Katalog

Gabriela Breza
Technika, Artykuły

Wykorzystanie komputera w szkole

- n +

Wykorzystanie komputera w szkole.

Obecnie komputery trafiają do wszystkich dziedzin życia także do szkół.
Uczniowie klas IV-VI pracują z komputerami na lekcjach informatyki, istnieje również możliwość wykorzystania sprzętu komputerowego na zajęciach zintegrowanych w klasach I-III.

Zauważyłam" że komputer wraz z odpowiednim edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym znacznie podnosi efekty nauczania, wyzwala duże zainteresowanie i aktywność uczniów.

Atrakcyjna forma i ciekawa fabuła programów pozwala uprzyjemnić naukę oraz wzmóc u dzieci motywację do ćwiczeń, nie zastąpi jednak całkowicie złożonego procesu nauczania i uczenia się.

Lekcje z wykorzystaniem programów edukacyjnych wymagają wstępnego przygotowania. Przede wszystkim klasę należy podzielić na grupy w zależności od ilości stanowisk w pracowni komputerowej. Najlepsza sytuacja jest, gdy każde dziecko pracuje przy własnym stanowisku. Daje to równe szanse wszystkim dzieciom i wymaga od nich większego wkładu intelektualnego, a uczniowie, którzy nie mają w domu komputera łatwiej przyswajają technikę jego obsługi.

Następnym etapem przygotowania lekcji z komputerem jest dobranie odpowiednich programów i ich poziomów do wiedzy i zdolności uczniów.

Nauczyciel musi dobrze znać program, zasady poruszania się w nim oraz teksty, jakimi jest wzbogacony w poszczególnych etapach. Ta ostatnia orientacja jest niezbędna, ponieważ dzieci przy wykorzystaniu programów audiowizualnych muszą pracować ze słuchawkami, a nie z głośniczkami- aby sobie nawzajem nie przeszkadzać. Nauczyciel musi być do dyspozycji ucznia w każdym momencie jego pracy.

Zauważyłam, że zastosowanie komputera znacznie podnosi efekty nauczania oraz wyzwala duże zainteresowanie i aktywność uczniów w porównaniu z innymi środkami dydaktycznymi. Uczniowie bawiąc się przyswajają sobie pokaźny zasób wiedzy i umiejętności.

Często przejście do następnego poziomu gry edukacyjnej wyzwala w dziecku taką potrzebę zdobycia wiedzy dla osiągnięcia celu, jakiej nigdy by się nie uzyskało tradycyjnymi metodami nauczania.

Bardzo dobre efekty pracy z komputerem uzyskuję szczególnie na zajęciach wyrównawczych. Dzieci o wiele szybciej przyswajają sobie materiał, jeśli praca przy komputerze utrwala wiedzę zdobytą na poprzedniej lekcji metodami tradycyjnymi.

Najczęściej na zajęciach zintegrowanych, wyrównawczych oraz w ramach kółka zainteresowań wykorzystuję następujące programy:
- " Koziołek Matołek idzie do szkoły",
- "Sam czytam",
- "Matematyczne przygody",
- "Ułamki",
- "Klik uczy czytać",
- "Zagadki lwa Leona ",
- "Bolek i Lolek na tropie zaginionej księgi ortografii",
- "Kontynenty-encyklopedia multimedialna",
- "Encyklopedia dla dzieci",
- "Tymoteusz",
- "Klik uczy ortografii",
- "Klik uczy liczyć".

Dobór programów jest bardzo istotną rzeczą- nie mogą one zawierać agresji oraz zbyt drastycznej grafiki. Program też nie może być banalny, polegający tylko np. na poruszaniu strzałkami ludzikiem lub klikaniu tylko myszką. W programie muszą być zróżnicowane elementy pracy. Program powinien wykorzystywać jak najwięcej funkcji klawiatury oraz myszki. Sprzyja to także lepszemu zapoznaniu ucznia z obsługą komputera, która w obecnym świecie jest niezbędna dla każdego człowieka.

Uczniowie moi pracują bardzo chętnie są zaangażowani w to co robią, z ochotą przyswajają sobie wiadomości i umiejętności.

W kolorowym bajkowym świecie uczestniczą w ciekawych przygodach, które nie nużą, ale rozbudzają ciekawość, a przede wszystkim uczą się myśleć.
Jest to znakomite kompendium wiedzy dla ucznia.

Komputer w szkole można wykorzystywać także do celów poza dydaktycznych.

W swojej pracy wykorzystuję także technikę informatyczną do tworzenia różnych dokumentów szkolnych i pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową są zawsze estetyczne i czytelne.

Komputer stanowi także źródło wiedzy dla nauczyciela. Mam tu na myśli nie tylko różne słowniki i wydawnictwa naukowe rozpowszechniane technika cyfrową, ale całe zasoby Internetu. Korzystanie z sieci daje nauczycielowi dostęp do nowatorskich rozwiązań pedagogicznych, stosowanych na całym świecie.

Opracowanie: Gabriela Breza
Szkoła Podstawowa
Niepoczołowice

Wyświetleń: 3765


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.