonijnemu rozwojowi. Ma obudowę dydaktyczną, którą stanowią rozkłady materiałów oraz przykładowe scenariusze zajęć. Zawiera treści określone w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów z dnia 15 lutego1999r.

Nowatorstwem tego programu jest monitorowanie rozwoju psychicznego i fizycznego ucznia poprzez rejestr osiągnięć w ciągu trzech lat. Każdy uczeń wyposażony jest w zeszyt obserwacji własnego rozwoju pod hasłem:

"WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ", w którym nanoszone są na bieżąco zdobyte wiadomości, umiejętności, postawy i nawyki. Pozwoli to na wczesne wykrycie wad rozwojowych, odkrycie zdolności i predyspozycji do uprawiania określonej dyscypliny sportu i uświadomi dziecku odpowiedzialność za własne zdrowie.

Co teraz ?
Program uzyskał pochlebne recenzje dyrektora szkoły, doradców metodycznych: wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. Uchwałą Rady Pedagogicznej został zatwierdzony do realizacji od września 2002r.

Nasze oczekiwania:
Pragniemy zaprezentować nasz program w serwisie edukacyjnym Profesor.pl. mając nadzieję że program będzie przydatny w innych szkołach. Ponadto liczymy na Wasze opinie, uwagi
i refleksje wysyłane pod adresem: Mundek102@poczta.onet.pl Pomogą one nam udoskonalić naszą pracę w szkole.

"Zdrowie, to nie dar niebios dany raz na zawsze.
Nad nim trzeba pracować i praca ta ma charakter pedagogiczny"

Maciej Demel.

Wyświetleń: 1250


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.