Katalog

Ewa Wilewska
Różne, Konspekty

"Zimowy sad" - konspekt zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową

- n +

Scenariusz zajęć

Ośrodek tematyczny: W zimowej szacie

Temat dnia: Zimowy sad

Klasa III specjalna

Cele:
Uczeń:
- dostrzega elementy pogody,
- rozumie rytmiczność życia,
- dobiera słownictwo do wypowiedzi,
- porównuje wygląd sadu w różnych porach : dzień , noc,
- redaguje zdania opisujące wygląd sadu,
- słucha recytacji wiersza z kasety i wykorzystuje we własnej interpretacji,
- wyjaśnia zwroty poetyckie,
- podziwia prace artysty malarza, wczuwa się w nastrój obrazu,
- dobiera sposób ruchu do słuchania muzyki,
- dobiera barwy , aby oddać nastrój malowanego obrazu,
- dokonuje obliczeń kalendarzowych,
- potrafi wykonać ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej.

Metody: oglądowe, słowne, Dennisona.

Formy: zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- obraz Stanisława Wyspiańskiego "Chochoły", kaseta
- magnetofonowa -"Taniec Chochołów", kalendarz, ilustracje sadu w zimie,
- wiersz "Chochoły nocą", prognoza pogody - wycinek z prasy.


PRZEBIEG LEKCJI

1. Ćwiczenia wstępne.
Picie wody, punkty na myślenie, ruchy naprzemienne, pozycja Cooka.

2. Określenie pogody ostatnich kilku dni na podstawie obserwacji, komunikatów o pogodzie (temperatura, zachmurzenie, wiatr, rodzaje opadów).
Związek niskich temperatur ze zmianą stanu skupienia wody w przyrodzie.

3. Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat:
- Co robią zwierzęta zimą - ptaki, ssaki?
- Jak im można pomóc?

4. Jak zimują rośliny np. drzewa owocowe, krzewy ozdobne? Jak im ludzie pomogli? (są odkrywane ).

5. Zabawa ze śpiewem pt. "Stary niedźwiedź".

6. Omawianie ilustracji pt. "Zima w sadzie":
- Wskażcie drzewa i krzewy - jak one wyglądają?
- Jakie zwierzęta mogą przebywać w sadzie? - popatrzcie na ślady.
- Jakich zwierząt brakuje na ilustracji? Naklejcie odpowiednie nalepki.
- Wskażcie na ilustracji chochoły - słomiane okrycia krzewów i drzewek.
- W jakim celu się je nakłada ? Jak one wyglądaj? (są pękate, przewiązane, okrywają i tulą rośliny przed mrozem).

7. Wykonywanie chochołów z szarego pakowego papieru i sznurka.

8. Zabawa "Taniec chochołów".

9. Ćwiczenia: energetuzujące ziewanie, przyciskanie dzwonka, leniwe ósemki.

10. Opis zimowego sadu.

11. Podawanie przymiotników określających zimowy sad w dzień i w nocy.12. Ustne opisywanie zimowego sadu nocą.

13. Ćwiczenia: sowa.

14. Wysłuchanie z kasety wiersza pt. "Chochoły nocą"
- Jak autorka opisuje zimową noc w sadzie?
- Jaka jest noc? (niezwykła, senna, nastrojowa, błyszcząca w blasku księżyca, ciemna, tańcząca, biała). Nauczyciel wpisuje określenia obok rysunku księżyca.

15. Porównywanie opisu sadu:
- Który opis sadu bardziej się wam podoba?
- Który jest bardziej nastrojowy?

16. Ćwiczenie: energetyzujące ziewanie, leniwe ósemki, kapturek myśliciela.

17. Głośne czytanie wiersza przez dzieci, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe.

18. Ciche czytanie wiersza, podkreślanie wrażeń poetyckich, zestawianie ich ze znaczeniem potocznym.

19. Wyszukiwanie fragmentów popierających wypowiedzi ustne:
- Co przez chwilę wyobraziła sobie poetka, patrząc w zimową noc?
- Co jej się zdawało?
- Jak poruszały się chochoły?
- Co przedstawia ilustracja?

20. Zabawa ruchowa przy muzyce z kasety : "Taniec chochołów".
21. Porównanie chochołów opisanych w wierszu z chochołami przedstawionymi na obrazie Stanisława Wyspiańskiego pt. "Chochoły".
- Kim był S. Wyspiański?
- Jakich barw używał artysta?
- Opiszcie, jak wyglądają chochoły na obrazie?

22. Malowanie farbami plakatowymi obrazu pt. " Chochoły zimą w sadzie".

23. Wystawka prac, omawianie ich.

24. Ćwiczenia : słoń, krążenie szyją.

25. Obliczenia kalendarzowe.

26. Podsumowanie zajęć, praca domowa.

Opracowanie: mgr Ewa Wilewska

Wyświetleń: 3607


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.