Katalog

Magdalena Sienicka
Biologia, Artykuły

Propozycja akcji promującej zdrowie

- n +

PROPOZYCJA AKCJI PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

W ubiegłym roku zorganizowałam w swojej szkole akcję "Twoje zdrowie w Twoich rękach". Celem akcji było propagowanie zachowań prozdrowotnych, częściowo w formie humorystycznej, a także rozwijanie kreatywności i rozbudzanie inwencji wśród uczniów.

O pomoc w przeprowadzeniu imprezy poprosiłam pielęgniarkę szkolną, nauczyciela przyrody, polonistę, opiekuna kółka muzycznego. Niezbędna była także współpraca wychowawców klas. Rada Rodziców zgodziła się sfinansować drobne upominki dla zwycięzców.

Na miesiąc przed planowanym finałem akcji, na specjalnie zorganizowanym spotkaniu przewodniczących klas IV - VI zapoznałam ich z zadaniami do wykonania przez każdą klasę.

Zadania były następujące:
1. Napisać wiersz lub fraszkę o zdrowiu, higienie.
2. Przygotować humorystyczną scenkę pod umownym tytułem "przychodzi baba do lekarza..."
3. Wybrać przedstawiciela klasy, który weźmie udział w konkursie wiedzy o zdrowiu i higienie
4. Wybrać dwie osoby, które będą odpowiadać na pytania związane z udzielaniem pierwszej pomocy i ewentualnie demonstrować np. bandażowanie.

Podałam też uczniom tematykę pytań: szkodliwość nałogów, higiena osobista, bezpieczne zachowania w szkole i poza szkołą, zdrowe odżywianie i udzielanie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, odmrożeń, zemdleń. Pytania, z moją pomocą, układali członkowie SK PCK, a konsultantem była pani pielęgniarka.

Pielęgniarka szkolna i nauczyciel przyrody zgodzili się pomóc dzieciom w przygotowaniu do konkursu przez udostępnienie materiałów i pomoc w wyszukaniu potrzebnych informacji. Ja, jako opiekun SK PCK także służyłam pomocą.

Nauczycielka języka polskiego pomogła ocenić twórczość poetycką uczniów, a nauczyciel muzyki przygotował z uczestnikami zajęć kółka muzycznego kilka piosenek o zdrowiu i higienie.
Konieczna była także pomoc wszystkich wychowawców klas, którzy czuwali nad przygotowaniami uczniów i udzielali niezbędnych rad.

Podsumowanie całej akcji odbyło się na apelu szkolnym. Dzieci odpowiadały na pytania, demonstrowały przygotowane scenki i czytały swoje utwory. Poszczególne prezentacje oceniała komisja w której zasiadała pani pielęgniarka, polonistka oraz uczennica - przewodnicząca SK PCK. Całość urozmaicały piosenki w formie inscenizacji (z przebraniem i rekwizytami).
W czasie liczenia punktów za wszystkie konkurencje dzieci uczyły się refrenu piosenki. Po uroczystym ogłoszeniu wyników klasy, które zdobyły trzy pierwsze miejsca otrzymały dyplomy, a osoby, które występowały drobne upominki sponsorowane przez Radę Rodziców.

Po zakończeniu imprezy byłam bardzo zadowolona z jej przebiegu. Nauczyciele i uczniowie ocenili ją bardzo pozytywnie. Wszyscy bawili się świetnie, a występujący uczniowie wykazali się dużą inwencją. Humorystyczne scenki przygotowane przez dzieci bawiły wszystkich, przez co impreza była ciekawa dla widzów. Niektóre wierszyki o zdrowiu i higienie napisane przez dzieci także były bardzo dowcipne.

Nie sądziłam, że uczniowie tak chętnie i entuzjastycznie przystąpią do działania, przecież to była dla nich dodatkowa praca. Stwierdziłam, że warto co jakiś czas organizować takie imprezy i w formie zabawy uczyć zachowań prozdrowotnych. Dlatego z pełnym przekonaniem polecam koleżankom i kolegom nauczycielom przeprowadzenie podobnej akcji w swoich szkołach.

Opracowanie: Magdalena Sienicka

Wyświetleń: 1877


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.