Katalog

Grażyna Skałecka
Wychowanie komunikacyjne, Scenariusze

"Bezpieczna droga do szkoły" - scenariusz zajęć

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLAS NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Cele operacyjne:

­ Uczeń rozumie pojęcie pojazd uprzywilejowany,
­ Potrafi rozpoznać i nazwać prawidłowo znaki zakazu, nakazu, znaki informacyjne i ostrzegawcze,
­ Potrafi rozpoznać i dostosować się do sygnałów policjanta kierującego ruchem
­ Rozumie zasadę ruchu prawostronnego; potrafi poruszać się zgodnie z nią po chodniku,
­ Uświadamia sobie znaczenie światełek odblaskowych i opasek u pieszych poruszających się o zmroku.

Miejsce:
Sala gimnastyczna

Liczba dzieci: 24

Pomoce:
Zestaw do nauki podstawowych zasad obowiązujących w ruchu drogowym; sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych, znaki drogowe (miejsce przejścia dla pieszych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne; lizaki z liczbami 1, 2, 3, 4), arkusze szarego papieru, kreda, napisy: jezdnia, pas ruchu, chodnik, przejście dla pieszych, oś jezdni, strzałki z kartonu do oznaczania kierunku ruchu; kółka ringo, światełka odblaskowe, ilustracje, makiety samochodów do zawieszania na szyi.

Przebieg zajęć:
O bezpieczeństwie na drogach oraz o pracy policji opowiadali nam wcześniej zaproszeni goście - policjanci. Dzisiaj w czasie zajęć utrwalimy podstawowe wiadomości, o których musi pamiętać każdy uczestnik ruchu drogowego, czyli każdy, kto porusza się po drogach - kierowcy pojazdów, piesi.

1. Omówienie elementów zestawu.

N: Jaką jedną nazwą można określić to, co znajduje się przed nami
U: Ulica
N: Spróbujmy nazwać elementy ulicy.

Dzieci za pomocą nauczyciela kolejno nazywają elementy. Uczniowie odczytują ją nazwy i umieszczają je w odpowiednich miejscach.
Jezdnia Pas ruchu Chodnik Przejście dla pieszych Oś jezdni

2. Wyjaśnieni pojęć; chodnik, jezdnia, pas ruchu, oś jezdni, ruch prawostronny.

N: dla kogo przeznaczona jest jezdnia? Dla kogo chodnik? Dlaczego na jezdni są pasy ruchu, oś jezdni?

Nauczyciel wyjaśnia na czym polega obowiązujący w Polsce ruch prawostronny. Ułożenie na jezdni i chodniku strzałek wskazujących kierunek ruchu na jezdni i chodniku.
Zwrócenie uwagi na fakt, że poza miastem chodzimy poboczem po lewej stronie drogi.

3. Ćwiczenia praktyczne.

a) kilkoro dzieci zagra rolę pieszych na chodniku. Będziecie poruszali się po nim zgodnie z obowiązującą zasadą czyli prawą strona.

N: Co mogliby zrobić piesi, aby być bardziej widocznym na jezdni lub poboczu, gdy idą o zmroku?
U: Można założyć światełka odblaskowe, ubrać się jaskrawo, naszyć na rękawy lub założyć opaski odblaskowe.

Nauczyciel rozdaje dzieciom światełka i opaski. Dzieci poruszają się po chodniku.

b) Nauczyciel rozdaje dzieciom sylwety pojazdów i kółka ringo (jako kierownice). Dzieci grają rolę kierowców. Pozostałe dzieci poruszają się po chodniku.

N: Po naszej ulicy łatwo mogliście się poruszać bo nie ma na niej żadnych znaków, które należy znać i przestrzegać.

Nauczyciel informuje uczniów, że wśród znaków można wyróżnić znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Omawia ich cechy charakterystyczne (pokaz znaków).

4. Zabawa: "Rozpoznaj i nazwij znak"

Nauczyciel rozdaje znaki.

N: Ustawcie się w czterech rzędach, tak, aby w każdym rzędzie znalazły się znaki z tej samej grupy.

Omówienie wybranych znaków np. "Przejście dla pieszych", "Agatka".

5. Ustawienie znaku " Przejścia dla pieszych" w zestawie "Ulica".

6. Nauka kolejnych etapów przy przejściu przez jezdnię.

1. Podchodzę do krawędzi jezdni.
2. Patrzę w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo, jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd przechodzę. Spoglądam jeszcze raz w prawo.

Kilkoro dzieci przechodzi przez jezdnię - głośno omawia kolejne etapy.

7. Ustawione przy przejściu dla pieszych sygnalizacji świetlnej,

Omówienie: Co oznacza czerwone światło? zielone?


8. Zabawa "Ruch uliczny".

a) Dwoje dzieci wybieramy do zmiany świateł.
Kilkoro uczniów porusza się po chodniku. Inne dzieci otrzymują sylwety pojazdów i grają role kierowców.
Na sygnał nauczyciela: Zmiana świateł, uczniowie zmieniają światła dla pieszych i kierowców. Piesi i kierowcy poruszają się zgodnie ze światłami sygnalizacji.

b) Wprowadzenie pojazdu uprzywilejowanego.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom co to znaczy "pojazd uprzywilejowany". Oraz jak powinni się zachować uczestnicy ruchu drogowego, gdy przejeżdża pojazd uprzywilejowany.
Wybrane dziecko otrzymuje makietę samochodu Straży Pożarnej,
Policji lub Pogotowia Ratunkowego oraz gwizdek. Jest pojazdem uprzywilejowanym na jezdni. Pozostałe dzieci nadal grają swoje role kierowców i pieszych.

c) Omówienie sygnałów policjanta kierującego ruchem.

Uświadomienie uczniom, że ważniejsze od znaków są sygnały świetlne, a najważniejsze - polecenia i znaki dawane przez policjanta:

STÓJ Policjant stoi przodem lub tyłem
UWAGA Policjant podnosi rękę do góry
JEDŹ, IDŹ policjant stoi bokiem

9. Podsumowanie zajęć. Zabawa: "Policjant".

Dziecko gra role policjanta. Kieruje ruchem pieszych i kierowców.

Opracowanie: Grażyna Skałecka na podstawie tekstów
Barbary Bleja - Sosny

Wyświetleń: 11892


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.