Katalog

Małgorzata Tomska
Sztuka, Scenariusze

"Dialog poezji z muzyką A. Vivaldiego. "Cztery pory roku - Wiosna" a sztuki plastyczne." - scenariusz lekcji sztuki w gimnazjum

- n +

Dialog poezji z muzyką A.Vivaldiego - "Cztery pory roku- Wiosna"- a sztuki plastyczne.

SCENARIUSZ

1 godzina
Moduł sztuka w kl. II Gimnazjum
Temat: Skrzypce jako dzieło sztuki- dominanta w martwej naturze.

Cel główny:

- Integracja różnych form działań artystycznych (poezja, muzyka, plastyka)

Cele szczegółowe:

- uczeń poznaje ogólne wiadomości o A. Vivaldim
- zapoznaje się z fragmentem"Czterech pór roku- Wiosna"
- potrafi dobierać technikę malarską do zinterpretowania poezji i muzyki
- potrafi przedstawić nastrój utworów za pomocą środków plastycznych

Środki dydaktyczne:

- płyta CD - "Cztery pory roku -Wiosna"
- odtwarzacz płyt
- wiersz "Wiosna" - autor nieznany na arkuszu A1
- materiały plastyczne

Metody i formy realizacji:

- twórcza praca w grupach na formatach A1, A2
- percepcja muzyczna
- odbiór poezji
- przekaz informacji o kompozytorze

Przebieg lekcji:

1. Omówienie celów i tematu lekcji
2. Podanie krótkiej informacji o kompozytorze
3. Prezentacja poezji oraz utworu muzycznego, który może być włączony podczas pracy plastycznej uczniów
4. Interpretacja plastyczna w technice wybranej np. kolaż malarstwo mokre w mokrym
- praca w grupach
5. Każda grupa nadaje tytuł pracy plastycznej - krótkie omówienie
6. Ocena,ekspozycja,omówienie.

  Przybyła Wiosna! Ptaki ją witają
  Radosnym śpiewem ogłaszając święto
  Z wesołym pluskiem potoki spływają
  Ciesząc się wiatrem, gdy im lody zdjęto.

  Na niebie czarą zasłonę rozpięto,
  Grzmoty, pioruny wiosnę obwieszczają
  A gdy zamilkną ptaszęta wracają
  Do śpiewu, który czar wiosny zaklęto.

  Na kwitnącej łące, tak pełnej uroku,
  Gdzie szumią liście i roślinki małe,
  Śpi pasterz kóz i wierny pies u boku.

  Pasterze, nimfy tańczących stopy białe
  Grające dudy, baldachim z obłoku
  -to święto Wiosny! Jakże jest wspaniałe!

Opracowanie:
Małgorzata Tomska

Wyświetleń: 3749


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.