Katalog

Anna Kaczmarek
Język niemiecki, Scenariusze

Die Schule von gestern und heute - scenariusz lekcji w ramach integracji międzyprzedmiotowej języka niemieckiego i języka łacińskiego

- n +

Die Schule von gestern und heute.

Scenariusz lekcji dwugodzinnej w ramach integracji międzyprzedmiotowej języka niemieckiego i języka łacińskiego dla klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego


Cele ogólne:

 • zainteresowanie uczniów historią starożytną;
 • zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa w Starożytnej Grecji;
 • doskonalenie pracy z tekstem;
 • doskonalenie swobodnego wypowiadania się w języku niemieckim;
 • zapoznanie się z językiem łacińskim- wprowadzenie przysłów związanych ze szkołą i życiem codziennym.

  Cele operacyjne:

  Uczeń:
 • wie, jak wyglądał dzień powszedni ucznia w Starożytnej Grecji i jak wyglądała nauka w szkole;
 • zna kilka przysłów łacińskich na temat szkoły i życia codziennego;
 • dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy systemem szkolnictwa Starożytnej Grecji i współczesnym;
 • potrafi prawidłowo wnioskować;
 • czyta tekst ze zrozumieniem;
 • wyszukuje potrzebne mu informacje;
 • wypowiada się w sposób uporządkowany na temat aktualnego systemu szkolnictwa w Polsce;
 • układa samodzielnie zdania z wyrażeniami: halten für, die Grundlage bilden, Kenntnisse vermitteln, Bildung erhalten, Nachdruck auf etwas legen;
 • charakteryzuje konstrukcje gramatyczne w tekście i objaśnia ich zastosowanie;
 • przekształca zdania ze strony czynnej na bierną;
 • współpracuje z rówieśnikami.

  Metody:

 • oglądowa;
 • problemowa;
 • samodzielnego działania.

  Formy:

 • grupowa.

  Środki dydaktyczne:

 • kserokopie tekstu:"Der Unterricht und die Schulen in Griechenland vor Jahrhunderten", E. Jarusel "Klassisches Altertum- Griechenland und Rom", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • słowniki polsko- niemieckie;
 • karty pracy dla uczniów.

  Przebieg zajęć:

  1. Powitanie klasy przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
  2. Podział uczniów na 4 grupy w wyniku losowania.
  3. Rozdanie tekstu pt. : "Der Unterricht und die Schulen in Griechenland vor Jahrhunderten".
  4. Odczytanie tekstu przez nauczyciela języka niemieckiego i podanie uczniom kluczowego słownictwa do tekstu.
  5. Samodzielne czytanie tekstu przez uczniów.
  6. Odpowiadanie na pytania do tekstu w grupach.
  7. Wspólne redagowanie odpowiedzi do omawianego tekstu. Korekta ewentualnych błędów uczniowskich przez nauczyciela j. niemieckiego.
  8. Charakterystyka szkolnictwa w Starożytnej Grecji na podstawie tekstu pt. : "Der Unterricht und die Schulen in Griechenland vor Jahrhunderten".
  9. Uzupełnienie wiadomości z tekstu na temat życia szkolnego w Starożytnej Grecji przez nauczyciela języka łacińskiego.
  10. Charakterystyka szkolnictwa współczesnego w Polsce. Wspólne wypełnienie tabeli porównującej oba typy szkół.
  11. Przekształcanie wybranych zdań z tekstu ze strony czynnej na stronę bierną.
  12. Wprowadzenie przez nauczyciela języka niemieckiego kilku przysłów łacińskich na temat szkoły i nauki.
  13. Krótka charakterystyka języka łacińskiego - podobieństwa i różnice z językiem niemieckim- prowadzą obaj nauczyciele.
  14. Kreatywne pisanie przez grupy krótkich scenek rozgrywających się w szkole greckiej przed wiekami i współczesnej szkole polskiej.
  15. Prezentacja scenek przez uczniów na forum klasy.
  16. Podsumowanie zajęć przez obu nauczycieli.
  17. Podanie zadania domowego.

  Zadanie domowe:

  Äußere deine Meinung zum Thema: "Meine Traumschule".
  Wypowiedz się w formie pisemnej na temat: "Moja szkoła marzeń".

  Opracowanie:
  Anna Kaczmarek

 • Wyświetleń: 2004


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.