Katalog

Katarzyna Pilarz
Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Aktywizowanie uczniów do usprawniania się i kształtowanie emocjonalnego stosunku do ruchu - scenariusz lekcji

- n +

Aktywizowanie uczniów samo usprawniania się i kształtowania emocjonalnego stosunku do ruchu.

Scenariusz lekcji koleżeńskiej dla nauczycieli
wychowania fizycznego

Nazwa formy: lekcje gimnastyki
Prowadzący: mgr Katarzyna Pilarz

Cele zajęć: Uczeń umie stosować ćwiczenia w celu podniesienia sprawności fizycznej -
głównie zwinności, zręczności i siły.

Uczeń zna ćwiczenia o charakterze rekreacyjnym i relaksacyjnym.

Potrafi wykonać ćwiczenia przy muzyce wyzwalając własną inwersję twórczą.

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Przybory i przyrządy: magnetofon, piłki do siatkówki, kometka, kółko ringo, woreczki,
guma, ławeczki, siatka.

Przebieg lekcji

Po czynnościach organizacyjno-porządkowych uczennice przy akompaniamencie muzyki wykonały ćwiczenia ożywiające i kształtujące w marszu i w biegu, następnie wykonywały elementy taneczne według własnego pomysłu.

W drugiej części lekcji klasę podzieliłam na cztery zastępy, w których uczennice wykonywały sugerowane na planszach ćwiczenia wg indywidualnego wyboru treści i form ruchowych:
- Kształtowanie zwinności i zręczności na ławeczce wspartej o drabinki i skrzynię z użyciem przyborów: woreczków, obręczy, lasek, kółek ringo.
- Kształtowanie zwinności i siły z użyciem materaców - skoki zajęcze, przewroty, stania na rękach, przewroty bokiem.
- Rekreacyjne formy ruchu: zabawy z piłką, kółkiem ringo lub kometką.
- Kształtowanie zwinności, skoczności i siły z użyciem skakanki, obręczy, gumy - wg indywidualnego wyboru uczennic.

W części trzeciej z podkładem muzyki dziewczęta wykonywały ćwiczenia uspokajające i relaksacyjne, oddechowe w postawie siedzącej i leżącej - nauka rozluźniania mięśni metodą analityczną i elementami autorelaksu.

Cel hospitacji: poznanie metod aktywizujących uczniów do usprawniania się stosowanie muzyki w lekcji
poznanie różnych ćwiczeń relaksacyjnych wykorzystanie nietypowych przyborów do nietypowych form ruchu.


LISTA OBECNOŚCI
w dniu..................... na lekcji koleżeńskiej
Lp. Imię i nazwisko Szkoła Podpis
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Analiza wyników ewaluacji lekcji koleżeńskiej z gimnastyki

Temat lekcji: Aktywizowanie uczniów do samo usprawniania się i kształtowanie
emocjonalnego stosunku do ruchu.

W lekcji pokazowej przeprowadzonej w dniu.......................
wzięli udział nauczyciele Gimnazjum Publicznego w Lututowie, oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Lututowie i na Swobodzie.
Na pytania w arkuszu ewaluacyjnym: jakie zagadnienia, które wystąpiły w lekcji przydadzą Ci się w pracy dydaktycznej z uczniem? - nauczyciele uznali, że wykorzystają:
- Poznane metody i organizację lekcji w aktywizowaniu uczniów do zajęć
- Ćwiczenia relaksacyjne
- Muzykę do wyzwalania inwencji twórczej

ANKIETA
dla nauczycieli uczestniczących w zajęciach otwartych na sali
gimnastycznej w dniu...............

1.Czy przebieg zajęć był atrakcyjny?*
a. zdecydowanie tak
b. tak
c. nie mam zdania
d. nie
e. zdecydowanie nie

2.Czy przekazywane treści oraz metody pracy były przydatne w pracy dydaktyczno - wychowawczej?*
a. zdecydowanie tak
b. tak
c. nie mam zdania
d. nie
e. zdecydowanie nie

3.Przygotowanie prowadzącego do zajęć?*

słabe 1-3 pkt, przeciętne - 4pkt, bardzo dobre 5-7pkt

4.Umiejętność przekazania treści?*

słabe 1-3pkt, przeciętne - 4pkt, bardzo dobre 5-7pkt

*właściwe podkreślić

Ankietę opracowała i zajęcia prowadziła Katarzyna Pilarz
Lututów, dn. 15.03.2002r

Opracowanie: Katarzyna Pilarz

Wyświetleń: 3154


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.