Katalog

Barbara Krzemień-Kozłowska
Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Scenariusz zajęć otwartych: Nauka organizacji zajęć rekreacyjnych w grupie rówieśniczej

- n +

Scenariusz zajęć otwartych - Nauka organizacji zajęć rekreacyjnych w grupie rówieśniczej.

Lekcja wychowania-fizycznego w kl. I (21 dziewcząt) szkoła średnia.

Cel główny: kultura wolnego czasu.

Cele szczegółowe:
- postaw- uczeń zadeklaruje chęć uprawiania aktywności fizycznej w czasie wolnym, pokona przeszkody zachęcające go do aktywnego spędzania czasu wolnego, zachęci innych do aktywności fizycznej w czasie wolnym, współdziałania w grupie;
- umiejętności- uczeń wykorzysta własne umiejętności ruchowe, eksponuje inwencję, rozwija zainteresowania wybraną formą kultury fizycznej w czasie wolnym, rozwija poczucie rytmu;
- wiadomości- uczeń zrozumie i doceni znaczenie ruchu dla zdrowia własnego i innych, pozna korzyści płynące z rozróżniania wypoczynku czynnego i biernego, nauczy się organizacji zajęć rekreacyjnych i ich wartości.

Metody:
- realizacji zadań ruchowych: improwizacji ruchowej, problemowa, naśladowcza ścisła,
- wychowania: wysuwanie sugestii, przydzielanie funkcji i ról społecznych,
- przekazywania i zdobywania wiadomości: pogadanka ilustrowana, pokaz z objaśnieniem,

Prowadząca: Barbara Krzemień-Kozłowska

Przyrządy:
ławeczki, szarfy, skakanki, krążki, laski, chorągiewki, piłki - siatkowe, gumowe, lekarskie, ręczne, koszykowe.

Środki dydaktyczne:
magnetofon, plansze, grafoskop, podręczniki - Cendrowski Z.: Poradnik młodzieżowego organizatora sportu W-wa 1985, MAW, Cendrowski Z., Gaziński B., Łobożewiczowie W.i T.: Sportowe Wakacje W-wa, Folder - Zuchora K.: Indeks Sprawności Fizycznej.

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna.
 
Rodzaj zadań Przebieg zadań-
-opis zadań
Czas Uwagi organizacyjno metodyczne
1. Sprawdzenie gotowości i zorganizowanie grupy. Podanie zadań lekcji.2. Nastawienie uczennic do lekcji. Motywacja do realizacji tematu lekcji.3.Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności.

-Dostrzeganie problemu.Rozgrzewka motoryczna

("psychomotoryczna

-profilaktyka")

-Analiza sytuacji problemowej.

-Wytwarzanie pomysłu rozwiązania tematu.

-Weryfikacja pomysłów wypracowanych w zespołach.4.Uspokojenie fizjologiczne i emocjonalne organizmu. Marsz przy muzyce w zespołach.5.Czynności organizacyjno-wychowawcze związane z zakończeniem lekcji (zadanie domowe)

6.Nastawienie uczniów do samodzielnych działań w zakresie wychowania fizycznego.

Wypełnienie przez młodzież ankiety - podsumowującej lekcję

7.Sprawdzenie porządku w szatni.
W rozsypce, w tył zwrot - wybrana uczennica podaje nieobecne.

Dziś poprowadzę z Wami lekcję trochę inaczej, w większym stopniu niż dotychczas będziecie ją prowadzili sami- ja będę tylko wam pomagała.
Bowiem najważniejszą sprawa dla Was i dla nas nauczycieli jest, abyście jak najlepiej umiały ćwiczyć w czasie wolnym- powiedzcie dlaczego to jest takie ważne?

-jakie korzyści daje aktywność ruchowa?

-skąd o tym wiecie? (przedmioty)?

Dlatego dziś zorganizujecie zajęcia rekreacyjne tak, jakby zakończył się rok szkolny i jesteście na wakacjach.

W oparciu o swoje umiejętności i wiedzę zorganizujecie zajęcia wakacyjne dla siebie i rówieśników w trzech zespołach.

1.Zajęcia rekreacyjne w lesie.

2. Zajęcia rekreacyjne na łące lub świetlicy.

3. Zajęcia rekreacyjne nad rzeką lub w domu.

Przypominam uczniom zasady związane z organizacją zajęć rekreacyjnych- grafoskop.

Ilustracja ruchem melodii wybranych z płyt (muzyka) z zaakcentowaniem tematów: wyczucia własnego ciała i przestrzeni, doskonalenie płynności ruchu.

Analiza celu i danych początkowych wg zasad "Zacznij pracę od analizy celu, dopiero później przejdź do badania danych początkowych".

Wypracowanie stanowiska w zespołach, ustalenie i organizacja toru- zestawu opracowanego w zespołach, przeprowadzenie zajęć (ćwiczeń).

Prezentacja równoczesna opracowanych zestawów zadań ruchowych poszczególnych zespołów. Oceniają ucz. nie ćwiczący i prowadzący.

Wybrana piosenka przez młodzież, (jeżeli jest to kl. mająca w programie muzykę to piosenka z repertuaru obowiązkowego). Oceniamy zespoły (Im-3 pkt, IIm-2 pkt, IIIm-1 pkt).

Uczeń wie, jakie korzyści płyną z wypoczynku czynnego.

Podsumowanie współzawodnictwa z całej lekcji. Wyróżnienie uczniów.

Wręczenie indeksów sprawności fizycznej, każdy uczeń dokona samooceny za pomocą 1-ej dowolnie wybranej próby, (na następną lekcję).Dziękuję, czołem klasa, wychodzimy do szatni, zabierając sprzęt. Razem z grupą oceniamy porządek w szatni-mycie rąk, pozostawienie porządku w szatni.

2'
3'
6-7'

3-5'11-14'

5-6'
3'

3'

1'

3'
w przerwę
Odnotowuje uczennice nieobecne.Siad skrzyżny - zwracam uwagę na proste plecy.

Pogadanka z dziewczętami, nawiązanie do biologii i higieny(wykorzystuję plansze- płuca człowieka aktywnego i nie aktywnego ruchowo).

Uczniowie ustawiają się w zespoły z kapitanami (przed lekcją oznaczone szarfami). Dobór zespołów sprzyjający integracji (na podstawie testu socjometrycznego).

Każdy zespół ma przygotowane przybory do swojej dyspozycji oraz środki dydaktyczne (przed lekcją).

Grafoskop wykorzystuję do przypomnienia zasad organizacji zajęć rekreacyjnych.

Od tego momentu obowiązuje współzawodnictwo między zespołami do weryfikacji pomysłów.

Oceniam oryginalność rozwiązań i poczucie rytmu wraz z uczniami nie ćwiczącymi.

Metoda improwizacji ruchowej, patrz: "Wychowanie Fizyczne" W-wa 1985 WSiP.

Uczniowie wykorzystują podręczniki oraz korzystają z porad prowadzącego.Przyznanie punktów:

Im-15 pkt, IIm-10 pkt, IIIm-5 pkt.Wpisanie ocen bdb zespołowi, który zwyciężył do dziennika i ucz. wyróżniającym się inwencją twórczą z pozostałych zespołów.

Przed lekcją każdy zespół sam pobiera foldery.Ankieta

Dopilnowuję by ucz. sprawnie się ubierały, wyszły na przerwę i kolejne lekcje.

Opracowanie: Barbara Krzemień-Kozlowska

Wyświetleń: 4992


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.