Katalog

Mirosława Szczurowska
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Test ze statyki

- n +

Test ze statyki w klasie I Technikum Budowlanego

Skończ dziesięć poniższych zdań wybierając jedną prawidłową wersję spośród czterech oznaczonych literami: A, B, C lub D.

1. Jednostką obciążenia ciągłego liniowego jest:

A. kN/m
B. kN
C. kNm
D. kN/m 2

2. Zbieżny układ sił to taki, w którym kierunki:

A. sił nie przecinają się w jednym punkcie
B. przecinają się w jednym punkcie
C. przecinają się w dwóch punktach
D. sił są równoległe

3. Moment statyczny siły P względem punktu A równa się zero, gdy punkt A leży na:

A. kierunku siły P
B. jednej płaszczyźnie z siłą P
C. prostej prostopadłej do kierunku siły P
D. prostej równoległej do kierunku siły P

4. Moment statyczny pary sił zależy od:

A. jej położenia na płaszczyźnie
B. położenia punktu, względem którego chcemy go policzyć
C. wartości sił i odległości między nimi
D. wartości sił, ich zwrotu i odległości między nimi

5. Liczba ogólnych warunków równowagi wynosi:

A. dwa
B. trzy
C. cztery
D. pięć

6. Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby niezbieżny układ sił był w równowadze jest:

A. zamknięcie się wieloboku sił
B. zamknięcie się wieloboku sznurowego
C. zamknięcie się wieloboku sił i wieloboku sznurowego
D. wartość wypadkowej równa zero

7. Równoważne pary sił to takie, które leżą na:

A. płaszczyznach równoległych
B. jednej płaszczyźnie
C. jednej płaszczyźnie i ich momenty statyczne są takie same
D. jednej płaszczyźnie i ich momenty statyczne mają przeciwne zwroty

8. Siły podłużne obliczamy sumując siły działające:

A. po jednej stronie przekroju
B. po obu stronach przekroju
C. tylko prostopadłe do osi elementu po jednej stronie przekroju
D. tylko równoległe do osi elementu po jednej stronie przekroju

9. Wykres momentu zginającego rysujemy po stronie:

A. włókien ściskanych
B. włókien rozciąganych
C. działającego obciążenia
D. przeciwnej niż działające obciążenie

10.Ekstremalne wartości momentów zginających są zawsze w przekroju:

A. w którym siła poprzeczna równa się zero
B. w którym siła poprzeczna na wykresie przechodząc przez wartość zerową zmienia znak na przeciwny
C. nad podporami
D. pod dużymi siłami skupionymi

Opracowanie:
Mirosława Szczurowska

Wyświetleń: 1815


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.