Katalog

Joanna Mielimonka
Różne, Scenariusze

"Warzywa i owoce" - scenariusz zajęć w klasie V dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym

- n +

Warzywa i owoce - scenariusz zajęć lekcyjnych dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

Data: 06.03.2003 r
Ośrodek pracy: Codzienne pożywienie
Temat dnia:
Czas realizacji: 2 godz.

Cele główne:
- Wdrażanie do samodzielności w życiu codziennym
- Rozpoznawanie grup pokarmów niezbędnych w diecie człowieka

Cele operacyjne:
- Uczeń potrafi rozpoznać i nazwać popularne owoce i warzywa
- Uczeń właściwie segreguje owoce i warzywa
- Uczeń tworzy zbiory wg danej cechy (kształt, kolor)
- Uczeń usprawnia umiejętność liczenia do 10
- Uczeń porównuje dwa zbiory (mniej, więcej)
- Uczeń przestrzega czystości podczas przygotowywania posiłku (mycie owoców, higiena miejsca pracy, higiena rąk)
- Uczeń posługuje się nożem (samodzielnie bądź z pomocą)

Metody: metoda ośrodków pracy (metoda słowna, oglądowa, praktycznego działania, metoda J. Carr)

Formy: grupowa i indywidualna (jednolita i niejednolita)

Środki dydaktyczne: owoce i warzywa, obrazki, plansze z koszami, plansza sklepu, naczynia

Zakładany sposób potwierdzenia realizacji celów:
- Sprawdzanie umiejętności podczas zajęć na bieżąco, po danej czynności słownie i praktycznie

Przebieg zajęć:
1. Zajęcia wstępne:
- schodzenie się dzieci, witanie, swobodne rozmowy, włożenie przyniesionych owoców i warzyw do kosza
- Kto przyszedł dziś do szkoły? Zaznaczenie swojej obecności na drzewku. Liczenie obecnych i nieobecnych, chłopców i dziewczynek.
- Ustalenie dnia tygodnia, miesiąca, pory roku.
- Obserwacja i omówienie pogody - wykonanie obrazu pogody.

2. Bezpośrednia obserwacja, zbieranie materiału
- przedstawienie celu zajęć, przypięcie obrazków na planszę "Sklep"
- pogadanka
- przegląd kosza z produktami, nazywanie owoców i warzyw,
- układanie dwóch grup pokarmów
- przeliczanie
- porównywanie liczebności zbiorów: mniej, więcej
- tworzenie zbiorów na polecenie wg danej cechy

3. Kojarzenie, opracowanie
- rozpoznawanie owoców, warzyw na obrazkach
- wybieranie obrazków na polecenie słowne
- mój ulubiony owoc, warzywo
- tworzenie zbiorów obrazków w koszach
- synteza - grupy pokarmów (obraz, etykieta)

4. Ekspresja (zastosowanie w praktyce)
- podział na grupy, przydzielenie "przepisu na sałatkę owocową
- przygotowanie stanowiska pracy, naczyń i przyborów potrzebnych do wykonania sałatki owocowej
- mycie owoców i rąk
- obieranie i krojenie owoców, mieszanie
- sprzątanie, nakrywanie do stołu, spożywanie
- ocena wykonania prostego posiłku

5. Zajęcia końcowe
- mycie naczyń, sprzątanie klasy
- zadanie pracy domowej

Opracowanie: Joanna Mielimonka

Wyświetleń: 8650


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.