Katalog

Zenon Bahonko
Zawodowe, Scenariusze

Analiza powiązań działalności człowieka z elementami środowiska przyrodniczego - scenariusz lekcji

- n +

Analiza powiązań działalności człowieka z elementami środowiska przyrodniczego

Scenariusz lekcji Przedmiot: Środowisko i gospodarka jego zasobami


Cele ogólne:

- prognozowanie zmian relacji człowiek-przyroda w XXI wieku
- określanie wpływu działalności człowieka na elementy środowiska przyrodniczego na przestrzeni wieków
- zwracanie uwagi uczniów na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego

Cele operacyjne:
Uczeń

- wymienia elementy środowiska
- potrafi opisać kolejne elementy środowiska
- wie w jaki sposób człowiek ingeruje w środowisko przyrodnicze
- zna położenie na świecie miejsc zniszczonych działalnością człowieka
- potrafi zmieniać relacje człowiek - środowisko

Metody kształcenia:
Metoda "burza mózgów", dyskusja konferencyjna

Forma pracy uczniów: indywidualna i zbiorowa

Środki dydaktyczne: mapa świata, wycinki z prasy

Przebieg lekcji

"Burza mózgów" rozwiązanie problemu jaki jest wpływ elementów środowiska związanych z działalnością człowieka na elementy środowiska przyrodniczego.

Działania nauczyciela:
- wprowadzenie do tematu: relacja działalności człowieka z elementami przyrodniczymi środowiska w Polsce i na świecie
- na tablicy umieszcza przygotowany schemat z elementami środowiska
- mówi o kształtowaniu się relacji człowiek środowisko na przestrzeni wieków podając przykładyDziałania uczniów:

- zgłaszają jakie są skutki wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
- zapisują na przygotowanym plakacie swoje przemyślenia

Zdobyte przez uczniów umiejętności:

- ma świadomość skali ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze
- rozumie konieczność prowadzenia rozważnej polityki wobec przyrodniczych elementów środowiska
- potrafi przewidzieć skutki ingerencji w środowisko przyrodnicze i wyciągnąć wnioski
- dokonać analizy wpływu czynników ekonomicznych i społecznych środowiska na środowisko przyrodnicze.

Praca domowa:
Opisz wpływ elementów społecznych środowiska na hydrosferę.

Opracowanie:
mgr inż. Zenon Bahonko

Wyświetleń: 3839


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.