AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Roszak
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

"Boże Narodzenie w naszych domach" - konspekt zajęć

- n +

"Boże Narodzenie w naszych domach" - konspekt zajęć

1. Temat zajęć zintegrowanych:
Wielozdaniowe, swobodne wypowiedzi dzieci na temat tradycji i zwyczajów wigilijnych na podstawie wierszy T. Kubiaka "Wieczór wigilijny", "Wigilia to..." i własnych przeżyć. Śpiewanie kolęd. Redagowanie życzeń świątecznych. Wręczanie liścików przeprosinowych i składanie życzeń świątecznych. Zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych krajach Europy. Określanie nastroju wieczerzy wigilijnej. Przymiotniki i ich rodzaje. Porównywanie i porządkowanie liczb 4-cyfrowych. Dodawanie liczb sposobem pisemnym. Śpiew piosenki "Marry Christmas" połączony z grą na instrumentach perkusyjnych.

2. Cele dydaktyczne lekcji:
a). Cel ogólny-
Uczeń potrafi opowiedzieć o świątecznych zwyczajach wigilijnych
b). Cele szczegółowe-
uczeń potrafi(wie, rozumie, zna):
- rozwiązać zagadki oraz odczytać hasło z krzyżówki (pisanie z pamięci),
- dokonać analizy treści wiersza pt. "Choinka" w powiązaniu z własnymi doświadczeniami,
- odczytać hasło z matematycznej plątaninki "zwyczaje i tradycje wigilijne",
- opowiedzieć o znanych mu obyczajach świątecznych,
- określić nastrój własny oraz doznane uczucia jakie budzą w nim Święta Bożego Narodzenia,
- omówić przebieg wieczerzy wigilijnej z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa oraz doświadczeń własnych - tekst z lukami,
- rozwiązać rebus,
- omówić własne życzenia,
- wskazać wybrany kraj Europy na mapie,
- zaśpiewać piosenkę w języku angielskim "Marry Christmas" z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
- przedstawić krótką inscenizację bożonarodzeniową,
- uporządkować liczby czterocyfrowe w kolejności od największej do najmniejszej,
- dokonać samooceny własnej pracy.

3. Cele wychowawcze:
- kształcenie właściwego stosunku do tradycji i zwyczajów świątecznych,
- wdrażanie do swobodnych wypowiedzi na tematy osobiste,
- kształtowanie dbałości o środowisko- dlaczego nie należy wycinać drzewek?

4. Metody pracy:
- rozmowa,
- ćwiczenia praktyczne,
- ekspresyjna,
- oglądowa.

5. Formy pracy:
- indywidualna (zróżnicowana),
- zbiorowa,
- grupowa.

6. Pomoce i środki dydaktyczne:
- Krzyżówka wraz z zagadkami oraz wypisane na kartkach wyrazy-hasła,
- Wiersz "Czym jest wigilia?",
- Plątaninka matematyczna,
- Choinka, świece, kolęda, szopka, opłatek,
- Wiersz "Wieczór wigilijny",
- Piosenka "Choineczka" oraz "Marry Christmas", kolędy,
- Tekst z lukami,
- Rebus,
- Ciekawostki związane ze sposobami obchodzenia świąt w innych krajach Europy,
- Mapy Europy dla każdego ucznia,
- Słownictwo do tematu "Wigilia",
- Instrumenty perkusyjne,
- Rekwizyty do inscenizacji,
- Prezenty dla rodziców

7. Przebieg lekcji:

I. Część wstępna
1. Rozwiązanie krzyżówki - nauczyciel czyta głośno zagadki, uczniowie podają rozwiązania. N-l pokazuje wyrazy-hasła (napisane na kartonikach), z zaznaczoną trudnością ortograficzną (uczniowie dokonują analizy tej trudności).
Hasło: WIGILIA (karta pracy nr 1)
1. Gdy się pierwsza zapala, rozpoczynamy Wigilię - gwiazdka.
2. Najważniejsza ozdoba domu w czasie świąt - choinka.
3. Zimny, biały puch - śnieg.
4. Uroczysta kolacja - wieczerza.
5. Śpiewa się ją w czasie Świąt Bożego Narodzenia - kolęda.
3. Kolorowe ozdoby choinkowe - bombki.
7. Zapalamy na choince - lampki.

2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat sensu innych nazw, określeń Świąt Bożego Narodzenia: święta miłości, rodzinnego ciepła, przebaczenia, pojednania.

3. Głośne odczytanie przez wybrane dziecko treści wiersza "Czym jest Wigilia...'. Rozmowa o tym, czym jest Wigilia w nawiązaniu do poprzednich określeń. Wysunięcie wniosku "Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie dać drugiemu człowiekowi".

Wigilia to...
Podzielić się opłatkiem.
To dobrze wszystkim życzyć, i wszystko im przebaczyć.
To iść do tych, od których was gniew odpycha, od których nienawiść was oddziela.
Na widok których złość was bierze. Wigilia to zasiąść z obcym gościem do wspólnej wieczerzy. Wigilia to nie myśleć o prezentach dla siebie.
To obdarowywać i sprawiać radość innym.
Wigilia to śpiewanie kolęd i inne tradycje rodzinne.
Wigilia to wielka rodzinna miłość i radość. II. Część główna
4. Wręczanie liścików przeprosinowych (w tle nastrojowa muzyka) wykonanych wcześniej przez dzieci. Uczniowie wręczają liściki sobie nawzajem, rodzicom oraz obecnym nauczycielom.
Każdy uczeń ma zestaw dziewięciu liścików przeprosinowych, podpisanych swoim imieniem, aby każdy wiedział od kogo dostał ów liścik. Napisy głoszą: przepraszam, czy możesz mi wybaczyć?, chce się z Tobą zaprzyjaźnić, chodźmy na lody, nie gniewaj się już na mnie, wybierz się ze mną na spacer, poprawię się!, niech nasza przyjaźń trwa długo, pomyśl o mnie cieplej.

5. Indywidualne odczytanie hasła z plątaninki: TRADYCJE WIGILIJNE (karta pracy nr 2).
Rozmowa na temat tradycji bożonarodzeniowych:
- udekorowana choinka (zwrócenie uwagi na cel wychowawczy- dlaczego nie powinno się wycinać drzewek?)
- pierwsza gwiazdka - rozpoczynamy wówczas wieczerzę,
- składanie życzeń i łamanie się opłatkiem (jako początek Wigilii),
- spożywanie postnych potraw,
- spotkania rodzinne w czasie świąt,
- obdarowywanie się prezentami,
- wspólne śpiewanie kolęd na zakończenie wigilijnej kolacji,
- oraz inne tradycje: odświętne przybranie stołu, siano pod białym obrusem, pusty talerz dla nieproszonego gościa, podłażniczka (stroik) zamiast choinki.

6. Głośne czytanie przez dzieci ciekawostek związanych ze sposobami i tradycjami obchodzenia świąt w innych krajach Europy. Dzieci wskazują indywidualnie wymieniane kraje na mapach.
W tle kolęda "Cicha noc".
Boże Narodzenie w różnych krajach Europy
- W Niemczech choinki są wyjątkowo okazałe i pięknie przystrojone. Zwyczaj ich ubierania narodził się właśnie w tym kraju około 300 lat temu. Niemcy są też ojczyzną jednej z najbardziej znanych kolęd na świecie - "Cicha noc, święta noc".
- W Hiszpanii prezenty rozdawane są dopiero 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Dzieje się tak na pamiątkę darów, jakie Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora, Baltazara.
- W Danii tradycyjnym daniem wigilijnym jest budyń z ryżu. Gospodyni ukrywa w nim jeden migdał. Kto go znajdzie, dostaje świnkę z marcepana, która zapewnia szczęście przez cały rok.
- We Francji dzieci wierzą, że mały Jezusek przynosi im prezenty w wigilijną noc i wkłada je do bucików ustawionych przy kominku. Wieczerza wigilijna rozpoczyna się dopiero po pasterce.
- W Austrii o godzinie 5 po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja.
- W 1223 roku we Włoszech święty Franciszek zorganizował pierwsze jasełka Bożego Narodzenia. Wzięły w nim udział żywe zwierzęta. Obecnie najsłynniejsza szopka na świecie z figurami naturalnej wielkości ustawiana jest co roku przed Bazyliką świętego Piotra w Rzymie.
- Na Węgrzech, podobnie jak u nas, pod obrus wkłada się sianko, a wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży długie życie. Na stole nie może zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.

7. Stworzenie świątecznego nastroju - zgaszenie światła i zapalenie świec, wysłuchanie kolędy "Wśród nocnej ciszy".

8. Wysłuchanie przez dzieci czytanego głośno wiersza pt. "Wieczór wigilijny" oraz udzielanie odpowiedzi na pytania:
- jaki przebieg miała wieczerza?
- czego mama życzyła synkowi?
- co odczuwaliście w czasie czytania wiersza?
- jakie uczucia kojarzą nam się z Wigilią?

9. Wybór tych przymiotników (spośród zgromadzonych), które określają nastrój wigilijny. Układanie zdań z użyciem tych przymiotników.
Na tablicy przypięte są zapisane na kartonikach przymiotniki: zadumany, świąteczny, przyjemny, podniosły, przygnębiający, radosny, przykry, smutny, sympatyczny, uroczysty, zły, rodzinny, wesoły.

10. Zebranie informacji na temat znanych dzieciom tradycji bożonarodzeniowych
ukierunkowane pytaniami nauczycielami:
- kiedy rozpoczynamy Wigilię?
- czym przykryty jest stół wigilijny?
- czym dzielimy się podczas wieczerzy?
- co składamy sobie w czasie wigilii?

11. Indywidualne uzupełnianie tekstu z lukami (karta pracy nr 3)
Na tablicy umieszczone są w przypadkowej kolejności napisy: pierwsza gwiazdka, składanie życzeń, lśniący biały obrus, dzielenie się opłatkiem.

12. Jakie życzenia składamy sobie wzajemnie w czasie świąt? Indywidualne tworzenie wyrażeń poprzez łączenie z sobą pasujących fragmentów (karta pracy nr 4).

13. Praca zbiorowa - odczytanie hasła umieszczonego na tablicy.
Uporządkowanie liczb czterocyfrowych w kolejności od największej do najmniejszej. Wszystkie liczby zbudowane są z takich samych cyfr. Odczytanie najważniejszych słów dla rodziców: KOCHAMY NASZYCH RODZICÓW.
Kartki umieszczone na tablicy są dwustronne, po uporządkowaniu liczb, dzieci odwracają kartki i odczytują z sylab hasło.
Liczby: 3210 (Ko), 3102 (cha), 2031 (szych), 2103 (na), 1302 (ro), 2310 (my), 1023 (ców!), 1230 (dzi)

14. Stworzenie odpowiedniego nastroju - muzyka w tle. Nauczyciel prosi dzieci o
zamknięcie oczu i pomyślenie o trzech życzeniach: dla dzieci, dla swojej rodziny oraz dla całego świata.

15. Swobodne wypowiedzi dzieci n.t. wymarzonych prezentów pod choinkę.
Indywidualne wykonanie obliczeń na drzewku choinkowym i odczytanie hasła:
"komputer" (karta pracy nr 5).

16. Występy dzieci przed zaproszonymi rodzicami:
- krótka inscenizacja bożonarodzeniowa:

Dziecko I:
Podzielimy się opłatkiem jak przodkowie nasi.
Bo dziś pokój idzie światem, żale, spory gasi.

Dziecko II
Podzielimy się radością i uśmiechem czystym,
I dobrocią, życzliwością z każdym sercu bliskim.

Dziecko III
Gdy opłatkiem się łamiemy, to życzymy bliskim,
Żeby pokój był na ziemi i niósł radość wszystkim.

Dziecko IV
Żeby słońce nam świeciło. Raj był naokoło,
Żeby ludziom tutaj było dobrze i wesoło.

- piosenka "Marry Christmas" połączona z grą na instrumentach perkusyjnych,
- wręczanie samodzielnie wykonanych prezentów

III. Część końcowa
17.Samoocena - dzieci ustawiają się przy rozłożonych na dywanie buźkach:
uśmiechniętej (jestem z siebie zadowolony; uważam, że świetnie pracowałem),
obojętnej (nie jestem z siebie zbyt zadowolony; nie wszystko mi się udało),
smutnej (nie jestem z siebie zadowolony, nic mi się dziś nie udało).
18.Zadanie pracy domowej - rozwiązanie rebusów i odczytanie nazw postnych
potraw wigilijnych. (karta pracy nr 6).


Ewaluacja zajęcia:
1. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, na których mogą gościć swoich rodziców, dyrekcję szkoły, nauczycieli. Ich zachowanie oraz zaangażowanie świadczą o ważności takiego wydarzenia. Uczniowie są bardzo aktywni i chętnie wykonują wszelkie zadania.
2. Przygotowane przez nauczyciela zadania nie sprawiły uczniom większych trudności. Najtrudniejszym okazało się zadanie związane z

Opracowanie: Małgorzata Roszak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 43864


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.83Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.