Katalog

Jacek Wysocki
Różne, Zadania

Gry i zabawy stosowane w nauczaniu koszykówki

- n +

GRY I ZABAWY STOSOWANE W NAUCZANIU KOSZYKÓWKI

I. WSTĘP

Koszykówka jest grą cieszącą się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Atrakcyjność jej sprawiła, że stała się popularna na całym świecie. Celem jej jest przede wszystkim stworzenie warunków do wyżycia ruchowego i wszechstronnego rozwoju motorycznego młodego człowieka. W początkowym okresie nauczania koszykówki ważne jest aby nie nadużywać mało atrakcyjnej i nużącej formy ścisłej, zastępując ją atrakcyjnymi dla dzieci grami i zabawami, które dają szerokie pole do indywidualnych poczynań uczestników, kształcąc uwagę, koncentrację, szybką reakcję oraz rozwijając sprawność ruchowa. Grom i zabawom towarzyszy zwykle duże zaangażowanie uczuciowe i emocjonalne, co bardzo zbliża je do sportu. Są przepełnione uczuciem nieskrępowanej radości i zadowolenia, przez co forma ta jest akceptowana i lubiana przez dzieci. Umiejętnie i racjonalnie dawkowane gry i zabawy mogą z powodzeniem na początkowym etapie nauczania zastąpić inne formy ruchu.

II. OSWAJANIE Z PIŁKĄ

- w postawie krążenie piłki dookoła bioder
- w postawie krążenie piłki dookoła głowy
- w postawie krążenie piłki dookoła kolan
- w rozkroku przenoszenie piłki po ósemce między nogami
- w postawie podrzut piłki - klaśnięcie - chwyt
- w postawie podrzut piłki - klaśnięcie z przodu, za plecami - chwyt piłki ( można dokładać 2,3 klaśnięcia)
- w postawie podrzut piłki - dotknięcie podłogi oburącz- chwyt piłki
- podrzut piłki z przodu nad głowa, chwyt z tyłu za plecami
- w marszu przekładanie piłki między nogami, piłkę przekładamy od środka na zewnątrz
- w marszu tyłem przekładanie piłki między nogami
- siad rozkroczny- toczenie piłki opuszkami palców dookoła wyprostowanych w stawach kolanowych nóg i dookoła tułowia
- w siadzie prostym przetaczanie piłki z prawej do lewej ręki przez wznos prostych nóg w gorę
- w leżeniu przodem przetaczanie piłki pod klatka piersiową, przez wznos tułowia w górę
- w leżeniu tyłem przetaczanie piłki pod biodrami
- w leżeniu tyłem wyrzut piłki w górę, chwyt po przetoczeniu przez lewy lub prawy bark
- w postawie w rozkroku ręka prawa trzyma piłkę z przodu między nogami, lewa z tyłu, puścić piłkę, zmienić układ rąk, złapać piłkę
- w postawie w rozkroku trzymamy piłkę oburącz z przodu między nogami, puścić piłkę i złapać ja ponownie przekładając ręce równolegle za siebie

III. GRY I ZABAWY DOSKONALĄCE TECHNIKĘ

PORUSZANIE SIĘ PO BOISKU

1. Berek fala - zabawę prowadzimy na boisku do koszykówki. Jeden z ćwiczących jest berkiem. Ma za zadanie chwytać pozostałych, gdy chwyci kogoś z uciekających, dalej gonią we dwójkę, trzymając się za ręce.. wszyscy złapani trzymają się za ręce goniąc pozostałych. Zabawa trwa do momentu wyłapania wszystkich uciekających.

2. Berek ratuj - zabawę prowadzimy na boisku do koszykówki.
Przybory - piłka koszykowa
Jeden z uczestników zabawy chwyta reszta ucieka. Goni on przede wszystkim tego, który ma w ręku piłkę. Zagrożony schwytaniem wola " ratuj", podając równocześnie piłkę najbliżej znajdującemu się koledze, uwalnia się tym od dalszego pościgu, ucieka natomiast ten kto przejął piłkę. Jeśli chwytający dotknie piłki, wówczas goniącym staje się ten, kto w tym momencie miał piłkę. U W A G A piłkę można podawać tylko z ręki do ręki.

3. Start - zatrzymanie - zabawę prowadzimy na boisku do koszykówki, zawodnicy ustawiają się na linii końcowej boiska w szeregu, z zachowaniem odstępów na 1-2 kroki. Na sygnał startu zawodnicy rozpoczynają bieg do przodu, na sygnał zatrzymania - wszyscy natychmiast staja, przyjmując prawidłową postawę koszykarską. Za nieprawidłową postawę zawodnik otrzymuje 1 punkt karny. Zabawę prowadzimy w jedna stronę boiska i z powrotem. Wygrywa zawodnik bez punktów karnych.

4. Sztafeta po kole - zabawę prowadzimy na boisku do koszykówki, uczestniczą dwa zespoły o równej liczbie zawodników


Na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy z drużyn biegną do koła środkowego, okrążają je na zewnątrz w kierunku ustalonym i wracaj a do drużyn. Kolejny zawodnik startuje do wykonania zadania, kiedy poprzednik minie linię startu. Drużyna, której zawodnicy szybciej ukończą sztafetę wygrywa.

CHWYTY I PODANIA PIŁKI

1. Złap piłkę - zabawę prowadzimy na ½ boiska do siatkówki.
Przybory - piłka do koszykówki.

Liczba uczestników dowolna. Zawodnicy kolejno odliczają i zapamiętują swoje numery. Zawodnik oznaczony numerem jeden wchodzi z piłką do środka, pozostali wiążą koło. Środkowy podrzuca piłkę do góry wywołując jednocześnie dowolny numer zawodnika z obwodu. Wywołany wbiega do koła i chwyta piłkę z powietrza. Z kolei on wywołuje dowolny numer zawodnika itd.. Za każdy nieudany chwyt zawodnik otrzymuje punkt karny. Wygrywa zawodnik bez punktów karnych.

2. Kto dalej pod piłkę - zabawę prowadzimy na boisku do koszykówki, piłka do koszykówki dla każdego uczestnika zabawy. Zawodnicy z piłkami ustawiają się na linii końcowej boiska w odstępach 1-2 kroków od siebie. Na sygnał prowadzącego każdy wykonuje w określony sposób podanie w górę do przodu, tak aby po biegu mógł złapać piłkę w powietrzu. Zawodnik, który po podaniu złapie piłkę najdalej - otrzymuje 3 punkty, drugi w kolejności 2, trzeci 1punkt. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. Wygrywa ten kto zbierze najwięcej punktów.

3. Kto więcej podań w czasie biegu - zabawę prowadzimy na dowolnym boisku, potrzebna jedna piłka koszykowa, udział biorą dwie drużyny o równej liczbie zawodników.

Na sygnał prowadzącego zawodnicy drużyny ustawionej w prostokąt podają między sobą piłkę, począwszy od skrajnego kolejno do końca i z powrotem tak długo, aż wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej nie obiegną ich dookoła na zasadzie sztafety. Sędzia liczy wykonane podania Drużyny zamieniają się miejscami. Wygrywa ten zespół który wykona więcej podań w czasie biegu przeciwników.

4. Wybijanka koszykarska - zabawa odbywa się na boisku do koszykówki, udział biorą dwa zespoły o równej liczbie zawodników. Jeden zespół jest goniącym, drugi uciekającym. Zawodnicy drużyny goniącej posiadają piłkę. Uciekający są zbijani poprzez dotknięcie piłką. Nie wolno rzucać piłką w uciekających. Piłka porusza się między goniącymi dzięki podaniom. Nie wolno biegać z piłką, nie wolno kozłować. Osoba z drużyny uciekającej dotknięta piłką wypada z gry. Zabawa odbywa się na czas. Wygrywa zespół który w krótszym czasie wybije wszystkich uciekających.

KOZŁOWANIE PIŁKI
1. Król dryblingu - zabawa odbywa się na boisku do koszykówki. Przybory - piłki koszykowe. Liczba uczestników dowolna. Przebieg - na sygnał prowadzącego każdy uczestnik zabawy kozłuje piłkę na ograniczonym boisku, stara się osłaniać ją i jednocześnie wybija piłkę innym zawodnikom. W zabawie obowiązują przepisy gry stosowane w koszykówce. Zawodnik, któremu została wybita piłka, przerwał kozłowanie lub popełnił błąd w grze piłką - odpada z zabawy. Zawodnik, który zostanie na boisku, jest królem dryblingu.

2. Sztafeta z kozłowaniem - zabawa odbywa się na boisku do koszykówki. Przybory - piłki koszykowe. Uczestników dzielimy na równe drużyny. Pierwsi z rzędów maja piłki. Na sygnał kozłują slalomem między przeszkodami (piłki lekarskie, pachołki, chorągiewki), wracają do swoich rzędów i przekazują piłki partnerom. Wygrywa drużyna, która najszybciej wykona zadanie.

3. Sztafeta z dwukrotnym kozłowaniem - zabawa odbywa się na boisku do koszykówki. Przybory - piłki koszykowe (dwie na zespół). Uczestnicy dwie-trzy drużyny o równej liczbie zawodników. Przebieg zabawy - odległość od startu-mety do kół bliższych wynosi 4-6 m, do kół dalszych 6-8 m. Średnica kół wynosi 1 m. Na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy z drużyn biorą jedna z piłek leżących na linii, kozłują ją do pierwszego koła i po prawidłowym zatrzymaniu zostawiają w nim piłkę. Wracają po drugą piłkę, która kozłując zanoszą do dalszego koła. Kolejny zawodnik startuje po piłki wtedy, kiedy jego poprzednik minie linię startu-mety itd. Na zmianę- jeden zawodnik zanosi piłki do kół, drugi przynosi je na linię startu-mety. Wygrywa zespół który wykona zadanie w krótszym czasie.

4. Lustro w kozłowaniu - zabawę prowadzimy na połowie boiska do koszykówki. Przebieg zabawy - prowadzący stojąc naprzeciw grupy podczas kozłowania wykonuje różnego rodzaju elementy np. zmiana ręki kozłującej, siad w kozłowaniu, leżenie, przemieszczanie się w bok, do tylu itp. Zadaniem ćwiczących jest naśladowanie prowadzącego. Najlepiej ćwiczący staje się prowadzącym.

RZUTY DO KOSZA
1. Rzuty wolne - do 20 - zabawa odbywa się na boisku do koszykówki, w zależności od ilości koszy jakimi dysponujemy, dzielimy uczestników na równe pod względem ilości zespoły. Każdy zespół ma jedną piłkę. Na sygnał prowadzącego każdy wykonuje po jednym rzucie wolnym, zbiera piłkę i podaje następnemu. Drużyna, która pierwsza uzyska 20 pkt. wygrywa konkurs.


2. Kto nie trafi odpada - w różnych odległościach od tablicy z koszem wyznaczamy 3 koła o średnicy 0,50 m. Drogą losowania ustalamy kolejność rzucających. Rzuty rozpoczynamy z koła najbliżej kosza. Każdy ma trzy próby, z których jedna powinna zakończyć się celnym trafieniem do kosza. Kto nie trafi - odpada. Ci, którzy trafią, wykonują kolejny rzut z dalszego koła. Z drugiego koła każdy ma tylko dwie próby. kto nie trafi - odpada. Z koła znajdującego się najdalej od kosza zawodnicy mają tylko po jednym rzucie. Kto trafi zwycięża.

3. Sztafeta z kozłowaniem i rzutem - zabawa odbywa się na boisku do koszykówki, uczestników dzielimy na dwa zespoły o równej liczbie zawodników. Zespoły ustawiają się na linii środkowej, każdy w stronę swojego kosza. Na sygnał prowadzącego zawodnicy kozłują piłkę w kierunku kosza, w określony sposób wykonują rzut do kosza. W razie nietrafieni wykonuje się dobitkę do skutku. Po trafionym rzucie zawodnik chwyta piłkę, kozłuje ja do koła środkowego, skąd podaje kolejnemu zawodnikowi, który wykonuje zadanie jak poprzednik. Zwycięża drużyna której zawodnicy szybciej wykonają sztafetę.

4. 21 - każdy rzuca z tej samej pozycji. Za celny rzut uzyskuje 3 pkt. Dobitka po niecelnym rzucie wykonana bezpośrednio po zebraniu piłki z tablicy - 2 pkt. i 1 pkt. - jeżeli piłka po niecelnym rzucie dotknęła podłoża, a dobitka jest celna. Zwyciężą ten kto pierwszy uzyska 21 pkt.


IV. LITERATURA

T. Huciński: Koszykówka - podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów
J. Mróz: Baw się w mini-koszykówkę
R. Trześniowski: Gry i zabawy

Opracowanie: Jacek Wysocki

Wyświetleń: 5871


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.