Katalog

Hanka Dąbrowska-Król
Różne, Ćwiczenia

Dziecko niedosłyszące

- n +

Dziecko niedosłyszące

BASIA urodzona w 1985 roku.
Jest dzieckiem specjalnej troski z powodu obustronnego niedosłuchu stopnia średniego. Aparatowana. RODZICE są ludźmi niesłyszącymi - porozumiewają się z BASIĄ językiem migowym. Kontakt ze szkołą utrzymuje BABCIA-osoba pełnosprawna, bardzo związana z rodziną.

W roku szkolnym 1995/1996 uczennica otrzymała orzeczenie kwalifikujące ją do: nauczania integracyjnego w szkole masowej. W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęła naukę w GIMNAZJUM.

Z wyników badań psychopedagogicznych (wrzesień 1999r.) dowiadujemy się, że:

1. Rozwój intelektualny w zakresie zdolności arytmetycznych osiąga poziom przeciętny.
2. Rozwój intelektualny w zakresie myślenia słowno-pojęciowego jest bardzo niski.
3. Umiejętność myślenia logicznego jest bardzo wysoka.
4. Zasób wiadomości ogólnych jest niski

W zaleceniach czytamy m.in.:

 • zajęcia rewalidacyjne mają być skoncentrowane na wzbogacaniu zasobu słownika.
 • stosować ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową

  UWAGA: zanim zaproponowano BASI współpracę z pedagogiem szkolnym (pomoc w nauce) zapoznano wszystkich nauczycieli z zasadami postępowania z dzieckiem aparatowanym.

  Nim sprawdzę BASI pisemną pracę domową BASI ćwiczy przed lustrem.

  I Ćwiczenia oddechowe:

 • krótkimi dmuchnięciami zdmuchuje piasek z małego talerzyka
 • wciąga powietrze nosem, wydmuchuje ustami

  II Ćwiczenia usprawniające język:
 • próbuje obejrzeć w lusterku swój język ze wszystkich stron
 • pokazuje językiem wysuniętym poza wargi "cztery strony świata"

  III Ćwiczenia usprawniające wargi:
 • wykonuje kilka szybkich cmoknięć na przemian z wąskim uśmiechem
 • powtarza szeptem sylabę "PA" wydymając przy tym wargi

  W dalszej kolejności wykonujemy kilka:

  IV Ćwiczeń słuchowych:

  1. Wyodrębnianie głosek opozycyjnych pod względem miejsca artykulacji

  s-sz-ś
  z-ż-ź
  c-cz-ć

  - na początku wyrazu
  - w środku wyrazu
  - na końcu wyrazu

  2.Wyodrębnianie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

  b-p
  d-t
  g-k
  w-f

  - na początku wyrazu
  - w środku wyrazu
  - na końcu wyrazu

  UWAGI:

  1) Ćwiczenia, które BASIA lubi najbardziej powtarzamy częściej
  2) Wyrazy, sprawiające BASI trudność w wymowie lub pisowni powtarzamy, piszemy ze słuchu a także "opowiadamy".

  Stałym elementem pracy są ćwiczenia usprawniające PERCEPCJE SŁUCHOWĄ I KOORDYNACJE SŁUCHOWE- WZROKOWE-RUCHOWĄ. BAWIMY się czasami w wystukiwanie i powtarzanie rytmu ale przede wszystkim próbujemy po dźwięku odróżnić w jaki przedmiot i z czego zrobiony stuknięto. Włączamy w te zajęcia osobę-ucznia pełnosprawnego słuchowo, który w tej zabawie odgaduje z trudem, łagodząc tym samym BASI poczucie niepełnosprawności. Materiał do ćwiczeń czerpiemy z zeszytów przedmiotowych BASI. Pracujemy z wyrazami i słowami, które przysparzają jej trudności w mowie i piśmie.

  ĆWICZENIE: (N - nauczyciel U - uczeń )
  N - "Ułóż dowolny wyraz z następującą głoską..." -pokazuje obraz graficzny głoski i nazywam ją głośno i wyraźnie. - "Proszę, powtórz głośno tę głoskę"
  U - Powtarza głoskę i po chwili namysłu podaje wyraz z nią ułożony.
  N - "Proszę ułóż ten wyraz z kartoników z literkami oraz literek"
  U - Układa wyraz wybierając: z plastikowych literek, z rozsypanki literowej właściwe elementy
  N - "Proszę przegłoskuj ten wyraz klaszcząc w dłonie a ja zasłonię Twoją układankę".
  U - Głoskuje i klaszcze ale głoskuje wyraźnie wolniej.
  N - "Teraz głoskuję ja. Sprawdź czy nie zgubiłam żadnej głoski?"
  U - I WERSJA: Patrzy na nauczyciela i jego wargi i słucha
  II WERSJA: Patrzy na obraz graficzny wyrazu i słucha nauczyciela.
  N - Nauczyciel gubi głoskę i prosi o jej wymienienie.

  UWAGA: W przypadku wyrazów trudniejszych-niezrozumiałych, w celu wzbogacenia słownika UCZNIA, wyjaśniamy znaczenia z pomocą słownika, encyklopedii lub leksykonu

  Opracowanie:
  Hanka Dąbrowska-Król
  Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie

 • Wyświetleń: 4992


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.