AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Chilicka
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Puchar przyjaźni - scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. II

- n +

Prawdziwa przyjaźń

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KL. II

Temat kompleksowy

Temat ośrodka dziennego

PUCHAR PRZYJAŹNI


Integracja treści programowych:

 • polonistycznych
 • matematycznych
 • środowiskowych
 • muzycznych
 • plastycznych

  Cele całodziennych zajęć:

  - kształcenie umiejętności płynnego czytania z podziałem na role,
  - bogacenie słownictwa wokół tematu "przyjaźń",
  - utrwalenie pojęcia rodzina wyrazów,
  - opisywanie stanów emocjonalnych bohaterów literackich,
  - utrwalenie działań w zakresie 30,
  - kształcenie umiejętności porównywania wyglądu zwierząt,
  - rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez improwizację i ćwiczenia rytmiczne,
  - stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania,
  - wdrażanie do uważnego słuchania i współdziałania w zespole,
  - kształtowanie właściwych postaw wobec innych.

  Oczekiwane efekty aktywności ucznia:

  - wyróżnia najważniejsze informacje i opowiada o czym jest tekst,
  - potrafi wyrazić własne sądy o postaciach i zdarzeniach,
  - wie, czym się różni bajka od innych utworów,
  - wie, jakie cechy posiada prawdziwy przyjaciel,
  - tworzy rodzinę wyrazów,
  - biegle liczy w zakresie 30,
  - porównuje ptaki i ssaki,
  - umie zaśpiewać piosenkę "Jesień chodzi po lesie",
  - potrafi ruchem zilustrować treść piosenki,
  - projektuje puchar przyjaźni z surowców wtórnych.

  Metody pracy: czynnościowe - ekspresja słowna, muzyczna, plastyczna, pokaz, praca z tekstem, drama.

  Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

  Pomoce dydaktyczne: tekst bajki, dwa naczynia / wysoki, niskie/, sznurek, kartoniki z cyframi, sylwety postaci z bajki, instrumenty perkusyjne.

  PRZEBIEG ZAJĘĆ
   1. Powitanie w kręgu "Piosenka powitanka"
   - najpierw śpiewa nauczyciel:
   Witaj klaso, witaj klaso,
   jak się masz, jak się masz.
   Wszyscy się lubimy, wszyscy się lubimy
   cały czas, cały czas.
   - śpiewają uczniowie:
   Witaj Pani, witaj Pani,
   jak się masz, jak się masz.
   Wszyscy cię lubimy, wszyscy cię lubimy,
   bądź wśród nas, bądź wśród nas.


  2. Nauczyciel demonstruje dwa naczynia, jakie pozostały po pewnym spotkaniu /talerz i wąskie szklane naczynie/- zadaje pytania:

  - Po jakim spotkaniu pozostały?
  - Kto mógł z nich korzystać?
  - Czy byli podobni do siebie?

  Uczniowie próbują wyobrazić sobie, kto korzystał z tych naczyń.

  3. Nauczyciel przedstawia przybyłych do klasy "gości" - lisa i bociana.  Kukiełki podaje chętnym uczniom - rozpoczyna się muzyczna mini - konferencja prasowa / uczniowie - dziennikarze improwizują śpiewem pytania, na które odpowiadają śpiewem uczniowie trzymający kukiełki/. Pytania dotyczą celu wizyty i naczyń, z których korzystały zwierzęta.

  4. Głośne czytanie z podziałem na role bajki "Lis i bocian"Artura Oppmana.

  Lis i bocian

  Lis do bociana raz rzekł: "Mości panie,
  przybądź do mnie na śniadanie!
  Bocian się zjawił. Do stołu nakryto.
  Lis przygotował ucztę obfitą.

  Ale niestety! Lisek - chytre zwierzę:
  do uczty płytkie dał talerze.
  Próżno bocian dziobem puka,
  jeść z takich naczyń za trudna dlań sztuka.

  Po tygodniu pan bocian lisa prosi w gości.
  Lis często pości,
  więc zgłodniały zasiada i oblizuje się,
  a wtem bocian wysmukły, wąski dzbanek niesie.

  Zaprasza sąsiada:
  "Niechże waść zajada!"
  Jakże tu jeść liskowi z naczynia takiego...
  A wtedy bocian: "Kolego,
  pamiętacie, jak to się u was jadło, piło?"
  ----------------------------------------------
  Nie rób tego drugiemu, co tobie niemiło.


  Swobodne wypowiedzi uczniów na temat utworu:

  - Jakie postacie występują w bajce?
  - Dlaczego lis podał poczęstunek na talerzu?
  - O czym nie wiedział lis?
  - Dlaczego bocian podjął lisa potrawą w wąskim naczyniu?

  5. Ocena postępowania bohaterów bajki - redagowanie wniosków na podst. pytań:

  - Czy można się przyjaźnić tylko z kimś, kto jest taki sam, jak ja?
  - Czy mogę się kolegować z kimś, kto jest wegetarianinem i nie je mięsa?
  - Co zrobić, jeżeli moja koleżanka jest uczulona na sierść psa, a ja mam akurat psa w domu?
  - Co zrobić, jeżeli ja w domu mam wszystko, o co poproszę rodziców, rodziców mój kolega tego nie ma?
  - Czy ma to wpływ na koleżeństwo?
  - Co by było, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami?
  - Czym możemy się różnić?
  Zapisywanie wniosków do zeszytów.

  6. Układanie zakończenia do trzeciego spotkania lisa i bociana - praca w parach.
  Uczniowie przygotowują krótkie inscenizacje i demonstrują.
  Nagradzanie występów brawami.

  7. Puchar przyjaźni - projektowanie naczynia wspólnego dla lisa i bociana /praca w zespołach 4 - osobowych/.

  - Omówienie techniki collage.
  - Wykorzystanie plastiku, pojemników po jogurtach, folii aluminiowej, kolorowych czasopism, materiałów tekstylnych /rozmowa na temat surowców wtórnych/.
  - Uczniowie naklejają na pomalowane podłoże i łączą zszywkami elementy pracy.
  - Zakończenie prac - zespoły demonstrują i omawiają swoje naczynia.

  8. Wspólne śniadanie - uczniowie mieli przynieść coś do jedzenia, czym mogliby się podzielić z innymi.

  9. Uczniowie stoją w kręgu, trzymają sznurek i zawiązują węzeł przyjaźni. Każde dziecko zawiązuje jeden węzeł tak, aby sznurek nie wypadł z rąk, podają sobie kolejno końcówkę, dbając o to by sznurek nie zaplątał się. W miarę przybywania węzłów, coraz więcej należy ich przeciągnąć przez kolejne supły.

  10. Przypomnienie piosenki "Jesień chodzi po lesie" /muzyka: Anna Buzuj, słowa: Zofia Holska-Albekier/- nauczyciel stojąc w kręgu z uczniami i trzymając swój węzeł przypomina melodię i słowa:

 • przypomnienie treści i nastroju piosenki - wypowiedzi uczniów,
 • wspólne śpiewanie I zwrotki i refrenu,
 • rytmiczne recytowanie zwrotki II i III na zasadzie echa /dla tych uczniów, którzy nie zapamiętali słów z poprzednich zajęć/,
 • tworzenie ilustracji ruchowej do pierwszej zwrotki /sznurek leży/

  Wrzosy kwitną w całym lesie - dzieci zataczają półkola
  To znak właśnie, że już jesień - klaszczą w ręce na pierwszą miarę taktu

  To znak wła - śnie, że już je - e - sień

  Na polanie grzyby rosną - przykucają, unoszą ręce nad głowę i wolno wstają

  i pod świerkiem i pod sosną - przechylają się w prawo i w lewo naśladują drzewa

  Refren:
  Jesień chodzi po lesie, jesień polska, złota jesień /bis/
  - wiążą koła i poruszają się w prawo i w lewo, gdy powtarzają refren.

 • Przypomnienie, w jakim metrum została napisana piosenka /4/ i co to znaczy /w obrębie jednego taktu muszą się znaleźć wartości rytmiczne odpowiadające czterem ćwierćnutom/

  - wykonanie ćwiczenia 1: napisz na klockach nuty o odpowiednich wartościach. • Samodzielne wykonanie ćwiczenia 2: - dopisz brakujące nuty w takcie 4/4

  4.


  - Ćwiczenie 3: policz wartości nut zapisanych na listkach napisz w okienku odpowiednie metrum: • Uczniowie grają na instrumentach perkusyjnych / tamburyno, bębenek, trójkąt, talerze /podane rytmy z ćwiczenia 1;
 • Powtórzenie piosenki "Jesień idzie po lesie" z jednoczesnym taktowaniem na cztery.

  Przerwa śródlekcyjna

  11. Uczniowie otrzymują rebusy do rozwiązania:  12. Odczytują wyrazy: ssaki i ptaki, przyporządkowują nazwy występującym zwierzętom w bajce i odpowiadają na pytania:

  - które zwierzęta nazywamy ssakami, a które ptakami?
  - cechy charakterystyczne ssaków i ptaków,
  - porównują wygląd lisa i bociana na podstawie ilustracji - wnioski zapisują indywidualnie w tabelkach.  - wklejenie tabelek do zeszytów.

  13. Zabawa matematyczna "Liczę na ciebie". Żywe liczby - uczniowie zawieszają na szyi kartoniki z cyframi od 1 do 9, tworzą różne trójki i zapisują wyniki działań na arkuszach szarego papieru:

  - nauczyciel wydaje polecenie utworzenia działań na dodawanie, tak aby dwoje dzieci było składnikami, jedno wynikiem, - uczniowie tworzą sumy parzyste /zmiana trójek/lub nieparzyste,
  - następny podział uczniów ma doprowadzić do utworzenia wyniku podanego przez nauczyciela,
  - tworzenie mnożenia do 30 /nauczyciel ogłasza wynik np. 21, 18/,
  - odczytujemy wyniki,uczniowie zapisują na tablicy najciekawsze działania, następnie w zeszycie.

  14. Nauczyciel zawiesza na tablicy kwadraty z działaniami w zakresie 30:

  - uczniowie podchodzą do tablicy i rozwiązują je zapisując wyniki,
  - wyniki na kartkach układane są malejąco,
  - na odwrocie kartek znajdują się sylaby, które utworzą dwa wyrazy:  Prawdziwa przyjaźń


  - zapis działań do zeszytu w kratkę
  - zapis hasła do zeszytu w linię.

  15. Uczniowie tworzą na tablicy rodzinę wyrazów do wyrazu - przyjaźń / przyjacielski, zaprzyjaźniony, przyjaciel, przyjaciółka, nieprzyjaciel, przyjazny, przyjaźnić się /. Nauczyciel zawiesza na tablicy wyrazy związane z hasłem przyjaźń, zadaniem uczniów jest wybrać tylko te, które utworzą rodzinę wyrazów.

  - Zapis wyrazów do zeszytów.

  16. Podsumowanie zajęć - uczniowie formułują zasadę przyjaźni:

  Tak częstuj, żeby można przyjąć z ochotą twój poczęstunek.
  Tak zapraszaj do siebie, żeby można było czuć się mile.

  Zapisanie wniosków na "Tablicy ważnych spraw".

  17. Praca domowa - dokończ zdanie:

  Przyjaźnić się, to............

  Opracowanie:
  Anna Chilicka

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4947


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.