Katalog

Ryszard Gławdel
Zawodowe, Artykuły

Zasady nawożenia organicznego

- n +

Kompostowanie jako naturalny, złożony proces zachodzący w odpadach organicznych, powoduje ich korzystny rozkład i przetworzenie. Resztki pożniwne mogą być przyorane. Takie postępowanie jest z wielu względów niekorzystne. Wydawać by się mogło, że przyoranie rozdrobnionej słomy, liści buraczanych, czy odpadów po zbiorze warzyw w ogrodach, zwiększa zawartość składników i ożywia glebę. Okazuje się jednak, że resztki te zalegają w glebie kilka lat (np. słoma około trzy) gnijąc w warunkach niemal beztlenowych. Nowe, wschodzące rośliny początkowo ukorzeniają się w warunkach normalnych, ale po pewnym czasie korzenie docierają do nadgniłych i spleśniałych resztek. Dalsze warunki wzrostu roślin stają się więc niekorzystne.

Istnieją trzy obszary rozważań na temat jak prawidłowo glebie dostarczać składników pochodzenia organicznego. Dotyczą one kompostowania obornika, sporządzania kompostów w ogrodach z resztek po warzywach oraz stosowanie mikrobiologicznych szczepionek rozkładających resztki pożniwne.

Przyorany obornik, często zbyt głęboko, szczególnie na ciężkich glebach niekorzystnie rozkłada się w warunkach beztlenowych, gnije i pleśnieje. Procesy te zachodzą także w dużych pryzmach. Aby właściwie obornik został wykorzystany należy przeprowadzić jego kompostowanie. Ponadto w źle przechowywanym oborniku występują straty. Istnieje także problem zanieczyszczenia środowiska, co wiąże się z budową odpowiednich płyt gnojowych.

Kompostowanie może w znacznym stopniu wyeliminować te niekorzystne zjawiska. Obornik w pryzmie jest bardzo wilgotny. Dlatego, aby kompostowanie przebiegało prawidłowo, w warunkach tlenowych, należy dodać odpowiednią ilość słomy. Kompostowanie obornika polega na ładowaniu go na rozrzutnik, uzupełnieniu słomą i transport w miejsce, gdzie będzie formowana pryzma kompostowa. Pryzmy kompostowe formuje się jako długie rzędy o przekroju trójkątnym szerokości około 1,5 - 1,6 m przy podłożu i wysokości około 1,2 m. Pole powinno być spulchnione, aby ułatwić dostęp powietrza od spodu. Zachodzące przemiany wewnątrz pryzmy zwiększają jej temperaturę do kilkudziesięciu st. C. Przyczynia się to do efektu zasysania świeżego powietrza przez dolne warstwy oraz odprowadzenie gazów i ciepła ku górze. Słoma roztrząsana wraz z obornikiem zwiększa przestrzenie powietrzne i zmniejsza wilgotność całej masy umożliwiając uformowanie luźnej pryzmy. Dlatego pryzma nie może być zbyt wysoka.

Wydawać by się mogło, że zbyt duży koszt przeprowadzenia kompostowania obornika przewyższa uzyskane korzyści. Okazuje się, że koszt ten jest niewielki. Można zastosować typowy sprzęt znajdujący się na wyposażeniu każdego gospodarstwa. Potrzebny jest ciągnik z rozrzutnikiem i drugi ciągnik
z ładowarką, np. "cyklop". Rozrzutnik ładowany jest do około 2/3 pojemności obornikiem a pozostała część słomą. Pryzmę można uformować tuż za ogrodzeniem gospodarstwa. Rozładunek masy odbywać się może na dość wolnych obrotach silnika (nie potrzebna duża moc, jak przy roztrząsaniu na polu). Pracę tę może wykonać nawet jedna osoba.

Po kilku miesiącach przekompostowany obornik staje się masą łatwo przyswajalną przez rośliny. Rozłożony w warunkach glebowych zwiększa nie tylko przyswajalność składników, ale umożliwia właściwy rozwój mikroflory i użyźnia glebę.

Spora część użytków rolnych w Polsce uległa degradacji wskutek ograniczenia nawożenia organicznego, mechanicznej uprawy, chemizacji rolnictwa. Rozwój roślin na glebach "ożywionych" jest na tyle większy, iż należy temu tematowi poświęcić nieco uwagi. Na martwych glebach efekt tzw. "podeszwy płużnej" będzie większy a wiosną długo zalega woda na powierzchni. Jednym ze sposobów ożywienia gleby jest stworzenie odpowiednich warunków rozkładu resztek pożniwnych. Oprócz możliwości dostarczania próchnicy powinny one stworzyć odpowiednie warunki dla życia mikrobiologicznego w glebie. Przyoranie resztek pożniwnych takich jak słoma czy liście buraczane powoduje ich gnicie
i niekorzystny rozkład w warunkach beztlenowych przeszkadzając prawidłowemu rozwojowi następnych plonów. Jednym ze sposobów stworzenia korzystnych warunków rozwoju roślin i ożywienia mikrobiologicznego gleby jest zastosowanie szczepionki mikrobiologicznej typu, np. EM na resztki pożniwne przed przyoraniem. Preparat ten wynaleziony ponad 20 lat temu w Japonii jest

z powodzeniem stosowany na całym świecie. W skład preparatu wchodzi 80 różnych pożytecznych mikroorganizmów, m.in. bakterie kwasu mlekowego, drożdże, bakterie fotosyntetyczne. Preparat ten charakteryzuje się następującymi właściwościami:
- ułatwia rozkład słomy i resztek pożniwnych, zapobiegając po przyoraniu ich gniciu i szerzeniu się wielu chorób;
- przyspiesza przemianę materii organicznej do prostych związków;
- ożywia glebę, która staje się przepuszczalna dla wody i lżejsza
w uprawie;
- zwiększa efektywność wykorzystania nawozów;
- uzyskane plony są zdrowsze i lepszej jakości;
- polepsza się spulchnienie gleby i poprawia stosunki wodno-powietrzne;
- rozpuszcza związki mineralne trudno dostępne dla roślin;
- zwiększa ilość próchnicy w glebie;
- poprawia żyzność i strukturę gleby (gruzełkowatość);
- łagodzi skutki podeszwy płużnej;
- ogranicza potrzeby nawożenia potasem i fosforem oraz wiąże azot atmosferyczny;
- odtruwa glebę z pestycydów;
- zwiększa temperaturę gleby i umożliwia wcześniejszą wiosenną uprawę;
- przyspiesza kiełkowanie, kwitnienie i dojrzewanie plonów;
- łagodzi skutki suszy i niedoboru składników w glebie.


Ponadto celem stosowania preparatu jest uzdatnianie martwych gleb
i torfów, sporządzanie kompostów oraz neutralizacja zapachów w budynkach inwentarskich, oczyszczalniach ścieków, szambach i wysypiskach śmieci.

W przypadku oprysku resztek pożniwnych stosuje się dawkę 1-2 litry/ha/300 - 400 litrów wody.

Preparat ten zdobywając uznanie u rolników, którzy go zastosowali staje się niezbędnym środkiem ku wyższym i lepszym plonom.

Opracowanie: mgr inż. Ryszard Gławdel

Wyświetleń: 5554


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.