Katalog

Diana Brusiłowicz
Technologia, Artykuły

Wartość komputerów w sztuce i projektowaniu

- n +

Wartość komputerów w sztuce i projektowaniu.

Przy ocenie wykorzystania komputerów w działaniach twórczych należy poruszyć istotne zagadnienia. Komputer i towarzyszący mu program jest dodatkowym środkiem rozszerzają-cym ilość źródeł sztuki i rysunku (projektowanie). W społeczeństwie, w którym wzrasta wciąż ilość osób umiejących obsługiwać komputer, to ważne współczesne narzędzie stanowi podstawę dostępu do przyszłych twórczych technologii.

Szczegółowa wiedza techniczna na temat komputerów jest niezbędna. Dzieci mogą dojść do wspaniałych wyników, wykorzystując stopniowo i we własnym tempie niewielką część z będących do wykorzystania możliwości, które rozwijają ich umiejętności i wiedzę. Jest to odpowiednie dla dzieci w różnym wieku i o różnych umiejętnościach, a profesjonalna jakość wyprodukowanej pracy może być szczególnie motywująca dla dzieci.

Dzieci mające problemy z koordynacją i czynnościami manipulacyjnymi przy użyciu materiałów konwencjonalnych, pracując z komputerem mają możliwość osiągnięcia stopnia precyzji, która w innym razie byłaby niemożliwa.

Cechą większości z dostępnych programów komputerowych jest to, że nie są one zamknięte, lecz oferują nieograniczone możliwości idei związanych z całą różnorodnością sytuacji w procesie uczenia się zgodnie z programem nauczania.

Oszczędność pracy, którą daje komputer, ma duże znaczenie dla charakteru procesu uczenia się. Zmiany wyobrażeń mogą występować szybko. Dzieci mają więcej czasu, aby poświęcić go analizowaniu aspektów swojej pracy - takich jak: związki między kształtem i kolorem, kompozycją, strukturą i skalą. Dzieci pracujące w grupach tworzących wyobrażenia są bardziej skłonne do wzięcia udziału w dyskusji o pracy i postępach, a ponieważ praca jest widoczna na ekranie równocześnie przez wszystkie dzieci, mogą się rozwinąć działania krytyczne.

Poprzez pracę grupową dzieci zaczynają odczuwać odpowiedzialność za swój własny proces uczenia się.

Zgromadzone dane umożliwiają niepohamowany rozwój pracy, ponieważ zawsze można odtworzyć poprzednie wyobrażenia. Może to być bezcenne w rejestrowaniu procesu rozwoju. Każdy etap części pracy może być odzyskany, wydrukowany i wyświetlony w odpowiedni sposób i wówczas, gdy jest to konieczne. Koniec sesji nie musi oznaczać końca pracy. Dzieci mogą wrócić do pracy w późniejszym czasie i kontynuować od miejsca, w którym ją przerwały. Jest to szczególnie ważne podczas grupowego dostępu do komputera i jest to jedyna realna droga do tego, że każde dziecko ma możliwość korzystania z komputera.

Ważną cechą jest pole działania do pracy eksperymentalnej i badawczej. Dzięki oszczędności pracy, jaką daje komputer, można wypróbować alternatywy obrazkowe i literowe. Wyobrażenia mogą być kombinowane, zachęca to do myślenia i planowania, prowadząc do rozwoju świadomości graficznej

Opracowanie:
mgr Diana Brusiłowicz

Wyświetleń: 823


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.