Katalog

Teresa Walczak-Jusiel
Różne, Konspekty

Konkurs mitologiczny w klasie V D - konspekt

- n +

Cele

Uczeń powinien umieć:

- wyszukać potrzebne informacje,
- wypowiadać się na zadany temat,
- opowiedzieć treść mitów,
- wyjaśnić znaczenie wyrażeń mitologicznych,
- określić myśl przewodnią mitów i ich ponadczasowy charakter.

Przygotowanie do lekcji

- Przygotowanie materiałów dla uczniów przygotowujących się do konkursu.
- Przygotowanie inscenizacji wybranych mitów [w czasie 2 - 3 lekcji].
- Przeprowadzenie eliminacji [Test wyboru na dwa tygodnie przed planowanym terminem lekcji otwartej].
- Współpraca z nauczycielem historii [Równoczesna realizacja tematów związanych z mitologią].
- Zaproszenie dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów na finał konkursu. - Przygotowanie hasła - motta konkursu "Każdy jest Odysem wracającym do swej Itaki".
- Opracowanie zasad konkursu [Formuła 1 z 10].
- Przygotowanie strojów oraz potrzebnych rekwizytów, np. kółek - szans, mikrofonów.
- Przygotowanie wystawki "Nasze słowniki mitologiczne" oraz kącika literackiego "Inspiracje mitologiczne".

Tok lekcji

1. Podkreślenie nietypowego charakteru lekcji, powitanie gości. Krótkie wprowadzenie, przedstawienie jury konkursu.
2. Ogłoszenie wyników eliminacji. Powitanie zwycięskiej "dziesiątki".
3. Omówienie przez prowadzącego ucznia zasad: konkurs przebiega w 3 etapach, każdy zawodnik ma 3 szanse. W I turze finalista musi odpowiedzieć na 2 pytania, kto nie odpowie, odpada. W II turze zawodnicy zadają sobie nawzajem pytania, zaczynając od pierwszego zawodnika. Jeśli ten odpowie, typuje wybranego przez siebie uczestnika konkursu. Do III tury przechodzi trzech zawodników, którym pozostały szanse i odpowiadają oni na pytania aż do utraty szans. Po trzecim pytaniu typują siebie nawzajem. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który straci jak najmniej szans.
4. I tura - prowadzący uczeń zadaje pytania. Jury uważnie śledzi odpowiedzi.
5. Inscenizacja mitu "Demeter i Kora" przygotowanego przez grupę I.
6. II tura pytań.
7. Prezentacja wystawki "Nasze słowniki mitologiczne" i "Inspiracje mitologiczne".
8. III tura pytań. Wyłonienie zwycięzcy.
9. Mit o Syzyfie - teatr lalkowy. [Grupa II]
10. Podsumowanie konkursu, nagrodzenie finałowej "dziesiątki".
11. Zakończenie - podziękowanie wszystkim uczniom za przygotowanie, gościom za przybycie.

Uwagi

- Listę pytań i materiałów pomocniczych na miesiąc przed planowaną lekcją przygotowuje nauczyciel.

- Na lekcji należy unikać stwarzania okazji do niezdrowej rywalizacji.

- Należy zadbać o to, by konkurs, mimo wszystko, miał ścisły związek z przedmiotem. Służyć ma temu m.in. dobór pytań, sposób ich formułowania, oceniania wypowiedzi uczniów przez jury.

Opracowanie: Teresa Walczak - Jusiel

Wyświetleń: 2357


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.