Katalog

Jacek Iwancz
Chemia, Scenariusze

Powstawanie jonów

- n +

TEMAT: Powstawanie jonów

SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII


Lekcja była przeprowadzona na poziomie liceum ogólnokształcącego w klasie I, ze zwróceniem uwagi na aktywizowanie uczniów poprzez zadawanie pytań. Materiał na dwie godziny zajęć.

Cele lekcji:

jak tworzą się jony?
dlaczego one powstają?
jakie wartości przyjmują jony dla pierwiastków grup głównych? co określa energia jonizacji?
co określa energia powinowactwa elektronowego?
co nazywamy elekroujemnością?

Tok lekcji:

1. Wyjaśnienie zasady powstawania jonów
2. Zysk energetyczny, który osiąga atom upodabniając się do gazu szlachetnego
3. Omówienie powstawania kationu sodu
4. Energia jonizacji
5. Powstawanie kationów magnezu i glinu
6. Wyjaśnienie dlaczego energia jonizacji ma różne wartości na poszczególnych etapach tworzenia jonów dodatnich
7. Powstawanie jonów chloru i tlenu
8. Energia powinowactwa elektronowego
9. Zależność położenia w układzie okresowym od wartości ładunku jonów pierwiastków grup głównych
10. Elektroujemność
11. Elektroujemność a położenie pierwiastka w układzie okresowym
12. Ćwiczenia utrwalające.

Zadanie domowe:

Opisz powstawanie jonów: potasu, wapnia, siarki.

Opracowanie:
Jacek Iwancz

Wyświetleń: 3002


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.