Katalog

Zenon Bahonko
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Najlepszy w zawodzie "murarz" - pytania testowe konkursu (z kartą pracy)

- n +

Pytania testowe konkursu najlepszy w zawodzie "murarz"

1. Siatka RABITZA to siatka:
a) metalowa pleciona
b) metalowa cięto ciągnona
c) z tworzywa sztucznego
d) metalowa zgrzewana

2. Zaprawą budowlaną nazywamy mieszaninę następujących składników
a) spoiwo + woda
b) spoiwo + woda + kruszywo grube
c) spoiwo + woda + kruszywo drobne
d) spoiwo + woda + kruszywo drobne + kruszywo grube

3. Elementy ścian w technologii YTONG łączy się przy pomocy zaprawy:
a) wapiennej
b) gipsowej
c) klejowej
d) cementowej

4. Przedmiar to wyszczególnienie i obliczenie ilości robót murarskich:
a) szacunkowo
b) w oparciu o katalogi i normy
c) w oparciu o rzeczywiste wymiary
d) na podstawie projektu technicznego

5. W warstwie wozówkowej muru z cegły dziurawki używamy cegieł:
a) pełnych
b) dziurawki wozówkowej lub główkowej
c) dziurawki wozówkowej
d) dziurawki główkowej

6. Które z wymienionych kruszyw nie są stosowane do przygotowania betonów lekkich:
a) łupkoporyt
b) keramzyt
c) pospółka
d) żużel

7. Fundamentem płytkim nie jest
a) ława
b) stopa
c) płyta fundamentowa
d) studnia fundamentowa

8. Tynk zwykły dwuwarstwowy z zaprawy marki co najmniej 1,5 jest podkładem pod tynk:
a) nakrapiany
b) zmywany
c) kamieniarski
d) cyklinowany

9. Płyta gipsowo kartonowa koloru zielonego z nadrukiem niebieskim to płyta:
a) zwykła
b) impregnowana
c) ogniochronna
d) impregnowana ogniochronna

10. Bloczki YTONG wykonane są z:
a) cementu i piaski
b) wapna i piasku
c) gipsu cementu i piasku
d) gipsu i piasku

11. W okresie zimy do zapraw budowlanych stosujemy:
a) siarczan wapnia
b) tlenek magnezu
c) azotyn sodu
d) węglan potasu

12. Rozpiętość nadproża typu Kleina z cegieł ułożonych na rąb może wynosić:
a) 1,5m
b) do 1,5m
c) do 2m
d) do 2,5m

13. Podstawa cegły ma wymiary:
a) 25\25cm
b) 12\25cm
c) 6,5\25cm
d) 6,5\12cm

14. Najmniejsza średnica przewodu wentylacyjnego to:
a) 12cm
b) 15cm
c) 18cm
d) 20cm

15. Najmniejszy wymiar przewodu wentylacyjnego to:
a) 14 \ 14
b) 14 \ 25
c) 25 \ 25
d) 14 \ 19

16. Do murowania fundamentów stosujemy cegły ceramiczne pełne klasy co najmniej:
a) 5
b) 7,5
c) 10
d) 15

17. Do murowania fundamentów używamy zaprawy cem-wap marki nie niższej niż:
a) 1,5
b) 3
c) 5
d) 8

18. Odsadzka jest elementem:
a) nadproża
b) gzymsu
c) fundamentu
d) stropu

19. Ławy fundamentowej nie wolno wykonywać z:
a) betonu zwykłego
b) betonu lekkiego
c) żelbetu
d) kamienia naturalnego

20. Rusztowania stojakowe z drewna można stosować do wysokości:
a) 20m
b) 18m
c) 25m
d) 30m

21. Rusztowanie drabinowe można stosować do wysokości:
a) 20m
b) 25,5m
c) 30m
d) 20,5m

22. Rusztowanie typu "Warszawa" można stosować do wysokości:
a) 10m
b) 8m
c) 12,5m
d) 15m

23. Rusztowanie nożycowe można stosować do wysokości:
a) 10m
b) 14,5m
c) 16,5m
d) 18,5m

24. Wysokość stopnia w schodach zależy od:
a) szerokości stopnia
b) rodzaju materiału z którego są wykonane
c) kształtu schodów
d) szerokości biegu

25. W gruntach sypkich głębokość wykopu bez ukosowania nie może być większa niż:
a) 2m
b) 1,5m
c) 1m
d) skarpy muszą być zawsze ukosowane

26. Linią falistą cienką rysujemy:
a) osie symetrii
b) linie oddzielające widok od przekroju
c) linie wymiarowe
d) zbrojenie

30) Przy dobieraniu grubości linii rysunkowych nie obowiązuje zależność
a) 1:2:3
b) 2:6:12
c) 2:4:8
d) 1:2:4

27. W drugim stopniu dokładności używamy podziałki:
a) 1:20
b) 1:75
c) 1:50
d) 1:500

28. W drugim stopniu dokładności rysujemy:
a) szczegóły
b) rzuty i przekroje
c) mapy
d) plany sytuacyjne

29. W którym wiązaniu nie występują warstwy główkowe i wozówkowe
a) polskie
b) wielowarstwowe
c) kowadełkowe
d) pospolite

30. W którym wiązaniu spoiny podłużne pionowe pokrywają się na wysokości kilku warstw:
a) polskie
b) kowadełkowe
c) krzyżykowe
d) wielowarstwowe

31. Spoiny pionowe poprzeczne mogą mieć grubość:
a) 1,2cm +5mm -2mm
b) 1cm +5mm, -5mm
c) 1,2cm +2mm, -2mm
d) 1,2cm +2mm, -5mm

32. W wyniku wypalenia glin pęczniejących w piecach obrotowych, w temperaturze do 1250C otrzymuje się kruszywo lekkie pod nazwą:
a) łupkoporyt
b) keramzyt
c) glinoporyt
d) belit

33. Miejscowe pogrubienie muru występujące na części wysokości muru nazywamy:
a) attyką
b) wyskokiem
c) pilastrem
d) gzymsem

34. W którym stropie rozstaw żeber nośnych wynosi 60cm:
a) Akermana
b) DZ
c) Teriva
d) Fert-60

35. Symbol literowo liczbowy np. B15 oznacza
a) stopień mrozoodporności betonu
b) klasę cegły pełnej wg norm
c) stopień wodoszczelności betonu
d) klasę betonu

36. Dodatki chemiczne do zapraw i betonów dodaje się ilościowo w stosunku do:
a) masy zaprawy
b) masy wody
c) masy cementu
d) wartości temperatury

37. ISO 9001 oznacza:
a) symbol wyrobu
b) świadectwo Instytutu Higieny
c) certyfikat jakości
d) nic nie oznacza

38. Symbol PN-90/B-12031 oznacza:
a) Polską Normę techniczną budowlaną
b) Numer katalogu nakładów rzeczowych
c) Normę branżową
d) Normę zakładową

39. Właściwą konsystencję zaprawy określa się;
a) przez zanurzenie kielni
b) przy pomocy stożka zanurzeniowego
c) nie ma potrzeby określania
d) przy pomocy packi i kielni

40. W skali 1:10 wszystkie wymiary są:
a) powiększone 10 razy
b) zmniejszone o 10cm
c) zmniejszone 10 razy
d) powiększone o 10cm

41. Kąt odchylenia przewodu dymowego od pionu nie może być większy niż:
a) 30
b) 45
c) 90
d) 25

42. Długość przewodu dymowego biegnącego pod kątem do pionu nie może być większa od:
a) 1,5m
b) 2m
c) 2,5m
d) 3m

48) Siatka Ledóchowskiego to siatka:
a) metalowa pleciona
b) metalowa cięto ciągniona
c) z tworzywa sztucznego
d) metalowa zgrzewana

43. Kominy wolnostojące murujemy stosując wiązanie:
a) pierścieniowe
b) kowadełkowe
c) pospolite
d) skrzynkowe

44. Z powierzchni tynku zewnętrznego odlicza się powierzchnie nie tynkowane:
a) wszystkie
b) do 1m2
c) do 2m2
d) do2,5m2

50 Imitacją kamienia naturalnego są:
a) tynki cyklinowane
b) tynki nakrapiane
c) tynki kamieniarskie
d) tynki mozaikowe

45. Tynk kraterowany należy do tynków dwuwarstwowych.
a) tak
b) nie

46. Tynk gniazdkowy otrzymuje się przez narzucenie gładzi z prześwitami
a) tak
b) nie

47. Pod tynk kamieniarski używamy podkładu z zaprawy marki nie niższej niż 5:
a) tak
b) nie

48. Plastibet dodany do zaprawy uszczelnia ją:
a) tak
b) nie

49. Kamień zwany sięgaczem występuje w murze mozaikowym
a) tak
b) nie

50. Pręty klasy A-II są żebrowane w jodełkę
a) tak
b) nie

Karta odpowiedzi

Opracowanie:
mgr inż. Zenon Bahonko

Wyświetleń: 4856


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.