Katalog

Anna Hubisz
Język polski, Różne

Istota franciszkańskiej postawy w świetle rozdziału XXIII "Kwiatków św. Franciszka" ("Jak św. Franciszek oswoił dzikie turkawki") - model oceniania wypracowania - klasa I

- n +

Model oceniania wypracowania - klasa I

Istota franciszkańskiej postawy w świetle rozdziału XXIII "Kwiatków św. Franciszka"
("Jak św. Franciszek oswoił dzikie turkawki")- poziom podstawowy.

I Bohater utworu - św. Franciszek:
1a. stosunek do przyrody - miłość do zwierząt, szacunek dla" braci mniejszych", wrażliwość na krzywdę, duchowy kontakt z naturą, umiejętność oswajania dzikich stworzeń; (5 p.)
1b. stosunek do człowieka: miłość do bliźniego, dar profetycznego określania przyszłości, wdzięczność za dobre uczynki bliźniego, głęboka wiara w dobro natury człowieka (3 p.)
1c. stosunek do Boga: działa według zasady "ad maiorem Dei gloriam", nieskończenie miłuje Stwórcę świata, poświęca mu swoje życie, dostrzega obecność Boga w każdym stworzeniu. (4 p.)

II Język utworu:
2a. prostota opowieści brzmiącej jak przypowieść o życiu i cudach św. Franciszka; (1 p.)
2b. zdrobnienia, epitety wartościujące, określenia "brat", "siostra" jako sposób wyrażania miłości do świata, człowieka, Boga. (4 p.)

III Wnioski:
3a. Święty Franciszek to typ ascety radosnego.
3b. Postawę, zwana od jego imienia franciszkanizmem, cechuje radość istniena, pokora wobec Boga, bezgraniczne jego uwielbienie przejawiające się w miłości do wszelkich stworzeń, akceptacji świata jako odbicia doskonałości Bożej. (4 p.)

IV Walory szczególne pracy: informacje o życiu św. Franciszka, kontekst kulturowy, filozoficzny. (2 p.)


Propozycje oceny wypracowania:
1. Rozwinięcie tematu: 18 p.
2. Kompozycja: 6 p.
3. Język: 12 p.
4. Walory szczególne: 2 p.


bardzo dobry: 38-34 p.
dobry: 33-28 p.
dostateczny: 27-22 p.
dopuszczający: 21-15 p.
niedostateczny: 14 i mniej punktów

Opracowanie: Anna Hubisz

Wyświetleń: 2245


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.