Katalog

Danuta Karpisz
Chemia, Scenariusze

"Ciepło w szkance wody" - scenariusz lekcji z wykorzystaniem wiadomości i umiejętności z zakresu chemii i fizyki

- n +

"CIEPŁO W SZKLANCE WODY"

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU CHEMII I FIZYKI

W programach nauczania chemii i fizyki występują tematy, w których można wykorzystać zdobyte wiadomości w sposób łączny wzajemnie uzupełniający się.
Do tego celu najlepiej nadaje się metoda problemowa. W metodzie tej uczniowie muszą zaplanować doświadczenie, wykonać je według planu, a następnie rozwiązać problem.
Zastosowanie tej metody zwiększa aktywność uczniów, wyrabia nawyki planowania pracy oraz prawidłowej obserwacji połączonej z wyciąganiem właściwych wniosków i spostrzeżeń.
Na podstawie mojej dotychczasowej praktyki przedstawiam propozycję zadania, które w sposób kompleksowy pozwalają na zastosowanie metody problemowej.

Zadanie te można wykorzystać:

- Na lekcjach fizyki lub chemii.
- Na zajęciach koła fizycznego lub chemicznego.

TEMAT: "CIEPŁO W SZKLANCE WODY"

Z jaką szybkością samochód - zabawka o masie 200 g uderzy w ścianę, jeżeli jego energia jest równa energii cieplnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia reakcji egzoenergetycznej sodu z wodą?

PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU OSTROŻNOŚCI!!!

- Zaplanuj doświadczenie z wykorzystaniem reakcji sodu (wielkości ziarnka grochu) z 250 cm3 wody.
- Wykonaj doświadczenie dokładnie według planu.
- Podsumuj efekty pracy grupy i zapisz wnioski.

WSKAZÓWKA 1:

- Ile energii cieplnej Q wydzieli się w znanej Ci z lekcji chemii reakcji sodu z wodą?

Q=m*c*ΔT

WSKAZÓWKA 2:

- Zależność między energią cieplną Q, a energią związaną z szybkością, czyli energią kinetyczną wynosi:
Q=Ek
- Zakładamy, że układ jest izolowany.


WSKAZÓWKA 3:

- Ile wynosi szybkość, z jaką samochód uderzy w ścianę? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

POMYŚL:

- Jak dziś wykorzystuje się energię wydzielaną podczas reakcji chemicznych?
- Podaj złe i dobre strony zastosowania energii wydzielanej podczas różnych reakcji chemicznych?

Opracowanie: Danuta Karpisz

Wyświetleń: 2294


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.