Katalog

Marzanna Stus
Język rosyjski, Scenariusze

"Za snem, za jawą, za westchnieniem rodziła się Wigilia" - scenariusz lekcji

- n +

Cele lekcji:

- wiadomości: poznanie pojęć: tradycja, obyczaj, obrzęd. Tradycje związane z Wigilią, Bożym Narodzeniem, pisownia nazw świąt, odwołanie się do tradycji chrześcijańskiej

- umiejętności: uczeń potrafi:
- stawia pytania
- umiejscawia święta w określonym przedziale czasowym
- zrozumie i wyjaśnia pojęcia: tradycja, obyczaj i obrzęd.
- zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
- docenia piękno języka literackiego, obrazu i dźwięku
- stosuje poprawnie pisownie nazw świąt
- wyciąga wnioski
- aktywnie pracuje w grupie

- postawy:
- dostrzega potrzebę poznawania tradycji świątecznych
- ceni wartość tradycji w życiu człowieka, rodziny, narodu.
- dba o poprawność stylistyczną swoich wypowiedzi
- potrafi kulturalnie prezentować własne opinie
- jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów.

Metody:
- słoneczko
- burza mózgów
- praca z tekstem
- wizualizacja
- podawcza

Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca zbiorowa
- praca w grupach

Pomoce: kaseta z kolędami, tekst z podręcznika, prace przygotowane przez uczniów /szopki, stroiki, choinka, albumy/, kartki świąteczne, papier, kredki

TOK LEKCJI:

I Wprowadzenie:
1. Czynnosci organizacyjne.
2. Zapisanie tematu.
3. Wyjaśnienie celów lekcji
4. Odniesienie się do doświadczeń uczniów związanych z Wigilią i Bożym Narodzeniem.

II Rozwinięcie:

1. Odwołanie ssie do tekstu T. Nowaka "Wigilia wyjęta z pamięci" - uczniowie zapoznali się z tekstem rozdanym przez nauczyciela w domu. Określają:
- tematykę utworu
- narrację
- trójdzielną kompozycję tekstu
- nastrój
- wskazują bohaterów

2. Na podstawie tekstu uczniowie wskazują zwiastuny Wigilii

3. Przytaczamy zwyczaje wigilijne, odwołujemy się do rekwizytów przygotowanych przez dzieci, tekstu i doświadczeń uczniów. Omówione zwyczaje zapisujemy w zeszycie.

4. Odwołujemy się do pojęcia SYMBOLU - dzieci wypisują kolorowymi pisakami na dużym kartonie symbol Wigilii.

5. Podział uczniów na trzy grupy. Dzieci dopisują do rzeczowników - symboli własne skojarzenia w dowolnej formie graficznej.

CHOINKA, OPŁATEK, PASTERKA

Grupy prezentują efekty swojej pracy

6. Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartki świąteczne i mają za zadanie napisać życzenia do bliskich. sprawdzają w słownikach ortograficznych pisownię nazw świąt: Wigilia, Boże Narodzenie oraz przymiotników: wigilijny, bożonarodzeniowy. Wyrazy stosują w praktyce, pisząc życzenia.

7. Dzieci wymieniają znane im utwory literackie, muzyczne filmowe i dzieła malarskie, w których występuje motyw świąt.

8. Czy warto zachowywać tradycje /podkreślenie narodowego i rodzinnego charakteru świąt Bożego Narodzenia/

III Zakończenie:
1. Podsumowanie lekcji przez uczniów
2. Ewaluacja /termometr uczuć/.
2. Ocena pracy uczniów w czasie zajęć

IV Praca domowa:
1. Jakie tradycje wigilijne są przestrzegane w Twoim domu? Napisz w kilku zdaniach.
2. Dla chętnych. Jaką wartość ma dla Ciebie przestrzeganie tradycji bożonarodzeniowej.

Opracowanie:Marzanna Stus

Wyświetleń: 2953


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.