Katalog

Jolanta Lewandowska-Giereś
Język polski, Scenariusze

"Co słychać w lesie"? - inscenizacja utworu

- n +

ZAJĘCIA OTWARTE Z CYKLU " CO SŁYCHAĆ W LESIE?"

Ośrodek tematyczny: Zwierzęta wokół nas.

Temat dzienny: Zwierzęta leśne.

Temat zajęć: Inscenizacja utworu pt. "Co słychać w lesie?". Rozpoznawanie zwierząt leśnych na podstawie charakterystycznych cech wyglądu. Wypowiedzi uczniów na temat pomocy zwierzętom w zimie. Zabawy naśladowcze - sposoby poruszania się zwierząt leśnych.

Klasa: II W zajęciach uczestniczą dzieci z grupy sześcioletniej.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Potrafi w twórczej ekspresji słownej przedstawić odpowiednie odczucia i przeżycia.
Rozpoznaje leśne zwierzęta.
Wie, które zwierzęta wymagają pomocy w okresie zimy.
Umie odtworzyć w zabawie charakterystyczne cechy zwierząt leśnych.
Buduje odpowiedzi na pytania całymi zdaniami.
Wie, jak należy zachować się w lesie.
Zna rodzaje schronień dla zwierząt.
Uświadamia sobie znaczenie i piękno lasu. Zna pojęcie "zapasy na zimę".
Umie rozwiązać zagadki.
Potrafi uzupełnić zdania brakującymi wyrazami.
Współpracuje z młodszymi koleżankami i kolegami.
Metody pracy: słowna, pokaz i obserwacja, ekspresyjna, opowieść ruchowa, ćwiczeniowa.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, zróżnicowana.
Środki dydaktyczne: podręcznik "Wesoła szkoła" cz. I, karty pracy ucznia,
tekst inscenizacji "Co słychać w lesie" (opr. K. Kowaliszyn), rekwizyty i dekoracje do inscenizacji, ilustracje zwierząt, zagadki, kartoniki z napisami, tekst " z lukami", ilustracje do kolorowania (kontury zwierząt), kaseta, magnetofon, nagroda - orzeszki, czasopismo o zwierzętach i przyrodzie - "Przyjaciele z Zielonego Lasu", pastele.

Prowadząc zajęcia angażuję do pracy również dzieci z przedszkola. Grupa sześciolatków odpowiada na zadawane pytania, wykonuje niektóre polecenia, na zakończenie zajęć dzieci wspólnie siadają w ławkach z uczniami klasy drugiej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie gości.
2. Wprowadzenie do tematu - odgadywanie zagadek o leśnych zwierzętach.
3. Inscenizacja utworu "Co słychać w lesie?" w wykonaniu uczniów klasy drugiej.
4. Rozmowa dotycząca treści utworu:
- Jakie postacie występowały w utworze?
- O czym rozmawiały leśne zwierzęta? - Jaki nastrój towarzyszył tym rozmowom?
- Co powiecie o zachowaniu dzieci?
- Jakie zwierzęta przygotowują zapasy na zimę?
- Które zwierzęta zapadają w sen zimowy?
5. Rozpoznawanie zwierząt na ilustracjach. Wypowiedzi uczniów dotyczące wyglądu i życia zwierząt leśnych. Umieszczenie podpisów pod ilustracjami.
6. Przerwa śródlekcyjna.

Opowieść ruchowa.

  Dzieci wybrały się do lasu.
  W drodze zrobiło się bardzo wietrznie.
  Wysoko nad głowami usłyszały stuk dzięcioła.
  Nagle zobaczyły wiewiórkę.
  Zobaczyły także zająca, który bardzo szybko uciekał.
  W dali usłyszały sarenkę, która piła wodę w strumyku.
  Wokół drzew fruwały wróble i sikorki.
  Dzieci wesołe i radosne wracały do szkoły.

/Uczniowie interpretują opowieść odpowiednimi ruchami/.

7. Praca z podręcznikiem - uczniowie wykonują polecenia w karcie pracy.
8. Rozdanie uczniom krótkich tekstów do uzupełnienia / praca zróżnicowana /.
9. Odczytanie przez uczniów uzupełnionych zdań.
10. Kolorowanie prac przez uczniów i dzieci z przedszkola.
11. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel wiesza na tablicy rysunek "szklanej kuli" oraz polecenia.
- Zastanów się i narysuj w "szklanej kuli", jak należy pomagać zwierzętom w czasie zimy?
12. Ocena pracy uczniów.
13. Rozdanie sześciolatkom, przez dziecko - "wiewiórkę" - leśnych orzeszków.

Inscenizacja jest tą formą pracy nauczyciela z uczniem, która pobudza wielostronną aktywność dziecka: emocjonalną, praktyczną i intelektualną.
Wpływa wszechstronnie kształcąco, jest źródłem różnorodnych przeżyć emocjonalnych związanych nie tylko z odbiorem jej treści, ale głównie z procesem jej przygotowania i wystawienia.
Daje dzieciom możliwość poznania nowych środków ekspresji, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, inwencję twórczą, a także kształci umiejętność podejmowania decyzji. Jest dla nich ogromnym przeżyciem i dostarcza im wielu niezapomnianych wrażeń.
Inscenizację " Co słychać w lesie?" uczniowie klasy drugiej zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom z klas pierwszych, a także swoim rodzicom podczas spotkania. Wykonali już wiele inscenizacji podczas różnych imprez okolicznościowych.
Uczestnictwo dzieci w różnorodnym repertuarze inscenizacji (czytanek, wierszy, lektur, poezji, imprez okolicznościowych) sprawi, że będą one stopniowo dorastać do roli dojrzałego widza teatru.

Opracowanie:
Jolanta Lewandowska - Giereś

Wyświetleń: 5475


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.