Katalog

Maria Łacina
Ekologia, Scenariusze

Edukacja ekologiczna dzieci w klasie "0" - scenariusz zajęć o tematyce ekologicznej przeprowadzonych w oddziale "0" z udziałem rodziców dzieci

- n +

Edukacja ekologicza dzieci w klasie "0"

"Ziemi lżej gdy odpadów mniej"


Cele zajęć:
1. Wyjaśnienie słuszności udziału dzieci w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.
2. Zachęcenie dzieci i dorosłych do kontynuowania segregacji odpadów w domach rodzinnych.
3. Budzenie świadomości ekologicznej wśród rodziców.
4. Integracja środowiska dzieci i rodziców poprzez stwarzanie im możliwości wspólnych działań.


Scenariusz zajęć o tematyce ekologicznej przeprowadzonych w oddziału "O" dniu 29 października 2002 r. z udziałem rodziców dzieci.

Temat: Odpady w naszym środowisku - sposoby postępowania z nimi.

Treści programowe: Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Cel ogólny: Segregowanie i wyrzucanie śmieci do oznaczonych pojemników Zacieśnienie więzi emocjonalnych między dziećmi, rodzicami i nauczycielem.

Cele szczegółowe:
- Dzieci wymienią sposoby powtórnego wykorzystania opakowań.
- Wykorzystają gazetę do ćwiczeń oddechowych, rytmicznych, ruchowych.
- Aktywnie uczestniczą we wspólnej zabawie.
- Wykonają z puszki instrumenty muzyczne.
- Zaśpiewają piosenkę z akompaniamentem wykonanego instrumentu.
- Segregują odpady do oddzielnych worków.
- Wspólnie z rodzicami wykonają lalkę z papierowej torebki.
- Wypowiadają swoje myśli na tle grupy i w obecności rodziców.

Metody:
- słowna - rozmowa
- czynna -samodzielnych doświadczeń;
- aktywizująca - burza mózgów

Formy organizacyjne: praca z całą grupą, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
- makulatura (gazety, papierowe torebki, papier),
- tworzywo sztuczne (butelki, kubeczki),
- szklane opakowania (butelki, słoiczki),
- puszki metalowe, kolorowy papier, bibuła, klej,
- nożyczki, taśma klejąca, pestki, kamyczki


Przebieg zajęć:;

Część wstępna
Przywitanie rodziców.
Zapoznanie z zawartością worka przyniesionego przez nauczyciela (puszki, gazety , papierowe torebki, butelki szklane, słoiki, pudełka po jogurtach) - rozmowa
- Co to za przedmioty? (nazywanie i określanie ich pochodzenia)

Podanie tematu
Dzisiaj porozmawiamy o odpadach znajdujących się w naszym środowisku, o sposobach postępowania z nimi.

Część właściwa

1. Rozmowa na temat dalszego wykorzystania zużytych opakowań
- Co robi się później z tymi przedmiotami?
- Jak można wykorzystać je jeszcze? Co można zrobić z niepotrzebnych opakowań? (własne pomysły dzieci - zastosowanie " burzy mózgów").

2. Omówienie sposobów powtórnego wykorzystania opakowań
a) szkło
- wykorzystać do zapraw
- zrobić z nich wazoniki
- sprzedać w sklepie i zarobić pieniądze
b) gazety, papier
- spalić w piecu
- wycinać obrazki
- zrobić do zabawy kulki, samoloty
- malować gazety
- zabawy z gazetami
- zbierać gazety na makulaturę, którą przetwarza się na nowy papier (przekaz wiadomości z Encyklopedii)
* zabawa z gazetami:
wieje wiatr - dmuchamy w gazetę ( ćw. oddechowe)
pada deszcz - stukanie w gazetę ( ćw. rytmiczne)
parasol - chowamy się pod gazetą
wieją wiatry: huragan, wichura, zefirek ( poruszanie
gazety wolno, szybko)
omiń kałuże - przeskakiwanie gazet (ćw. ruchowe)
papierowa piłeczka - zwijanie gazety w kulkę i podrzucanie
c) plastykowe opakowania
- zrobić wazoniki
- zrobić zabawki
d) puszki, metalowe przedmioty
- można z nich zrobić zabawki
- można z nich zrobić instrumenty muzyczne
- zbierać i sprzedać na złom (zostaną przetopione w hucie i ponownie z nich zrobione nowe puszki)
* wykonanie z puszki instrumentu, z pomocą rodziców (dzieci wypełniają puszki pestkami, kamieniami, rodzice zaklejają puszki, wspólne naklejanie ozdób)
* zaśpiewanie piosenki z akompaniamentem wykonanego instrumentu

3. Rozmowa ze zwróceniem uwagi na konieczność zbierania śmieci, dbania o czystość naszego środowiska.
- Czy można wyrzucać odpady na skwery, na ulicę, do lasu? A co należy z nimi robić?
- Uczestniczymy w akcji Sprzątania Świata - Po co powstała taka akcja ? Czy jest potrzebna?
- Co robicie w domu ze śmieciami?
- Pogadanka na temat dalszych losów śmieci
* Zwrócenie uwagi na fakt: śmieci wywozi się na wysypisko, na którym leżą latami zanim się rozpadną na drobne elementy, zajmują dużo miejsca; powstaje nieprzyjemny zapach; są niewykorzystane, a może być inaczej)
* Konieczność segregacji odpadów (do oddzielnych worków szkło, do innych papier, w jeszcze innym worku plastik)
* Kolorowe pojemniki recyklingowe stojące na ulicach- objaśnienie znaczenia kolorów
* Zachęcanie do ograniczania śmieci np. pakowania towarów do papierowych torebek, z materiału, do koszyków, a nie do torebek foliowych

4. Segregacja przyniesionych przez nauczyciela odpadów do oddzielnych worków.

5. Wspólna zabawa z rodzicami: wykonanie lalki z papierowej torebki
- zapoznanie ze sposobem wykonania lalki
- praca dzieci z pomocą rodziców
- prace porządkowe


IV Zakończenie
Podsumowanie zdobytych wiadomości. Nauczycielka zadaje pytania:
* O czym dzisiaj rozmawialiśmy?
* Jak należy postępować z odpadami?
* Dlaczego trzeba segregować odpady?
* Jak można powtórnie wykorzystać papier?

Prezentacja lalek. Spacer z lalkami dookoła stołu, z piosenką na ustach "Kiedy niebo płacze"


Kontynuacja edukacji ekologicznej po zakończeniu zajęć:
1. Dbałość o czystość terenu wokół przedszkola - wspólne, systematyczne zbieranie odpadów (szczególnie papierków).
2. Zbieranie przez dzieci i segregacja odpadów w domach rodzinnych.
3. Udział w ogólnopolskiej akcji " Sprzątania świata".
4. Otrzymanie wyróżnienia dla uczniów klasy "O" za udział w akcji "Sprzątanie świata".

Opracowanie: Maria Łacina

Wyświetleń: 10298


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.