Katalog

Monika Wojewódzka
Różne, Scenariusze

"Pokonujemy złość i agresję" - scenariusz spotkania z rodzicami

- n +

Pokonujemy złość i agresję.

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI
OPRACOWAŁA I PRZEPROWADZIŁA W DNIU: 18. 03. 2003R.
Cele spotkania:

Rodzice:
- Obserwują pracę swojego dziecka podczas zajęć,
- Poznają charakterystykę ofiary i agresora
- Otrzymują informację na temat zachowań dorosłych, które szkodzą dzieciom,
- Dostrzegają sukcesy i problemy w pracy dzieci podczas zajęć dydaktycznych
- Lepiej się nawzajem poznają

Przebieg spotkania:
1. Obserwacja pracy dziecka podczas zajęć dydaktycznych
2. Dzielenie się wrażeniami po obserwowanych zajęciach.
3. Podanie celów spotkania.
4. Zabawa integracyjna " Imiona"
Uczestnicy na kartkach wpisują swoje imię i przypinają kartkę do ubrania. Przedstawiają się głośno, wymyślając również charakterystyczną dla nich cechę na pierwszą głoskę ich imienia. Np. Monika - mądra, miła, małomówna itp.
5. Zabawa "Dziura w murze"
Uczestnicy tworzą połączony mur. Jedna z osób próbuje przedostać się przez przeszkodę.
Rozmowa: Jak często atak kończy się sukcesem? Co było szczególnie pomocne przy pokonywaniu przeszkody? Jak czuliśmy się jako mur, a jak kiedy wybijamy w nim dziurę?
6. Jak możemy zdefiniować agresję?
Podanie definicji agresji oraz jej rodzajów
7. Podanie charakterystyki agresora i ofiary przemocy.
Rodzice mogą sami w grupach wypracować charakterystykę ofiary przemocy oraz agresora i przedstawić ją w formie plakatu.
8. Dostarczenie rodzicom informacji na temat: Jak rozpoznać w swoim dziecku ofiarę agresji i przemocy?. Na co w domu należy zwrócić uwagę?
9. Prezentacja listy zachowań dorosłych, które szkodzą dziecku.
10. Ewaluacja spotkania.
Na arkuszu papieru wypisane są punkty dotyczące ewaluacji spotkania. Uczestnicy otrzymują karteczki samoprzylepne i wklejają je w odpowiednią rubrykę "TAK" lub "NIE" zgodnie ze swoim odczuciem
  TAK NIE
Znam charakterystykę ofiary agresji oraz agresora.

Wiem jakie zachowania dorosłych szkodzą dzieciom.

Wiem na co należy w domu zwrócić uwagę, aby rozpoznać w dziecku ewentualną ofiarę agresji.

Dostrzegam sukcesy w pracy mojego dziecka na zajęciach dydaktycznych.

Dostrzegam problemy w pracy mojego dziecka na zajęciach dydaktycznych.
   
11. Wypowiedzi w kręgu na pytania: - Co mnie zainteresowało? - Co zdziwiło?
- Co ucieszyło? - Co nie odpowiadalo mi podczas dzisiejszego spotkania?
12. Pożegnanie uczestników spotkania.

Opracowanie: mgr Monika Wojewódzka

Wyświetleń: 2103


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.