Katalog

Lucyna Moskal
Wychowanie komunikacyjne, Scenariusze

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Ruch uliczny w wielkim mieście. Wprowadzenie litery U.

- n +

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat "Ruch uliczny w wielkim mieście. Wprowadzenie litery U, u na podstawie wyrazów ulica, Ula usta, ul.

Konspekt lekcji do klasy I.


Cele operacyjne:
uczeń rozumie:
- konieczność bezpiecznego zachowania się na drodze,
- analizę i syntezę wyrazów,
- potrzebę współpracy w grupie,
- zasadę pisowni imion wielką literą,

uczeń potrafi:
- bezpiecznie zachowywać się na drodze, jako uczestnik ruchu drogowego,
- przechodzić na drugą stronę jezdni przy zielonym świetle,
- budować modele dźwiękowe wyrazów,
- przeprowadzać analizę i syntezę dźwiękową wyrazów,
- rozpoznawać litery u, U w wyrazach,
- korzystać z programu "Klik umie czytać",
- współpracować z grupą,

uczeń zapamięta:
- wiersz "W mieście",
- zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu ulicznym,
- tekst i melodię piosenki pt. "Piosenka o ruchu ulicznym",
- pisownię imion wielką literą.

Metody pracy:
- słowno - oglądowe (rozmowa, pokaz, obserwacja),
- czynnościowa (zadania do wykonania)
- działalności praktycznej.

Formy pracy:
- indywidualna jednolita,
- zbiorowa jednolita,
- grupowa.

Środki dydaktyczne:
- wzór nowej litery - drukowana i pisana u, U,
- modele wyrazów - ulica, Ula, usta, ul,
- kartoniki do budowy dźwiękowej wyrazów: czerwone (samogłoski), niebieskie (spółgłoski),
- makieta miasteczka do ruchu drogowego,
- podręczniki i zeszyt ćwiczeń,
- program "Klik uczy czytać"
- wiersz "W mieście",
- ilustracja ulicy, Uli, ust, ula,
- tekst i piosenka "Piosenka o ruchu drogowym".

Przebieg lekcji.

1. Nauka wiersza pt. "W mieście".

W mieście ruch wielki
Auta i tramwaje.
Na skrzyżowaniu
Kto mądry - staje.
Można przejść na drugą stronę,
Kiedy światło jest zielone.

2. Rozmowa na temat ruchu w wielkim mieście. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w miejscach, gdzie występuje lub nie ma sygnalizacji świetlnej.
3. Utrwalenie zasad z wykorzystaniem rozmowy pomiędzy Klikiem a Zenkiem ("Klik uczy czytać").

"K: Co należy zrobić, żeby bezpiecznie przejść przez ulicę?
Z: Należy przejść w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, to jest po pasach.
K: Na niektórych przejściach są światła, to co wtedy robisz?
Z: Wtedy czekam, jak zapali się światło zielone i przechodzę.
K: A jak będzie czerwone, to co wtedy robisz?
Z: Czekam na zielone i przechodzę.
K: A jak nie ma pasów i świateł, to co robisz?
Z: Rozglądam się w lewo, potem w prawo, jeszcze raz w lewo i przechodzę.
K: Chciałbym by wszystkie dzieci były tak ostrożne jak Ty".

4. Oglądanie ilustracji ulicy, ust, ula i Uli oraz nadawanie im tytułów.
5. Wyodrębnianie głoski i litery u w modelu budowy dźwiękowej wyrazów ulica, usta, Ula, ul.
6. Próby czytania napisów. Liczenie liter u.
7. Pokaz modelu litery u, U drukowanej i pisanej. Omówienie kształtu, kierunku pisania i rozmieszczenia w liniaturze.
8. Dobieranie do modeli budowy dźwiękowej odpowiednich wyrazów. 9. Nauka pisania litery u, U.
10. Śpiewanie "Piosenki o ruchu drogowym" z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
11. Ćwiczenia utrwalające pisownię liter u, U ("Klik uczy czytać"),
a) pokaz litery u, U drukowanej i pisanej,
b) wpisywanie brakujących liter: kluski, kubek, ule, usta, Ula,
c) grupowanie liter ze względu na wielkość - Klik wkłada duże, zielone koła na wielkie litery U, czerwone kółka na małe litery u.
d) podpisywanie obrazków - wstawianie liter w ramki z użyciem klawiatury.e) układanie układanki (puzzle) - podział wyrazów na sylaby i litery.

12. Śpiewanie "Piosenki o ruchu drogowym" - utrwalenie.

Opracowanie:
Lucyna Moskal

Wyświetleń: 4886


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.