Katalog

Dorota Recke
Zajęcia zintegrowane, Prezentacje

"Spójrz inaczej" - program wychowawczo-profilaktyczny dla klas I-III

- n +

Program wychowawczo - profilaktyczny dla klas I-III
"Spójrz inaczej"

Od trzech latach prowadzę w szkole zajęcia programu wychowawczo - profilaktycznego "Spójrz inaczej". Celem tego programu jest przede wszystkim taki wpływ na dziecko, aby umiał poradzić sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia, które dostarcza mu życie. Dzieci uczą się również rozumieć siebie, współżyć z innymi i znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

Treści tego programu zamknięte są w cztery bloki tematyczne, tj:
1. postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć;
2. uczestnictwo w grupie;
3. rozwiązywanie problemów;
4. dbanie o zdrowie.

W ramach pierwszego bloku dzieci uczą się rozpoznawania uczuć oraz umiejętności otwartego ich wyrażania. Mają też okazję dowiedzieć się, jakie emocje przeżywają ich koledzy i koleżanki, co może stanowić podstawę do ich lepszego rozumienia i większej akceptacji. Dzieci mają również możliwość wspólnego poszukiwania sposobów rozładowywania napięć emocjonalnych i dzielenia się odczuciami w tym zakresie. Na wsparciu emocjonalnym otrzymywanym od innych buduje się u dzieci poczucie własnej wartości. Zajęcia poświęcone kształtowaniu pozytywnej samooceny dają dzieciom możliwość doświadczenia, że są wyjątkowe i niepowtarzalne, usłyszenia, że są przez innych lubiane.

Bardzo ważna w życiu dziecka jest umiejętność obcowania z innymi ludźmi. Pozwala ona dziecku wpływać na swoje życie i otoczenie, decyduje o relacjach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi dorosłymi. Dom, szkoła, grupa koleżeńska są miejscami, w których dziecko może zaspokoić swoje potrzeby psychiczne oraz doświadczenia w kontaktach z innymi. To odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju jego osobowości. Zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności obcowania z ludźmi uczą także dostrzegania i szanowania potrzeb otoczenia.

Służą temu rozwijanie zdolności: emocjonalnego wczuwania się w odczucia innych osób, często bardzo odmienne od ich własnych, rozumienia ich i uznanie ich prawa do własnego stylu życia.

Celem trzeciego bloku tematycznego jest nauczenie dzieci rozstrzygania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji. Dzieci analizują przyczyny powstawania konfliktów i poszukują sposobów ich rozwiązywania. Dowiadują się również, że ludzie mają prawo do popełniania błędów i że konflikty są naturalnym zjawiskiem w kontaktach międzyludzkich.
Uczą się konstruktywnego ich rozwiązywania, negocjowania, przepraszania i przebaczania.

Celem zajęć omawianych w czwartym bloku tematycznym jest przede wszystkim zrozumienie przez dzieci wartości zdrowia oraz nauczenie się troszczenia o siebie, co może w konsekwencji zmniejszyć skłonność do sięgania w przyszłości po substancje zmieniające świadomość.

Zajęcia programu " Spójrz inaczej" prowadzone są metodami aktywnymi, tzn. w taki sposób, aby umożliwić dzieciom aktywne doświadczenie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.

Dzieci w młodszym wieku szkolnym nie zawsze potrafią mówić o swoich uczuciach, stąd też wykorzystuję inne sposoby wyrażania emocji, takie jak: zabawa, malowanie i rysowanie, lepienie z plasteliny, śpiewanie piosenek, odgrywanie scenek teatralnych, przedstawienia kukiełkowe. Są one bardzo ważne, gdyż bawiąc się, rysując, przedstawiając scenki, dziecko potrafi nieraz wyrzucić z siebie dręczące je konflikty lub niepokoje.

Uczniowie uczęszczają na te zajęcia bardzo chętnie. Powodem tego jest nie tylko bliska dzieciom tematyka zajęć, ale przede wszystkim zabawy i scenki, w których wszystkie mogą brać udział. Wiadomości zdobyte podczas tych zajęć wykorzystuję często w czasie zajęć lekcyjnych, a także w sytuacjach konfliktowych, które pojawiają się w mojej klasie.

Dzięki tym zajęciom udało mi się zintegrować klasę, nauczyć dzieci zgodnej współpracy w zespole, zredukować napięcia i problemy lub przynajmniej sprowadzić je do takiego poziomu, na którym dziecko samo daje sobie radę.

Na niektórych zajęciach gościliśmy wspólnie z dziećmi rodziców i nauczycieli, którzy razem z nami brali udział w zabawach. Uważam, iż należy dzielić się z innymi wspaniałymi propozycjami pracy wychowawczej tegoż programu. Gorąco namawiam wszystkich nauczycieli do udziału w warsztatach " Spójrz inaczej ", dających uprawnienia do realizacji tego programu.
Podaję kontakt:
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej " Spójrz inaczej"
27 - 200 Starachowice, Konstytucja 3 Maja 15
tel/fax (0-47) 274-74-78, (0-47) 274-80-56

Opracowanie: Dorota Recke
nauczycielka
Szkoła Podst. Nr 11 w Tczewie

Wyświetleń: 2790


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.